New York på Jylland

Publisert Sist oppdatert

Herning, Jylland: Den tidligere dagligvarebutikken i Herning fra 1969 ble i 2013-2014 totalrenovert og bygd om til byens nye hovedbibliotek.

Målet var å gjøre biblioteket til byens møtested nr 1 der det binder gågaten, busstasjonen og jernbanestasjonen sammen. Med 40-50 000 besøkende i måneden, kan man trygt si at Hernings innbyggere har fått et nytt samlingssted.

På samme måte som i mange andre mindre byer i Danmark, var sentrum i Herning i ferd med å dø ut, forteller biblioteksjef Pernille Schaltz da Bok og Bibliotek besøker biblioteket våren 2018.

– Det store kjøpesenteret utenfor byen sugde til seg mange av de små butikkene og kundene, og gågata ble mer og mer øde. Vi trengte derfor noe i tillegg til de mange kaféene som vokste fram, noe som kunne trekke innbyggerne tilbake og skape liv i sentrum også på dagtid.

Det ferdige biblioteket består av fire etasjer hvor de to første etasjene og kjelleren rommer bibliotekets publikumsområder med utlån, formidling, leksekafé, scene, barnebibliotek, maker space og en selvstendig kafé. Møtefaciliteter og kontorer er plassert i de to øverste etasjene.

 

New York i Herning

At ombyggingen fra butikk til bibliotek var vellykket, fikk man et godt bevis på i 2015. Da fikk det nye biblioteket den anerkjente prisen «Danmarks beste renovering». I begrunnelsen heter det blant annet at «Under omdannelsen fra gammelt varehus til bibliotek er både tid og penge sparet ved genbrug af den eksisterende bygnings betonkonstruktion frem for at nedrive og bygge nyt.»

Det ble også lagt vekt på det miljøvennlige ved renoveringen: «Typisk ligger ca 75% af den energi, der er medgået til at bygge et hus indlejret i husets konstruktioner. Der udledes meget CO2, når man brænder cement til beton. Derfor sparer man nogle markante klimapåvirkninger, når man genbruger bygningers konstruktion i stedet for at bygge nyt. Dertil har de bevarede elementer givet biblioteket et helt unikt udtryk med kontraster mellem det industrielle og højtekno-logiske.»

Unikt uttrykk, ja, det skal være visst. Urbanitet, er den første tanken som dukker opp når jeg går inn i biblioteket. Stilen er elegant på en røff måte, med mye stål, betong og glass.

– Det var en forutsetning fra begynnelsen av at vi ønsket et «New York»-uttrykk, sier biblioteksjef Pernille Schaltz.

– Videre var vi veldig bevisste på at hele første etasje skulle brukes til ulike typer formidling. Her er det aktuelle bøker, aviser og tidsskrifter, tematiske utstillinger av bøker, barneavdeling og enkelte arbeidsplasser. Her kan du også «booke en bibliotekar» hvis du har behov for mer omfattende hjelp til kunnskaps- og litteratursøk.

Selv om mange bøker ble kassert under prosessen, var det også mange bøker som måtte være med inn i det nye biblioteket.

– Vi valgte å sette dem i kjelleren, eller «Dybet» som vi kaller det. Hele kjelleren minner om et stort magasin, her står 90 prosent av alle bøkene, men vi oppdaget at mange ønsket å sitte dere nede å jobbe, så vi innredet raskt en rekke arbeidsplasser der.

 

Vit hva du vil

– Hva er det viktig å tenke på når man skal gjennom en så stor renovering som den dere har hatt i Herning?

– De aller viktigste er å vite hva du vil, hva slags bibliotek du ønsker, hva brukerne skal få. Dette vil kunne variere med byens størrelse, brukernes sammensetning og liknende, sier Schaltz og legger hurtig til:

– Biblioteklokalet er uhyre viktig. Lokalet er ikke bare en nøytral ramme rundt mediene, men lokalet forteller en historie i seg selv. Hele første etasje i Herning bibliotek er viet formidling, det er med andre ord samspillet mellom brukerne og kulturen og kunnskapen som står i sentrum.

For at resultatet skal bli godt, må det bibliotekfaglige parres med innredningskompetanse, og denne jobben gikk til Lammhults Bibliotekdesign AS.

– Vi hadde et riktig godt samarbeid med Lammhults, hvor våre bibliotekfaglige idéer og tanker og innredningsarkitektens kompetanse gikk sammen i en fin match, sier biblioteksjef Pernille Schaltz.

 

Eksponering i fokus

Innredningsarkitekten var Camilla Larsen fra Lammhults. Hun har bred erfaring fra bibliotekinnredning, også fra Norge.

– Hva syns du var mest spennende med forvandlingen fra «butikk til bibliotek» her i Herning, spør vi da vi treffer henne i bibliotekets kafé.

– Det var morsomt å arbeide med en bygning som befolkningen i Herning kjente så godt, og få være med på å forvandle den til et bibliotek hvor de også skulle like å komme. Vi valgte derfor å beholde den runde trappa til høyre for inngangen, siden den var noe folk kjente igjen fra butikktiden. Selv om vi forvandlet rommet til noe nytt, ønsket vi med andre ord å beholde trappen som en referanse til fortiden, sier Larsen og legger til at det rommet som sto igjen etter butikken, var veldig rått, noe som ga store muligheter til innredningen.

– Ønsket om New York-stil passet fin inn i de rammene biblioteket hadde fått. Vi fikk muligheter til å sette opp vegger i gjenbrukstegl og lage en hel levende grønn vegg av ekte planter. Det var spennende å være med på å velge materialer og sette opp vegger, og i samarbeid med biblioteksjefen, definere rommet, for Herning bibliotek hadde en masse gode tanker og ideer, og vi hadde et tomt lerret som vi skulle fylle sammen.

– Herning bibliotek la stor vekt på eksponering. Ideen var at alt i første etasje skulle være fronteksponert. På den måten ble butikk-tanken tatt med inn i biblioteket, som et fint bindeledd mellom fortid og nåtid.

Godt og viktig faglig samspill

 

– Som designer, hvordan grep du an en såpass omfattende utfordring?

– Jeg sugde til meg så mye informasjon fra bibliotekledelsen som mulig, som jeg så satte fysisk form på i tegneprogrammet mitt. Deretter lagde jeg et forslag til materialvalg og et første utkast til innredningen. Så begynte prosessen hvor vi sammen tilpasset materialene, møblene og resten av inventaret for til slutt å lande på akkurat den innredningen som kunne understøtte biblioteksjefens tanker om hva slags bibliotek man ønsket i Herning.

– Er det noe ved resultatet som du er spesielt fornøyd med?

– Jeg liker veldig godt den stemningen som oppstår når man kommer inn i biblioteket. Biblioteket har en særegen atmosfære som skapes av alt fra stål, betong og tegl til tre, farger og levende planter. Jeg liker også de forskjellige områdene og sonene i biblioteket, med sine ulike tilbud. Det er veldig tilfredsstillende å se i dag at de tankene vi hadde bak innredningen, også fungerer i hverdagen, sier Larsen og trekker fram avisområdet. Området framstår som delvis avlukket, men innenfor kan både bord og reoler lett ryddes unna og plutselig har man en scene for forskjellige arrangementer.

– Et tegn på at innredningen er vellykket, er at brukerne liker å oppholde seg rommene og sonene kjenner at innredningen er med på å formidle den kulturen, kunnskapen og informasjonen som finnes i biblioteket. Jeg er meget stolt over å ha vært med på å lage Herning bibliotek, og synes samarbeidet med biblioteket var riktig godt og at vi sammen kom fram til den innredningen som understøtter de aktivitetene som foregår på biblioteket, sier Camilla Larsen.

 

Alle foto: Lammults Bibliotekdesign

 

 

 

Herning: Herning ligger på Vestjylland og er hovedby i Herning kommune i Danmark. Byen er den fjerde største i Region Midtjylland og har 47 765 innbyggere (2014).

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS