Utlån av E-bøker og digitale lydbøker

Nye anbefalinger for digitale utlån i folkebibliotek

Folkebibliotekene kan ikke nektes å låne ut digitale bøker så lenge disse er skaffet lovlig. Det slår en ny utredning fast. Slike utlån må simulere utlån av fysiske bøker. Nasjonalbiblioteket vil nå endre sine anbefalinger for utlån av E-bøker og digitale lydbøker, noe som vil bidra til bedre digital samlingsutvikling, skriver Norsk Bibliotekforenins leder Helene Voldner i denne kommentaren. 

Advarer: – Vi skal jobbe for at bibliotek og lånere får det beste tilbudet, og at flere får mulighet til å lese på flere flater og formater, lover leder Helene Voldner i Norsk Bibliotekforening.
Publisert

Dette er en meningsytring

Bok & bibliotek deler ikke nødvendigvis holdninger og meninger som kommer til uttrykk.

Dagens modell og løsning for utlån av digitale e-bøker og lydbøker i folkebibliotek har ikke vært god nok. En nylig avlevert utredning kan bringe oss litt videre, og gjennomgår hva som er lovlig og mulig. Den slår fast at en eksemplarmodell er lovlig, men at leveringsplikt til folkebibliotek ikke kan lovfestes.

I arbeidet med Bokloven og Stortingets behandling i juni 2023, ble det fattet følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig utrede om det er mulig å fastsette bestemmelser for folkebibliotekene om digitalt utlån av digitale verk.»

Bakgrunnen er at Kulturdepartementet opprinnelig foreslo å innføre en leveringsplikt for digitale lydbøker til folkebibliotek i sitt høringsutkast til ny boklov 2022. I høringsrunden ble det imidlertid stilt spørsmål ved forslagets forhold til opphavsrettslovgivning og Norges internasjonale forpliktelser på opphavsrettsområdet.

Flere av høringsinnspillene pekte også på at dersom forslaget skulle føre til reelle endringer i bibliotekenes lydboktilbud, måtte forskriftene tydeliggjøre modellen for utlån.

For å undersøke spørsmål om leveringsplikt og modell har Kultur- og likestillingsdepartementet fått gjennomført en utredning som tar for seg norske myndigheters mulighet til å fastsette nasjonale bestemmelser om utlån av digitale verk i folkebibliotek. Utredningen er gjennomført av Torger Kielland.

Vi er glade for at denne utredningen nå har kommet, og at det har blitt gjort en grundig gjennomgang av Norges internasjonale forpliktelser. Dette kan forhåpentligvis bidra til å komme ett skritt videre, med en gjennomgang gjort av en tredjepart uten egne interesser.

Utredningen er en nøye gjennomgang av flere EU-dommer og EU- og EØS-direktiver, og er sterkt preget av juridiske termer og referanser. Norsk bibliotekforening oppfatter at utredningen i hovedsak slår fast at digitale utlån er lovlig så lenge det etterligner fysiske utlån, men at det ikke kan pålegges leveringsplikt til folkebibliotek. Dette betyr at

  • Folkebibliotekene kan ikke nektes å låne ut digitale bøker så lenge disse er skaffet lovlig.
  • Disse må simulere utlån av fysiske bøker, slik at hvert eksemplar kun kan lånes ut til en låntaker av gangen. Dette gjelder også digitale lydbøker.
  • Det åpner ikke for en lovbestemmelse om leveringsplikt til folkebibliotek, slik det opprinnelig ble foreslått i høringsutkastet.

Norsk bibliotekforening har argumentert for en modell som etterligner den fysiske (eksemplarmodell). Vi er glade for at det nå er slått fast at denne modellen også vil følge Norges internasjonale forpliktelser på opphavsrett. Denne modellen vil bidra til bedre samlingsutvikling også digitalt. For lånere vil dette være både mer brukervennlig og mer forutsigbart.

I spørsmålet om leveringsplikt deler vi Stortingets ønske om å kunne slå fast at forlagene skal gjøre bøkene tilgjengelige for folkebibliotek. Det ville sørge for at bibliotekene selv kan gjøre faglige vurderinger på hvilke bøker som kjøpes inn, i motsetning til at det er forlagene som i praksis kan definere hvilke bøker som skal være tilgjengelige for digitalt utlån. Selv om vi mener det er synd at dette ikke lar seg gjennomføre setter vi pris på at dette nå er avklart juridisk.

Utredningen peker også flere steder på bibliotekenes funksjon i å fremme kulturelle formål. Den trekker også fram at utlån ikke nødvendigvis fører til nedgang i samlet boksalg, men kan bidra til å øke det gjennom å oppmuntre til lesing.

Med denne utredningen har vi nå fått flere avklaringer. Hva dette betyr i praksis vet vi foreløpig ikke, men vi skal jobbe for en god dialog framover. Vi skal jobbe for at bibliotek og lånere får det beste tilbudet, og at flere får mulighet til å lese på flere flater og formater. Vi må unngå at folkebibliotek havner i en posisjon der pris eller utvalg gjør at tilbudet blir dårligere enn i dag.

Nasjonalbiblioteket vil nå endre sine anbefalinger for utlån av e-bøker og digitale lydbøker, etter de retningslinjene og avklaringene som nå har kommet.

Les hele utredningen her.

Se også Nasjonalbibliotekets sider.

Les mer om bokloven her.

Innlegget ble først publisert på norskbibliotekforening.no fredag 28. juni 2024.

Powered by Labrador CMS