Svar til seks biblioteksjefer

Fizkes / Shutterstock / NTB
Publisert Sist oppdatert

I et debattinnlegg med tittelen «Hvordan temme biblioteksystemselgere?», stiller Jannicke Røgler (Trondheim folkebibliotek), Julie Andersland (Bergen Offentlige Bibliotek)‚ Mona Magnussen (Tromsø bibliotek)‚ Trine Overskott Schøning (Bærum bibliotek), Anne Torill Stensberg (Sølvberget) og Anne Kristin Undlien (Kristiansand folkebiblioteket) et betimelig spørsmål om min og Bibliotek-Systemers rolleforståelse etter å lest undertegnedes artikkel «Hvordan temme anbudskonkurranser» i Biblioteksystemer sitt infobrev nr. 3/2022.

Artikkelen skulle aldri vært publisert i den formen den hadde

Jeg ser i ettertid at artikkelen «Hvordan temme anbudskonkurranser» framstår uheldig, og har forståelse for at den har skapt reaksjoner. Denne artikkelen er basert på et foredrag, og i overgangen fra foredrag til artikkel har flere ting gått galt. Resultatet er at artikkelen er upresis og inviterer til misforståelser. Den har en uforståelig tittel og et tendensiøst språk som skaper avstand og forvirring og ikke understøtter hensikten med artikkelen.

Dette er en forklaring på hva som har skjedd, men ingen unnskyldning. Artikkelen skulle aldri vært publisert i den formen den hadde.

Artikkelens hensikt var ikke å forsøke å styre bibliotekenes anbudskonkurranser. Hensikten var å la bibliotekene ta del i noe av det vi har opplevd. Vi tenkte at våre opplevelser også kunne ha verdi for bibliotekene, men jeg skulle aldri oppsummert disse som råd.

Jeg vil også understreke at Bibliotek-Systemer fullt ut respekterer bakgrunn og spillereglene for anbudskonkurranser. Det tette og gode samarbeidet vi ønsker med kundene kan kun finne sted etter at kontrakter er undertegnet.

Jeg vil takke for korrigeringene dere har gitt. Det er mye nyttig lærdom for oss i dette. Og med dette så ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nyttår.

Powered by Labrador CMS