Bygg opp skolebibliotekene!

Publisert Sist oppdatert

Leder:

«Bygg opp skolebibliotekene, i stedet for å bygge de ned.» Det sier skolebibliotekar Tone Rosland i Sør-Odal, i Bok og Bibliotek nr 5-2020, til forslaget om ny opplæringslov, der ordet skolebibliotek er erstattet med bibliotek.

I lovforslaget er tanken at et folkebibliotek i kommunen kan erstatte et skolebibliotek. Til en viss grad, ja, men som vi vet betyr økt fysisk avstand til biblioteket at mange brukere vegrer seg for å oppsøke det. Det er derfor viktig at skolebibliotekene blir rustet opp – på skolen – slik at skoleelevene får et bibliotektilbud i umiddelbar nærhet.

«Hvis ordet skolebibliotek ikke blir med i loven, kan det føre til at mange skolebibliotek blir enda dårligere enn de er i dag. I den nye loven bør det i stedet stå at alle skoler skal ha et skolebibliotek, og i loven bør det også stå tydelig at disse skolebibliotekene skal være bemannet,» mener Rosland.

Rosland har god bakgrunn for egne meninger. Hun har i mange år vært bibliotekar i Sør-Odal bibliotek som er et folkebibliotek. Der arbeidet hun mye med barn og ungdom, og samarbeidet med skoler og barnehager. Hun kjenner med andre ord begrensningene som et folkebibliotek har overfor barn og ungdom.

«Folkebibliotekene er ikke nødvendigvis rustet til å fylle rollen som skolebibliotek. Avstanden mellom biblioteket og skolene er ofte stor. Mange elever kommer svært sjelden til biblioteket. Og når elevene kommer til folkebiblioteket, kan de ikke alltid forvente å møte bibliotekarer som er spesialister på litteraturformidling til barn og ungdom,» sier skolebibliotekar Tone Rosland.

Les artiklene om skolebibliotek digitalt her.

 

Powered by Labrador CMS