Kulturtribune med bibliotek og fritidsklubb

Publisert Sist oppdatert

Bibliotek og fritidsklubb sammen, det er populært blant ungene på Ranheim i Trondheim.

Vi ønsker å skape en møteplass for alle i nærmiljøet, sier prosjektleder Lene Romstad.

«Kulturtribunen» er ikke som andre tribuner. Dette er en fotballtribune med bibliotek og fritidsklubb. Nyskapningen åpnet i oktober 2016. 

Barneskoleungene strømmer til biblioteket. Da Bok og Bibliotek var på besøk i Kulturtribunen noen timer en fredag, kom mange unger direkte fra skolen til biblioteket etter skoletid i 14.30-tiden.

Noen satte seg ved PC-en. Noen leste bøker. Noen bare pratet, slappet av og gikk litt rundt omkring.

Det var også noen voksne besøkende der. De leste aviser i kafekroken og lånte bøker. Det blir stadig flere voksne lånere. Tilbud spesifikt rettet mot voksne, som kurs, språkkafe og andre arrangementer, er godt besøkt.

 

Lesehuler

Biblioteket er innredet på en svært spesiell måte, slik at det skal bli trivelig for barna å være der. Innenfor kafekroken og resepsjonen, står det en lang benk med mange aktuelle bøker utstilt på toppen. Inne i benken er det lesehuler for barn, det vil si små rom med puter og leselys. Der kan ungene sitte i ro og fred og lese. Der kan de til og med trekke for gardinen om de ikke vil bli forstyrret av folk som går forbi.

Litt lenger inn i biblioteket klatrer barna opp på en vegg og setter seg på store hyller. I hyllene er det både bord, stoler og leselys. Elegant og praktisk interiør. Et stort og langt bord, langbord, står klart til de dagene de får besøk av barnehager og skoleklasser. 

– Biblioteket i Kulturtribunen er en minivariant av et fullskala bydelsbibliotek, sier prosjektleder Romstad. 

Biblioteket har forholdsvis få bøker, færrest av alle bibliotekene i Trondheim. Men de har noe for alle, og publikum finner de viktigste, nyeste og mest aktuelle bøkene. Andre bøker kan de bestille og motta dagen etter fra andre bibliotek i byen.

Biblioteket er delt i to, en del for barn og ungdom, og en del for voksne. Det er laget et barnehjørne og et ungdomshjørne. I denne delen er det tilrettelagt med mange lesesoner og små treffsteder.

Innerst i biblioteket er voksenavdelingen, uten stillesone, men med arbeidsbord til studenter. 

 

Mat, trening og helse

Bedre ernæring, helse og fysisk aktivitet. Det er målet til både biblioteket og fritidsklubben. Det gjenspeiler seg i bøkene, både til barn, ungdom og voksne. 

Biblioteket har stadig utstillinger og arrangementer, med bøker om disse temaene. «Turboka» av Anders Baumberger er et godt eksempel. Forfatteren kom til biblioteket og presenterte boka selv.

– Et annet flott arrangement vi hadde i høst, var kokkekurs for barn og unge med Margit Vea, som har skrevet mange kokebøker til både voksne og barn. Kurset hennes var veldig populært, sier prosjektlederen.

I hyllene med sportsbøker finnes også «Ballens bane» av Ola By Rise som er en svært kjent fotballpersonlighet. Han var både spiller og trener i Rosenborg. Nå er han kommunaldirektør i Trondheim kommune, med ansvar for Kulturtribunen.

Biblioteket er åpent fra klokka 10-16 på hverdager, unntatt onsdager da de holder åpent til klokka 19.00. På lørdag er åpningstiden 10-14. Det er fritidsklubb tre kvelder i uka og en av dagene et etterskoletilbud.

 

Kjøkken og aktivitetsrom

Kulturtribunen holder til i både andre og tredje etasje i tribuneanlegget på Ranheim. I andre etasje er det boksamling og bibliotek, i tredje etasje er det kjøkken og et kjempestort aktivitetsrom.

I åpningstiden har biblioteket utstrakt bruk av rommene i tredje etasje til lesestund og aktivitetsrom for barnehager og skoleklasser. I tillegg kommer kurs og arrangementer, som er en stor del av bibliotekdriften.

I kjøkkenet lager vi varm mat sammen med ungene nesten hver dag, med servering klokka 15.00, sier Lene Romstad.

Ungene er med og bestemmer hva som skal stå på menyen. Det er viktig at de lager den maten de selv synes smaker best. Sunt og godt er et motto.

– I Kulturtribunen er det til sammen ni ansatte, fire i biblioteket og fem i fritidsklubben. Noen arbeider litt begge steder, dermed kan de utveksle faglig erfaring på tvers av sine egne fag.

Det drives to fritidsklubber, en for femte til sjuende trinn på barneskolen, og en for åttende trinn til første året på videregående skole.

En av miljøarbeiderne i klubben er Cathrine Kravik, som både er kostholdspesialist og topptrener utdannet fra Olympiatoppen. En perfekt kombinasjon for å nå målene om mer fysisk aktivitet og bedre kosthold. 

Da vi var på besøk, planla hun cheerleading som er veldig populært blant mange ungdommer. Det er en kombinasjon av turn, dans og akrobatikk. 

Cathrine har vært aktiv ballett danserinne og trent mye turn. Før vi vet ordet av det, går hun rett ned i spagat på en matte på gulvet. Hun er med andre ord et godt forbilde for ungdommene i klubben.

Håndball, basketball eller turn. Inne i aktivitetsrommet Oransjeriet er det bare fantasien som setter begrensning på hva slags trening de kan holde på med. 

– I fritidsklubben har vi også laget minibibliotek, oppe i aktivitetsrommet, med utstilling av bøker som ungdommene er interesserte i. En av favorittbøkene er «Tren sammen».

 

 

Veldig gøy

Etter en omvisning i tredje etasje, går vi ned i biblioteket igjen. Der møter vi bibliotekar Helene Torvund. Hun har arbeidet i Kulturtribunen siden den åpnet.

– Jeg synes det er veldig gøy å arbeide på biblioteket i Kulturtribunen. Mitt inntrykk er at ungene trives veldig godt her. Hit kommer de for å gjøre lekser, leke, lese bøker, spille dataspill eller bare være sammen med venner. Biblioteket er et sted hvor jeg tror de føler seg trygge, og hvor de har det artig. 

– Vi har opptil 50 unger på besøk i løpet av en dag. Disse barna kommer etter skoletid, uten følge med foreldrene. I tillegg kan vi ha 100 skolebarn og barnehagebarn innom i løpet av en dag. 

– Hva synes du om kombinasjonen bibliotek og fritidsklubb?

– Vi fokuserer på Kulturtribunen som en møteplass. Vi som arbeider i biblioteket og fritidsklubben har forskjellig kompetanse. Vi har bibliotekarer og ansatte med spesialkunnskap innen ernæring, pedagogikk, dans og trening. Denne tverrfaglige kompetansen er nyttig både for ansatte og besøkende.

– Vi kan blant annet tilby kurs med våre egne ansatte som kursholdere. Et annet positivt aspekt ved å drive bibliotek og fritidsklubb sammen, er at vi møter ungene både i skoletiden og på fritiden. I skoletiden tipser vi dem om bøker til lesetrening og leseglede. I fritiden kan vi fokusere mer på det sosiale og andre måter å lære på. 

Utveksling av kunnskap og kultur skjer på mange arenaer i Kulturtribunen. Folk kan møtes på tvers av interesser og andre fritidsaktiviteter. 

– Det er kjempelærerikt å arbeide sammen med folk som har så forskjellig kompetanse, synes bibliotekar Helene Torvund.

Nytt bibliotek

I Trondheim legges ikke bibliotekene ned. Tvert imot, i Trondheim åpner nye bibliotek. Kulturtribunen kan bli starten på fremtidens bibliotek og fritidsklubb sammen. 

– Vi vil skape nye bydelssentra med aktiviteter i nærheten av stedet hvor folk bor. Vårt mål er at Kulturtribunen skal bli et minikulturhus. Et lavterskel tilbud. Gratis. Et sted hvor alle skal kunne oppleve det samme, uansett bakgrunn og økonomi, sier prosjektleder Lene Romstad.

Hun var med og utredet saken før bystyret i Trondheim kommune bestemte seg for å satse på Kulturtribunen på Ranheim. 

Kulturtribunen er et sted som skal gi bedre helse, ikke bare fysisk, men også psykisk ved at folk kan møtes og være sammen om positive aktiviteter i nærmiljøet.

Kulturtribunen er et toårig prosjekt. Mye tyder på at Kulturtribunen er kommet for å bli.

– Bibliotek og fritidsklubb sammen er kjempepositivt, sier prosjektleder Lene Romstad. – For barn, for ungdom, for voksne, for hele nærmiljøet på Ranheim i Trondheim.

 

Powered by Labrador CMS