Vraking av bokbuss utsatt til høsten

Publisert Sist oppdatert

Det forelå forslag om at den ene av Buskeruds to bokbusser legges ned, mens den andre konsentreres om aksen Ringerike-Hallingdal, til møtet i Hovedutvalget for kultur i går (5.6.08). Men saken ble utsatt til høsten. Grunnen er at man ønsker en grundigere utredninger av behov og alternativer fra kommunene, får Bok og Bibliotek opplyst fra Buskerud fylkeskommune. Det betyr at saken først kan komme opp i Fylkestinget i oktober.

– Av Odd Letnes

 

Det forelå forslag om at den ene av Buskeruds to bokbusser legges
ned, mens den andre konsentreres om aksen Ringerike-Hallingdal, til
møtet i Hovedutvalget for kultur i går (5.6.08). Men saken ble utsatt
til høsten. Grunnen er at man ønsker en grundigere utredninger
av behov og alternativer fra kommunene, får Bok og Bibliotek opplyst
fra Buskerud fylkeskommune. Det betyr at saken først kan komme opp i
Fylkestinget i oktober.

 

– Av Odd Letnes

 

Det er dyrt å drive bokbuss i Norge. Det ble særlig tydelig
etter at det statlige tilskuddet falt bort i 2003 og ble erstattet av en
kommunal egenandel per innbygger. Da har kommunepolitikerne fått konkrete tall
å forholde seg til. Dette førte i Buskerud til at Lier, Nedre Eiker og Øvre
Eiker sa opp tjenesten ganske umiddelbart. Året etter fulgte Drammen og
Kongsberg opp.

    I en
fersk undersøkelse forteller tallknusingen blant annet at hvert utlån fra
bokbuss i Buskerud i 2007 kostet 83 kroner. Det fremgår også at utlånet fra
bokbussene i Buskerud er på veg nedover. Samlet utlån ved fylkets to busser har
gått ned fra 55 150 i 2002 til 35 414 i 2007.

 

Resultatet av høring i kommunene

Som
ledd i utredningen av saken har Fylkesbiblioteket stått i dialog med kommunale bibliotekmyndigheter,
og sendt ut et notat til en foreløpig høring. Flere kommuner forbeholder seg
for øvrig retten til ny, formell behandling etter vedtak i Fylkestinget.

    Av 21
kommuner har 17 levert skriftlig tilbakemelding i saken, 4 har gitt muntlig tilbakemelding.
Hovedkonklusjonene er:

 

· 10 sier at de
ikke har behov for bokbussens tjenester

· 9 sier de har bruk
for bokbussen slik den er i dag

· 2 sier de har
behov for bokbusstjenestene, men at de er åpne for andre driftsformer enn den
som er i dag

· 5 kommuner sier
de trenger bokbussen for å opprettholde et tilbud til barnehager og skoler

· 4 kommuner sier
de har behov for en vikartjeneste fra fylkesbiblioteket.

 

Flesteparten
av de kommunene som ikke ønsket videre drift, befinner seg i nedre del av
fylket. Alle kommuner som er positive til bokbusstjenesten, hevder samtidig at
ressursene til selv å drifte en kommunal eller interkommunal bokbuss ikke er
til stede, og at det vil være vanskelig å argumentere for en slik tjeneste
innenfor eget budsjett så lenge det finnes andre bibliotekoppgaver som ikke er
tilfredsstilt.

    De
mener også at det av denne grunn vil være vanskelig å argumentere for en økt
pris på bokbusstjenesten, og at det er viktig at denne tjenesten ikke blir for
dyr for kommunene. Skal kommunene bidra med økte midler til bokbussdrift, vil
det være nødvendig å skreddersy tjenesten til de behov hver enkelt kommune har.

 

Sprikende
behov

Flere
kommuner sier at framtidige bokbusstjenester må være mer fleksible i forhold
til stoppetid og tilbud. Det er også nevnt alternative driftsformer som
kulturbuss og barnebokbuss.

    Samtlige
kommuner er opptatt av at fylkesbiblioteket har en viktig rolle som regional utviklingsaktør
for folkebibliotekene, og at midlene som i dag disponeres til bokbussdrift, fortsatt
må komme distriktene til gode. Flere mener at en mulig omdisponering av midlene
fra bokbuss til andre tjenester er interessant.

    8 kommuner
påpeker at fylkesbibliotekets rolle som utviklingsaktør ikke bør gå på
bekostning av bokbussen. Det blir minnet om at bokbussen skal være et
supplement til bibliotekdrift ute i kommunene, og at dette er et viktig bidrag
i grisgrendte strøk.

    Flere
kommuner slutter opp om at en eventuell framtidig bokbusstjeneste må være mer
fleksibel enn dagens, og kunne endres både innholdsmessig og kompetansemessig
etter behov. Mange er opptatt av bokbussens funksjon overfor barnehager og
skoler.

    Vi
står altså overfor et uttrykt behov for fylkeskommunale tjenester fra de
kommunale bibliotekmyndighetenes side. Men behovene spriker.

 

Kilde:
Sakliste til møte i Hovedutvalget for
kultur, idrett og folkehelse, Buskerud, 5.6.08

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS