Biblioteksmedarbetare i skottlinjen

Publisert Sist oppdatert

Nørrebro i centrala Köpenhamn är plats för brutalt gängvåld med dödsskjutningar på öppen gata.

Stadsdelens två bibliotek ligger i direkt anslutning till de olika rivaliserande gängens tillhörighetsplatser. Biblioteken rapporterar om stark oro men har ännu inte tvingats att stänga eller skära ned på öppettider. – Vi försöker att driva verksamheten så normalt som möjligt, förklarar Stine Høi Sørensen, ansvarig chef för de två berörda biblioteken, Nørrebro Bibliotek och Blågårdens Bibliotek.

Situationen i den gamla arbetsstadsdelen Nørrebro har varit ansträngd under höst och vinter.
Styrkan i konflikten mellan två rivaliserande gäng, Loyal to Familia och Brothas, har tilltagit och många skjutningar har inträffat, ibland med tillsynes oskyldiga som offer. Den upptrappande konflikten har lett till tre tragiska och omskakande dödsskjutningar under de senaste månaderna.
Det är inte första gången som bilblioteken hamnat i «skottlinjen» i samband med kriminella grupperingars aktiviter för försvar av handel med narkotika och av terrotorium.
I samband med tidigare våldskonflikter i stadsdelen har en rad offentliga institutioner tvingats att stänga ned och minska öppethållandet däribland Blågårdens bibliotek samt dessutom avlysa planerade arrangemang.
– Denna gången försöker vi att hålla öppet och driva de aktiviteter som planerats. Polisens närvaro i området är massiv och det bidrar till en känsla av säkerhet och trygghet, förklarar Stine Høi Sørensen.

Utbredd oro

Boende och näringsidkare på Nørrebro har under höst och vinter varit starkt upprivna över situation. Butiker har tvingats att minska öppethållande, anställda har känt rädsla i samband med transporter till och från arbetsplatsen. Skolor har stängts och idrottsföreningar har avvecklat sin verksamhet till följd av den starka otryggheten i närområdet.
Bibliotekens oinskränkta öppethållande kan ses som en signal att samhällets offentliga institutioner ska hållas öppna för att markera att de inte accepterar intrång i sin verksamhet eller att den ska styras och påverkas av kriminella gängs aktiviteter.
Blågårdens Bibliotek har vid tidigare tillfällen varit utsatt för skottlossning.
I samband med de uppblosande oroligheterna har Köpenhamns Kommun på olika sätt förstärkt sin närvaro i området. Mobila sociala team med knytning till Center för Forebyggelse och Rådgivning, har upprättas och placerats på strategiska platser.
Det huvudsakliga syftet är att hjälpa medborgarna med stöd och vägledning men även att hjälpa rent praktiskt för dem som inte vågar att vistas ute och röra sig i området exempelvis kring socialt belastade Mjølnerparken. Det kan handla om att hjälpa barn till skolan eller till fritidsaktiviteter.

Krishjälp

Stine Høi Sørensen menar att även om det finns en stark närvaro av polis och myndigheter i området, så påverkas personalen ändå.
– Det är givetvis individuellt hur mycket och hur olika våra medarbetare på biblioteken påverkas av gängbråken, på danska «bandekonflikten». Några medarbetare, i synnerhet de som bor i lokalområdet är märkta och mår inte bra av situationen.
För att mildra oro och förebygga rädsla och otrygghet erbjuder Biblioteken på Nørrebro sina medarbetare kostnadsfritt psykologstöd i form av samtalsterapi och krishjälp för medarbetarna. Stine Høi Sørensen vill inte svara på hur många av de anställda som tvingats att söka hjälp på grund av den aktuella situationen. Under senare år har trycket på krishjälp från anställda i Köpenhamns Kommun varit så hårt att den aktör som erbjuder krishjälp har tvingats att prioritera bland alla sökande.
– Vi är uppmärksamma på problematiken med hänsyn till «bandekonflikten» och från ledningens sida engagerar vi oss så mycket vi kan för att ta hand om oroliga medarbetare, erbjuder samtal, rådgivning och sätter tydliga regler i syfte att stärka säkerhet och trygghet, förklarar Stine Høi Sørensen.
Bakgrund till gängkonflikten är inte helt klarlagd. Dansk polis spekulerar i att marknaden för haschförsäljning är den främsta orsaken till konflikten. Gruppen som har sitt urspruing på Blågårds Plats kallar sig Loyal to Familia och deras huvudmotståndare i konflikten, kallar sig Brothas med knytning till Mjølnerparken, båda områdena ligger i Nørrebro.

Motsatt effekt

Tage Sørensen är det danska Bibliotekarforbundets förtrondevalde ombudsman och arbetstagarpresentant för verksamheten inom Köpenhamns samtliga bibliotek.Till vardags 
arbetar han som bibliotekarie på Solvang Bibliotek, Amager i östra Köpenhamn.
-Det är klart att det finns en otrygghet på Nørrebro. Det är bra med en stärkt polisiär närvaro i området och det har en förebyggande effekt men kan också påverka att boende och som i detta fall biblioteksmedarbetare, hela tiden känner risk och oro för att något dramatisk kan inträffa. Men jag måste ändå tro att polisens närvaro är starkt bidragande till att få bort den dagliga otryggheten, menar Tage Sørensen.
Han fortsätter:
– Blågården har varit plats för skottlossning tidigare och dessa upplevelser finns ju kvar i minnet hos många av dem som berördes, bland annat personalen på Blågårdens Bibliotek.
Tage Sørensen stödjer beslutet om att hålla igång driften vid biblioteket som vanligt.
– Man får prova hur det fungerar och enligt min uppfattning ska det inträffa direkta hot eller våldsepisoder mot biblioteket och dess anställda för att man ska överväga stängning. Situationen idag är givetvis inte acceptabel men biblioteket kan inte påverka eller hindra utvecklingen i konflikten och bör därför så långt det är möjligt hålla öppet.

Hårt tryck

Bibliotekspersonalen är som alla andra personer och grupper som visats i området berörda av konflikten och utsätter sig omedvetet för en risk att drabbas av våld och i värsta fall skjut-ningar.
– Situationen när medarbetarna i mörkret ska ta sig hem till bostaden efter arbetsdagens slut kan uppfattas som otrygg. Men inne på biblioteket upplever jag ingen överhängande fara. 
Det har varit stort mediefokus på de våldsamma händelserna på Nørrebro. Våldsamheterna och skjutningarna har toppat det inhemska nyhetsflödet under stora delar av förra året.(2017)
– Det påverkar medarbetarna ganska mycket att hela tiden bli påmind om situationen och utsättas för ingående bevakning av alla våldsamma händelser som förekommit på Nørrebro.
Det kan få en allvarlig effekt och måste bearbetas på olika sätt med ledning och med de förtroendevalda arbetstagarrepresentanterna men även genom att dra nytta av den professionella krishjälp som erbjuds.

Beredskap

I samband med oro och stress bland personalen, låter ofta en ledning på en arbetsplats arrangera övningar, baserade på en hotfull och otrygg situation .
– Det är inte alltid den typen av övningar leder till önskat resultat. En sådan övning kan ibland leda till att medarbetarna riskerar att få för mycket insyn och insikt om vad som exempelvis kan inträffa på och utanför deras arbetsplats. Det finns en risk att en sådan övning framkallar mer otrygghet än trygghet bland personalen. Det gäller att hitta en linje som inte skrämmer även om man alltid ska eftersträva att vara öppen kring situationen, menar Tage Sørensen.
Väl genomtänkta säkerhetsplaner och förbud mot ensamarbete är två åtgärder som enligt Tage Sørensen är viktiga för att stävja oro bland personalen.
– De beredskapsplaner som finns måste vara väl kända och ha praktiserats i övningar bland personalen. Den biten får aldrig nonchaleras, avslutar Tage Sørensen.
I slutet av 2017 ingick de olika rivaliserande grupperna en överenskommelse om vapenvila. Köpenhamnspolisen uttalar dock att den är högst tveksam till om vapenvilan kommer att kunna permanentas. 

 

Powered by Labrador CMS