Lytt til brukerne

Publisert Sist oppdatert

Nedre Eiker bibliotek i Mjøndalen får i disse dager en flunka ny småbarnsavdeling (0-6 år). Men veien fram har vært noe utradisjonell i forhold til hva som er vanlig i biblioteksektoren. Biblioteksjef Jørgen Hovde har nemlig invitert brukerne med inn i prosjektet, og begrunner det slik: «Vi tenker at det er viktig å lytte til brukerne, i dette tilfellet småbarnsforeldrene, siden barna er så små at de selv ikke kan formidle sint tanker om et godt bibliotek. Biblioteket er til for brukerne, det er derfor viktig å lytte til dem.» (Bok og Bibliotek nr 4-2018, side 19-21). I denne utgaven følger vi opp med en reportasje fra arbeidet med avdelingen (se side 58-59), og Hovde reflekterer videre over brukermedvirkning:

«Jeg vet at mange kolleger vil si at man kan håndtere det meste ved hjelp av bare bibliotekfaglig kompetanse, og at brukermedvirkning er unødvendig. Men biblioteket er til for brukerne, og at det er viktig å lytte til brukernes ønsker og behov. Det var for eksempel veldig interessant å få vite at brukerne ser på kjøpesenteret som en konkurrent til biblioteket.»

Han legger til: «Når man inviterer brukerne inn i et utviklingsprosjekt, er det viktig at de blir hørt og at man forsøker å forstå hva de mener og har behov for. Hvis ikke vil brukerne føle seg lurt, og det er ikke bra for en institusjon som biblioteket.»

Jeg deler Hovdes syn på at det er viktig å involvere brukerne. Ønsker man å ta brukerne på alvor, er det også viktig å få dem i tale, og ikke tro at man kan løse alle utfordringer utelukkende fordi man har en bibliotekfaglig utdanning. Men for mange er terskelen høy for å slippe brukerne inn. Kanskje er man redd for å miste kontrollen, eller at brukerne vil stille noen helt grunnleggende spørsmål, som man kanskje ikke selv har svar på fordi man ikke ser skogen for bare trær?

På side 56-57 i denne utgaven presenterer vi en masteroppgave om politikeres og kommunelederes holdning til bibliotek i Ski. Her sier biblioteksjef Leikny Wiersholm Egeland blant annet: «På tross av at studien gir verdifull informasjon om lederes og politikeres holdninger til Ski bibliotek, sier den ingen ting om hvordan brukere og ikke-brukere ser på biblioteket. Deres synspunkter er viktige for utforming av lokale tjenester og lokaler. Derfor vil det lokalt være hensiktsmessig å forske på disse gruppene og se i hvilken grad deres holdninger til bibliotekets rolle sammenfaller med denne undersøkelsen.»

Er det ikke nå på tide å ta brukerne på alvor, og realisere bibliotekarutdanningens evige motto om å sette brukeren i sentrum?

Powered by Labrador CMS