Abonnement og laussal - bok og bibliotek

Abonnement og laussal

Teikn eit abonnement på papirutgåva av Bok & bibliotek og hald deg oppdatert på det som skjer i den norske biblioteksektoren.

Alminneleg abonnement

Abonnementsprisar (per år):

  • Private: kr 500,-
  • Institusjonar: kr 800,-
  • Studentar: kr 250,-
  • Utanfor Noreg (både private og institusjonar): kr 800,-

Bok & bibliotek kjem med fire utgaver á 80 sider i året.

Send ein epost til kundeservice@art-as.no om kva for abonnement du ønskjer.

Fellesabonnement – tre for prisen av færre enn tre

Lågare pris, ei betaling og oversikt på tvers – eit fellesabonnement på tidsskrifta for arkiv, bibliotek og museum sparar deg for tid, pengar og fåkunne.

Dei uavhengige og redaktørstyrte fagblada Museum, Bok & bibliotek og arkivtidsskriftet Aksess leverer journalistikk, fagstoff, debatt og aktualitet frå kvar sin viktige sektor.

Aksess kjem med tre utgåver, Museum og Bok & bibliotek fire. Allereie utkomne blad vil bli ettersendt.

Laussal

Klikk her for å kjøpa dei nyaste utgåvene i laussal hjå Tekstallmenningen.

Eldre utgåver tilbake til 2008 les du digitalt her.

Klikk her for å finna endå eldre utgåver i Nettbiblioteket.

Powered by Labrador CMS