Annonsere - bok og bibliotek

Ta kontakt med Bok & bibliotek sin annonseselgar og få eit godt tilbod:

Edda Presse
v/ Sissel Bjerkeset
sissel@eddapresse.no
Tlf: 922 10 891

Bok & bibliotek er det eldste bibliotekfaglege tidsskriftet i Noreg. Tidsskriftet tek opp tema, trendar og nyhende som vedkjem bibliotek og bibliotekpolitikk – for eksempel nye arbeidsformer, innreiing/lokaler, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforsking.

Dei fire årlege utgåvene på papir treffer 11 000 lesarar (modellerte lesartal frå Kantar desember 2022).

Nettsida som blir oppdatert med mellom 70 og 100 saker i året har 5000–9000 besøk kvar månad.

Podkasten Bok & bibliotek er den tredje kanalen til tidsskriftet.

Lesarane er først og fremst tilsette i norske skulebibliotek, folkebibliotek, fylkesbibliotek, fag- og forskingsbibliotek og spesialbibliotek.

Bok & bibliotek er redaksjonelt uavhengig og blir redigert etter Redaktørplakaten.

Powered by Labrador CMS