Styrking av skolebiblioteket – nå eller aldri

Ny opplæringslov skal vedtas av Stortinget i vår. Nå har politikerne sjansen til å gjøre endringer som bedrer elevenes tilbud til skolebibliotek.

Illustrasjonsfoto: Daniel Jedzura / Shutterstock
Publisert Sist oppdatert

Hvis skolebibliotek ikke prioriteres på statlig nivå, blir det heller ikke prioritert på lavere nivå i utdanningssystemet.

Norsk Bibliotekforening har arbeidet med skolebibliotek lenge. Både som egen organisasjon, gjennom faggruppa NBF Skole og som deltaker i Aksjon skolebibliotek. Vi har hatt møter med flere stortingspolitikere, med andre organisasjoner, forskere og vi har arrangert debatter og skrevet innspill og innlegg. Opplevelsen er at alle er enige om at gode skolebibliotek er viktig.

Status quo

Ann Berit Hulthin, generalsekretær i Norsk Bibliotekforening. Foto: NBF

Likevel ser det ut til å sitte langt inne å gjøre noe for å bedre skolebibliotekene i lovverket. Regjeringens forslag er status quo for skolebibliotek og forslaget vil dermed være med på å fortsatt gi et svært ulikt tilbud til elevene. Variasjonene spenner fra pedagogiske læresenter med tilgang til relevant litteratur, digitalt utstyr, ansatte med fagkompetanse til en kasse med bøker.

Norsk Bibliotekforening fikk ikke komme på høring om Opplæringsloven i Stortingets utdanning- og forskningskomité. Begrunnelsen fra komiteen var at det var mange interessenter og Aksjon skolebibliotek ble prioritert. Det er greit nok, Aksjon skolebibliotek gjorde en god jobb og flere organisasjoner snakket varmt om skolebibliotek i høringen. Norsk Bibliotekforening har hatt møte med SVs Freddy Øvstegård og vært i kontakt med partiet Rødt og Venstres representant i komiteen. Senterpartiets Marit Knudsdatter Strand som kjenner godt til skolebibliotek, ble også kontaktet. Det samme ble to av Arbeiderpartiets komitemedlemmer som deltok på høringen. Kanskje kan de påvirke egen regjering til å godta et endringsforslag?

Hva skal til?

Å få endret lovforslaget nå er vanskelig, men ikke umulig. Arbeiderpartiet og Senterpartiets mindretallsregjering må få flertall sammen med andre partier for å få gjennom lovforslaget. Foreningen satser på et forenklet endringsforslag som ikke vil medføre ekstra utgifter for kommunene. Det finnes gode skolebibliotek i dag som opererer innenfor ordinære kommunale rammer. I tillegg foreslår vi at departementet skal gi forskrift som utdyper skolebibliotek ytterligere. Kanskje kan det gjøre en endring mulig?

Flertallsmerknad

Foreningen foreslår følgende tillegg:

§ 15-5 Skolebibliotek
Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Skolebiblioteket skal vere ein integrert del av skolens sitt pedagogiske virke.

Departementet skal gi forskrift om skolebibliotek som presiserer skolebiblioteket sitt føremål, bruk og innhald.

Komiteen skal avgi innstilling om Opplæringsloven 23. mai og saken skal etter planen debatteres i Stortinget 1. juni. Blir det en flertallsmerknad gir det oss nye muligheter til å jobbe videre med å bedre skolebibliotekene landet over. La oss håpe på det.

Powered by Labrador CMS