Kommunesammenslåing – det ble gratis i Drammen

Publisert Sist oppdatert

Hva skjer når bibliotekene i tidligere kommuner i en sammenslått kommune hadde forskjellig praksis for brukerbetaling for arrangementer? Da kan man fortsette som før – eller harmonisere. Det siste skjedde i Drammen, som 1. januar 2020 ble slått sammen med Svelvik og Nedre Eiker.

(Bildet) 

– De gamle kommunene hadde ulik praksis når deg gjaldt å ta betaling for arrangement i bibliotekene, forteller virksomhetsleder ved Drammensbiblioteket, Jørgen Hovde. – Ved Drammensbiblioteket og Svelvik bibliotek var alt gratis, mens i Nedre Eiker ble det på enkelte arrangementer tatt inngangspenger på egenproduserte arrangementer og av bibliotekets samarbeidspartnere, men flertallet av arrangementer var likevel gratis.

Man kan tenke seg to måter å foreta en slik harmonisering, forteller Hovde. Enten administrativt eller politisk. Hos oss ble det det en politisk prosess, hvor rådmannen ønsket et innspill til behandling i kommunestyret.

Jørgen Hovde og de to avdelingslederne ved Drammensbiblioteket, Monica Nyhus (voksenavd.) og Katrine Kirkeby Arnold (barne- og ungdomsavd.) begynte da runden med å lage et dokument til Rådmannen for å skissere ulike modeller.

– Vi involverte også de ansatte og endte opp med fire ulike forslag til rådmannen, som kommunestyret så kunnet stemme over, sier Hovde og redegjør for de ulike modellene:

 

Alternative forslag

1. Det åpnes ikke for å ta betalt på bibliotekets egenproduserte arrangementer, men eksterne samarbeidspartnere kan ta betalt.

Hovedargumentet her er at bibliotekets arrangementer alltid skal være gratis for publikum. Samtidig utelukkes ikke samarbeid med eksterne arrangører som har krav til inntjening.

2. Det åpnes ikke for å ta betalt på barnearrangementer, verken fra biblioteket eller samarbeidspartnerne, men for å ta betalt på arrangementer for voksne.

Hovedargumentet her er å ta hensyn til demografien og levekårene til barn og barnefamilier.

3. Det åpnes ikke for å ta betalt på noen av bibliotekets arrangementer, verken fra biblioteket eller samarbeidspartnere.

Hovedargumentet er at alle arrangementer bør være gratis, slik at privatøkonomi ikke betyr noe for deltakelse.

4. Det åpnes for at biblioteket og bibliotekets samarbeidspartnere kan ta inngangspenger for arrangementer.

Her argumenteres det for at biblioteket står fritt til å kunne ta betaling, da dette vil kunne gi større valgfrihet og mangfold av arrangementer.

Alternativ 4 ble fremmet av rådmannen.

Alternativ 2 ble fremmet av MDG.

Alterantiv 3 ble fremmet av H og AP og ble stående som vedtak.

 

Flertall for gratis

– Vi er glade for at vi nå har en felles praksis for de tre tidligere selvstendige kommunene. Det er viktig å ha en slik harmonisering i forankret i kommunens ledelse, så slipper man å finne opp kruttet for enhver ny anledning.

– Men ville det ikke ha vært bra med et økonomisk tilskudd i form av billettinntekter?

– Nå er vilkårene like for alle, enten man er fattig eller rik. Det stiller krav oss i bibliotekene om å prioritere arrangementer og bruke pengene fornuftig, slik vi må gjøre med for eksempel mediebudsjettene. Målet er at dette på ingen måte skal forringe tilbudet av arrangementer på bibliotekene, sier Jørgen Hovde.

 

Powered by Labrador CMS