London kaller norske bibliotekarer

Publisert Sist oppdatert

Mange norske bibliotekarer har deltatt på Internet Librarian-konferansen i London i årenes løp. I år feirer konferansen 20 årsjubileum og årets tema er biblioteksinnovasjon.

 

Bok og Bibliotek tok turen til London for å høre litt mer om konferansen og hvor langt planleggingen har kommet.

– Vi skal definitivt feire at konferansen har 20 års jubileum i år, selv om hele programmet ikke er helt klart i skrivende stund, sier Katherine Allen. Hun er europeisk direktør for forretningsutvikling i Information Today som er den organisasjonen som står bak konferansen. Information Today har kontorer i Oxford i England og hovedkvarter i USA. Denne vårdagen møter Bok og Bibliotek henne på Southbank Centre ved Themsen i London. Selv har hun hjemmekontor og tilbringer derfor ikke så mye tid selv ved kontoret i Oxford.

Hennes jobb innebærer blant annet å ha ansvar for de forretningsmessige sidene av konferansen og omfatter blant annet ansvar for utviklingen av innhold og koordinering av aktivitetene. 

 

Mange ulike roller

Gjennomsnittlig deltar rundt 300 delegater på konferansen hvert år fra mange ulike land. Av disse er 50 prosent av deltagere på konferansen for første gang, mens den andre halvdelen har deltatt på ILI før. Deltagerne jobber på mange ulike bibliotek slik som folkebibliotek, universitetsbibliotek, biblioteker i større kommersielle selskap, og noen skolebibliotek. Også informasjonsforvaltere kan delta, i tillegg til at det er mange forleggere tilstede.

– De som deltar på konferansen har mange forskjellige roller som bibliotekarer og her har de mulighet til å treffe andre som har valgt ulike karriereveier, sier Katherine Allen. Hun understreker at de prosjektene som presenteres på konferansen ikke behøver å være store, og det som presenteres spenner gjerne fra helt små til veldig store prosjekt. Fellesnevneren er at de har bidratt til en endring i det enkelte biblioteket, og at prosjektene enkelt kan overføres eller tilpasses andre bibliotek.

Hun er klar på hva de ønsker konferansen skal belyse.

– Det å dele brukerperspektivet er en veldig viktig del av konferansen. Noen bibliotek er spesielt gode til å forstå hva brukerne faktisk gjør der og hva behovene deres er, og de greier å dele dette med andre på konferansen, sier Allen.

 

Prøver å være aktuell

Selv om programmet ikke er helt fastlagt for årets konferanse opplyser Katherine Allen at følgende temaer vil dukke opp i en eller annen form: teknologi og verktøystrender (AI, blokkjede, utvidet og virtuell virkelighet); informasjon i samfunnet, brukerperspektivet, fremtidsutsikter, den endrede rollen for informasjonsforvaltere, ny digital læring, søkeverktøy, samlinger og innhold. Stikkordet her er altså innovasjon.

Konferansen prøver å være så aktuell som mulig og i fjor var hovedtemaene på ILI, kanskje ikke overraskende, hvordan bibliotekene kunne være en motvekt til falske nyheter, hvordan markedsføre bibliotekene for å få mer besøk, i tillegg til å se på nye akademiske publikasjoner og hvordan sikre mer åpen tilgang til disse. 

– Hvert år endres programmet litt, men de temaene som blir presentert eller diskutert handler alltid om nye og interessante ting som bibliotekene gjør for å svare på behovene til brukerne eller institusjonene de er en del av, forklarer Katherine Allen.

 

Norden godt representert

Ifølge Katherine Allen deltar som regel bibliotekarer fra rundt 26 ulike land i store deler av Europa på konferansen hvert år. Men også bibliotekarer fra land lenger unna deltar. De nordiske deltakere pleier å være godt representert.

– Bransjen har jo endret seg mye i løpet av de siste 20 årene, påpeker Katherine Allen.

Hun forteller videre at konferansen nå er delt opp i flere seksjoner, med flere ulike arrangementer og en litt utradisjonell måte å fremlegge informasjonen på.

– Jeg syns at det som er det viktigste med konferansen er muligheten for deltagere å utvide nettverket sitt og alle de nye bekjentskapene som blir dannet her hvert år. Dette aspektet ved konferansen har gjort seg spesielt gjeldende de siste årene og det er nå store Twitter og Linked-In grupper for deltakerne der de kan holde kontakten hele året rundt, sier hun.

 

Fortsetter samtalen

I tillegg har nyhetsbrevet ILI365 som publiseres hver annen uke, over 4000 abonnenter.

– Alt dette er en måte å fortsette samtalen på også etter arrangementet er over, bemerker Katherine Allen. Hun legger til at de prøver å holde kostnadsnivået så lavt som mulig slik at de som ønsker det får anledning til å delta. 

– Dette er en veldig uformell måte å møte andre deltakere på, og det vil være mange sosiale arrangementer i løpet av konferansen, sier Katherine Allen.

Konferansen deles daglig inn i tre ulike parallellsesjoner og deltagere kan fritt velge mellom disse.

Et intensivt taksonomi-arrangement blir dessuten holdt samtidig med hovedkonferansen. Målgruppen her er de som jobber i forlag eller innen e-handel.

– På slutten av ILIs første konferansedag samler vi deltagerne på begge disse arrangementene til en mottakelse og da kan det være så mange som 500 mennesker tilstede, forteller Allen. Det er mulig å delta på begge konferansene og du trenger bare betale for en av dem. Det er også mulig å bevege seg fritt mellom de to konferansene, opplyser hun.

 

Norske innledere

Tidligere år har det vært norske innledere på konferansen fra blant annet NRK, Buskerud Fylkesbibliotek, UiT , Universitetsbiblioteket i Tromsø, Statoil, biblioteket på NTNU og hovedbiblioteket. Det er foreløpig ikke klart hvem som eventuelt skal innlede fra Norge i 2018.

– Vi er bevisste på at flesteparten av innlederne ikke kommer fra England, sier hun og fremhever at det er fullt mulig å holde en presentasjon sammen med en annen slik at man kan bytte på litt. Alle presentasjonene deles i etterkant.

 -Målet vårt er å få til en så hyggelig og uformell konferanse som mulig, sier Allen.

 

INFO Prisene varierer fra GBP 450 for de som melder seg på tidlig og det er mange ulike rabatter. Påfølgende deltakere fra samme organisasjon får 40% rabatt på deltagelsen. Hoveddelen av årets konferanse finner sted tirsdag 16 og onsdag 17 oktober, men noen deltakere ønsker også å delta på diverse workshops som avholdes på mandagen. Det vil også være en mottakelse på mandagen. Konferansen har vært arrangert på mange ulike steder i London før den ble flyttet til Olympia i 2012. Her har den holdt til i alle år siden.

 

 

 

Holder bra nivå

Forbundsleder i Bibliotekarforbundet, Jannicke Røgler, har vært på Internet Librarian 
flere ganger og mener konferansen fortsatt holder et bra nivå.

 

Sist Røgler var på konferansen i London var i 2016 da hun holdt et innlegg der. 

– Da jobbet jeg som biblioteksrådgiver ved fylkesbiblioteket i Buskerud og presenterte et prosjekt som jeg hadde vært prosjektleder for der, sier hun. Også tidligere har Røgler vært en av innlederne på konferansen.

Før 2016 hadde ikke Røgler deltatt på konferansen på en del år. 

– Jeg syns fortsatt at konferansen holdt et bra nivå, og at det var lett å snakke med deltakere på tvers av både ulike bibliotekstyper og landegrenser, sier hun.

Ifølge Katherine Allen i Internet Librarian er det å danne nettverk på tvers også noe av hovedhensikten med konferansen. 

Jannicke Røgler trekker også frem som positivt at deltakerne kan holde kontakten via egne konferansegrupper i sosiale medier resten av året slik at nettverkene får en mer varig karakter.

 

Kritisk

Hun er imidlertid litt kritisk til at det ser ut som konferansen har blitt litt mer kommersiell i de senere årene og at de muligens har åpnet for at litt for mange ulike yrkesgrupper kan delta.

– Hvis du trekker inn for mange andre yrkesgrupper som informasjonsforvaltere eller for eksempel informasjonsspesialister treffer man en annen verden, og det blir kanskje ikke like interessant for bibliotekarer, undrer hun.

Samtidig påpeker Røgler at konferansen er veldig sterk når det gjelder å presentere ny teknologi og ikke minst ulike digitale prosjekter og verktøy.

– Den er nok spesielt rettet inn mot bibliotekarer som jobber mest med digitale tjenester , og vil kanskje være mest interessant for de bibliotekarene som er mest opptatt av den retningen i faget vårt, forteller hun.

 

Studér programmet i forkant

Jannicke Røgler mener hun har fått mye ut av det å delta på Internet Librarian konferansen, men anbefaler å studere programmet nøye for man eventuelt bestemmer seg for å dra. Det er en del temaer som går igjen hvert år, men Røgler trekker frem at arrangørene generelt er flinke til å få interessante og relevante hovedtalere. Hvem som er hovedtalere varierer fra år til år, men holder jevnt over alltid høy kvalitet, mener hun. 

Heller ikke deltagerprisen syns hun er spesielt høy, sammenlignet med mange andre konferanser. 

En annen viktig ting med konferansen er at de alltid arrangerer workshops i forkant og at selve konferansen har ulike paralleller med ulike tema. På den måten kan du alltid velge tema som du er spesielt opptatt av. I 2016 deltok Røgler på en workshop om publisering av artikler i Wikipedia, som var nyttig. 

 

Mange konferanser

Selv har Jannicke Røgler ingen planer om å dra på årets konferanse. Hun trekker også frem at siden starten for 20 år siden for Internet Librarian har det blitt et stadig økende antall bibliotekskonferanser og at det derfor ikke vil være mulig å delta på alle.

– Jeg har jo også byttet jobb siden sist, og syns ikke den er like relevant i min nåværende rolle, sier hun.

Røgler er ukjent med hvilke andre norske bibliotekarer skal være med i år, eller om det vil være norske innledere. Tidligere har mange norske bibliotekarene tatt turen til London på høsten for å få med seg konferansen og det pleier også å være mange andre nordiske deltagere.

– Personlig mener jeg konferansen er god. Det er mye sosialt som skjer der, i tillegg til at den gir deg et nyttig innblikk i biblioteksutviklingen i mange ulike land, avslutter Jannicke Røgler. 

 

 

Powered by Labrador CMS