Saupstad bibliotek – et sted for ungdom og mange andre

Publisert Sist oppdatert

Jeg stikker innom biblioteket på Saupstad en tirsdags formiddag etter lunsjtid, hvor jeg har en avtale med avdelingsleder Frode Dalen. Jeg merker med en gang at det er mange folk i lokalene, som har forskjellige gjøremål. Ved kaffemaskina sitter ei dame og leser i ei avis. Jeg går bort og spør om jeg kan stille henne noen spørsmål. Det er greit, og jeg spør hva hun bruker å gjøre her. Jorunn, som er pensjonist, sier at hun går til biblioteket to ganger i uka for å lese lokalavisa Sør-Trøndelag. Den abonnerer hun ikke på, så da er det veldig greit å gå seg er tur til nærbiblioteket. Ellers møtes pensjonistene her en gang i uka. De går en tur til frivillighetssentralen på Kattem, og kjøper kaffe og karbonade der.

Jeg spør om hun forstyrres av at det av og til kan være for mange ungdommer som snakker høyt her. Det har åpenbart ikke sjenert henne. Hun synes det er hyggelig å være på biblioteket.

I et annet hjørne har fem unge jenter slått seg ned rundt et bord. Selin (12 år) forteller at hun synes det er veldig hyggelig å være på biblioteket. Ofte er hun er sammen med venner, hun låner bøker eller hun gjør lekser. Hun synes det er så fint at de også får hjelp til leksene av personalet på biblioteket.

De andre nikker, og framhever at de blir godt mottatt av dem som jobber her. Jeg spør om biblioteket er en erstatning for fritidsklubben som ligger vegg i vegg. De går dit også, men fritidsklubben, som har mange tilbud, er ikke åpen så ofte som biblioteket.

I barneavdelinga sitter ei gruppe på tre barn. De er på utflukt fra en av barnehagene i området. Den voksne forteller at barna trives her. Utvalget av bøker er stort, og barna «leser» tegningene og tekstene på sin måte. Diskuterer innholdet gjør de også, selv om de ikke kan å lese enda.

Ved det andre barnebordet sitter ei jente i femårsalderen og ser i ei bok. Hun er sammen med mora si, som sitter og ammer

Jeg henvender meg til henne, og hun sier spontant;

Jeg satt nettopp og tenkte på at hadde jeg bodd i USA, kunne jeg ikke sittet og ammet på et offentlig bibliotek.

Etter hvert dukker Frode opp, og jeg får en prat med han. Han har vært leder siden 2013, og forteller at dette er en litt annerledes bibliotekfilial. På Saupstad bor det ca. 25 % innvandrere, og mange av dem utgjør nå ungdomsgruppa i bydelen. Selv om mange er med og spiller fotball og er med på aktiviteter i fritidsklubben, blir det for lite å gjøre her for mange.

Vi har tatt konsekvensene av denne situasjonen, og ser positivt på at mange ungdommer kommer hit for å være sammen. En del av dem gjør lekser, og vi prøver å hjelpe når tida tillater det. Vi har også et rom for dataspill, som er veldig populært, spesielt for de unge guttene. Ungdommene bruker filialen mer som et sted å være, mens voksne kommer innom for å låne bøker, så går de igjen.

Hva med biblioteket her som kulturarena? Frode forteller at de har prøvd å arrangere møter med ulike tema. Interessen har vært noe variert, men de skal fortsette med denne aktiviteten. Kulturarrangement for barn har imidlertid samla mange interesserte, både barn og foreldre. 

Ellers har biblioteket språkkafe hver mandag. Biblioteket på Saupstad var først ute med et språktilbud for mennesker som ville lære seg bedre å praktisere norsk, forteller Frode.

– I forbindelse med «Områdeløft Saupstad» har biblioteket fått penger til å arrangere datakurs for eldre. Kurset har vært veldig populært.

– Nå er det imidlertid noe nytt på trappene. Biblioteket skal være meråpent på kveldene og i helgene uten at det er ansatte til stede.

Jeg har skrevet kontrakt, og har skaffa meg tilgang til biblioteket på kveldstid og i helgene.

Jeg logger meg inn en kveld, og ser med en gang 10-15 gutter som sitter og prater. Jeg presenterer meg, og spør om det er greit at jeg stiller noen spørsmål. Jeg blir godt mottatt, og de lurer på om jeg er journalist, og hvor det de sier kommer til å stå. En av dem sier at ungdommene er vant til at det ofte blir skrevet en del negativt om dem og Saupstad. Jeg forteller at jeg er skribent for «Bok og Bibliotek», og da er det greit.

Guttene som nå har kommet opp i over tjue i tallet, forteller at de fleste av dem er over atten år, og at dette er det eneste stedet de kan være sammen på i ukedagene. På lørdagene er imidlertid fritidsklubben også åpen for deres aldersgruppe. Men kommer det noen andre mennesker hit om kvelden nå som guttegjengen på 20-30 stk. utgjør stammen her?

De sier at de forstår at de kan virke litt skremmende på andre som kommer innom, men at de er veldig bevisste på å ikke være så høylytte når andre stikker innom. De bevisste har også skrevet under på en kontrakt som forplikter dem å bruke lokalene på en måte som ikke sjenerer andre. De må også rydde etter seg for å oppfylle kravene i kontrakten. Ellers er lokalet videoovervåka.

Guttene er veldig glade for at de har dette stedet, og de berømmer Frode og de andre ansatte fordi de ser dem og har et godt forhold til dem. Det betyr mye. 

 

Rapport – Kvantitativ undersøkelse for Saupstad -Kolstad. Rambøll Management Consulting 2014.

 

 

Saupstad-Kolstad er en bydel i Trondheim som ligger en mils vei sør for sentrum. Her bor det ca.5000 mennesker. Bydelen har en variert befolkningsmasse, men her bor det flere med innvandrerbakgrunn enn generelt i Trondheim. En tredjedel av elevene i grunnskolen på Saupstad har innvandrerbakgrunn. En nylig gjennomført beboerundersøkelse 1 i området viser at 87% av innbyggerne trives i bydelen, og 66% synes det er et fint sted å vokse opp i for barn og unge.

 

 

Powered by Labrador CMS