Debatt: Gått ut på dato?

Publisert Sist oppdatert

Svar til Lars Egeland

Av Chris Erichsen

”Hva mener egentlig Bok og bibliotek?” spurte informasjonsdirektør Lars Egeland i ABM-utvikling i forrige nummer. Han reagerte på lederartikkelen i nr 6 i fjor der jeg tillot meg å tenke fritt rundt Bibliotekreform 2014 og hvilken retning Trond Giske har slått inn på i kulturpolitikken. ”Har lederen i bladet blitt redusert til en småpludrete sladrespalte for kolportering av dulgte rykter og antydninger?” spør Egeland og reagerer på min kritikk av Leikny Haga Indergaards uttalelse i samme nummer: ”Vi vil ikke ha færre bibliotek, men vi vil ha større bibliotek. Vi skal ikke legge ned de små for å samles i de store. De små skal være en del av de store”.

1. Egeland har rett i følgende: Min lederartikkel kunne oppfattes som spekulativ og ubegrunnet. Det nødvendige journalistiske underlaget for mine analyser glimret med sitt fravær. Men som Egeland og alle andre som leser Bok og bibliotek kunne se, kom journalistikken meg til unnsetning i neste utgave (nr 7 2006), hvor både Giske, fagfolk og konkrete erfaringer bekreftet mine analyser, punkt for punkt. Jeg var altså for tidlig ute og burde ha ventet med den lederartikkelen til neste nummer. Sjølkritikk er herved avgitt.

2. Egeland har for så vidt også rett i at jeg ”henger ut” Leikny Haga Indergaard. Jeg synes at uttalelsen hennes ikke bare er uklar, men lett kan tolkes som en selvmotsigelse av den typen som byråkrater og politikere føler seg tvunget til å komme med når de ikke tør annet. Jeg har alltid opplevd Leikny som en klar og engasjert bibliotekpolitiker med evne til å begeistre. Derfor synes jeg ikke at den uttalelsen kler henne. Den er for øvrig svært lik en uttalelse ABM-direktør Jon Birger Østby tidligere hadde gitt til NTB og som, av Nationen, ble karakterisert som ”nytale” (= Orwellspråk). Hvis uttalelsene ikke er selvmotsigelser, så er det klossete formulert av folk som daglig jobber med språk. Lars Egeland prøver å få det til å se ut som om Bok og bibliotek er en enslig kritiker som tydeligvis ikke forstår hva bibliotekmyndighetene sier, og ikke nok med det, vi ”henger ut” intervjuobjektet vårt! Men: Det er altså ikke bare Nationen og undertegnede som har påpekt uklarheter ved disse uttalelsene. Kompetente fagfolk over det ganske land har uttrykt bekymring over de signalene som gis i Bibliotekreform 2014! Her er det nok å vise til tallrike innlegg på Biblioteknorge-lista. Intervjuet med Indergaard var for øvrig gjennomlest og godkjent.

3. Det er riktig som Egeland skriver, at ”trenden de siste åra har vært at filialer blir nedlagt – uten  hjelp av Bibliotekreform 2014”. Offentlige utredningers oppgave er som kjent ofte å opphøye en utvikling som allerede er i gang til gjeldende politikk. De fleste er nok enige om at det er meningsløst å prinsipielt forsvare enhver bibliotekfilials eksistens, uavhengig av størrelse, åpningstid og antall brukere. Men hvis denne trenden er hva vi kan kalle en ønsket utvikling, hvorfor ikke da si det rett ut? Utredningen går veldig langt i å si det rett ut, men de som skal forsvare utredningen gjør det av en eller annen grunn ikke!

4. For øvrig deler jeg ikke nødvendigvis Lars Egelands begeistring for at ”Folk kjører langt for å handle i butikker med stort utvalg, de kjører ungene på trening og drar sjøl på helsestudier, – de svikter de små bibliotekfilialene i nærområdet slik de tidligere har svikta nærbutikken. Det er ikke alltid en tragedie. Folk ønsker å velge i en ferskvaredisk med mer enn en kjøttpølse som gikk ut på dato i forrige uke”. Jeg har ofte harselert over maskinknuserne i Lars Egelands parti SV. Men jeg trenger ikke av den grunn å være for stadig flere og større kjøpesentre som folk kjører til i de forurensende firehjulstrekkerne sine. Jeg tror ikke at det eneste alternativet til kjøpesentrene er ”en kjøttpølse som gikk ut på dato i forrige uke”, på samme måte som at fjærpenn ikke nødvendigvis er det eneste alternativet til full oppkobling. Jeg trenger dermed heller ikke være for at alle, uansett alder og sosial tilhørighet, skal være på nettet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, og ha digital oversikt, alltid og overalt, i den bejublete ”tilgjengelighetens” navn mens de spiser parmaskinke, nyss flybåren fra Italia. Det fins faktisk, tro det eller ei, folk som ikke har – eller vil ha – bil. Ja, det fins til og med folk som ikke har PC eller mobiltelefon! Hva med dem? Skal de støtes ut i det ytterste mørke? Skal de mures inn i en utedass på vidda for resten av livet? Det er noe totalitært over den programmatiske framtidsoptimismen som rir politikere over hele skalaen. Har det ikke falt Lars Egeland inn at det fins folk som helst vil slippe?

 

Powered by Labrador CMS