Stormen, Bodø – Årets bibliotek 2018

Publisert Sist oppdatert

«Stormen bibliotek er eit fyrtårn som ikkje berre lyser opp Bodø, men regionen rundt. Det har inspirert også mindre kommunar rundt som ser bibliotek som ein viktig aktør i si stadutvikling.

 

Sidan opninga for fire år sidan har Stormen etablert seg som eit naturleg samlingspunkt og møteplass for folk i og rundt Bodø. Faktisk er besøkstalet firedobla sidan opninga.
Stormen er eit kulturkvartalet, der samarbeid med andre var tenkt på allereie frå byrjinga av. Dei har ein eigen koordinator som planlegg, utviklar og gjennomfører arrangement. Stormen har også vore vertskap for tv-overførte valsendingar og for litteraturprogrammet «Brenner». Det er med på å ytterlegare setje biblioteket på kartet.»

 

Slik begrunner juryen sin avgjørelse i en pressemelding fra Norsk bibliotekforening.
Bibliotekleder Trud Berg strålte med et stort smil 10. januar da prisen ble annonsert i Fritt Ords lokaler i Oslo. – Dette er en fantastisk oppmuntring, sa hun.

 

– Ja, hva har det nye biblioteket betydd for Bodø?
– For det første har Stormen, altså konserthuset og biblioteket, bidratt til å snu byen mot havet og skapt liv i en bydel som før stort sett var en trist parkeringsplass og en busstasjon. Når det gjelder bibliotekbruken, vil jeg si det så sterkt at bodøværingene nå virkelig har begynt å gå på biblioteket. Det gamle biblioteket hadde 125 000 besøk per år, nå har vi over 400 000. Vi har med andre ord blitt en viktig møteplass hvor folk går får å lese, jobbe, treffe bekjente eller bare være til stede. Og ikke minst har publikum nå begynt å besøke alle våre store og små arrangementer og aktiviteter, alt i alt med stort og smått over 600 i året, sier Berg og legger til.
– I sum må alt dette ha gjort noe med bodøværingen. Det skulle jeg gjerne sett noe forskning på.

 

– Er det noe du er spesielt stolt av?
– Jeg er først og fremst veldig stolt av alle de ansatte som virkelig har stått på med lange arbeidsuker i lang tid. Etter fire år ser vi nå at de valgene vi gjorde sammen til å begynne med, har ført til gode resultater. Jeg vil også peke på «Unge Stormen», hvor vi har skapt et helt nytt tilbud til ungdommene i byen. Og ikke minst er vi glad for alle ulike organisasjoner og initiativer som har skapt arrangementer hos oss, og blitt nære samarbeidspartnere. Dette er kanskje det viktigste bidraget til vi har lyktes som vi har.

 

– Hvilke utfordringer og oppgaver ser du framover?
– Vi skal fortsette den kursen vi har lagt opp med spennende arrangementer og aktiviteter. Men det løftet vi har gjort med å bli en aktuell møteplass, har paradoksalt nok gått noe på bekostning av boka. Vi vil derfor fokusere mer på bøker og lesing i framtiden. Vi skal lage en ny strategi denne våren, og den vil blant annet handle om hvordan vi også kan få brukerne til å ta med seg ei bok når de går fra biblioteket. Tidspunktet for dette er jo helt perfekt, siden hele 2019 skal være et nasjonalt leseår.

 

Powered by Labrador CMS