Utgave: 2/2022

Vold og trusler på svenske bibliotek

En svensk undersøkelse avslører at ordensproblemer, trusler og krenkelser er vanlige innslag i hverdagen på mange bibliotek.

Bibliotekansatte er mer eksponert for trusler og vold enn mange andre yrkesgrupper.
Bibliotekansatte er mer eksponert for trusler og vold enn mange andre yrkesgrupper.

Hver tredje bibliotekansatt i Sverige oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold det siste året. Til sammenligning er gjennomsnittstallet på det svenske arbeidsmarkedet 13 prosent. En av fem bibliotekansatte opplever utrygghet minst én gang i uken på grunn av besøkere.

Fagforbundet Visjon, som organiserer bibliotekarer, bibliotekassistenter og bibliotekadministrasjon, har i en stor undersøkelse kartlagt den stadig mer krevende arbeidssituasjonen på bibliotekene. Undersøkelsen er basert på svar fra over 700 medlemmer som jobber på bibliotek. Fire av ti oppgir at ordensproblemene har blitt verre de siste årene.

Flere oppgaver

Undersøkelsen viser misnøye blant svenske bibliotekansatte. – Årsaken er et stadig mer krevende arbeidsmiljø, sier hovedverneombud Eva K Halleröd.
Undersøkelsen viser misnøye blant svenske bibliotekansatte. – Årsaken er et stadig mer krevende arbeidsmiljø, sier hovedverneombud Eva K Halleröd.

Eva Halleröd, hovedverneombud og formann i Kulturforvaltningen i Göteborg, mener folkebibliotekene har blitt nødt til å overta ansvar som bør ligge på de offentlige servicekontorene.

– Dette er saker som handler om alt fra hjelp til å søke om stønad til hjelp med å betale regninger. Det kan oppstå stressende situasjoner som blir til trusler når den besøkende krever hjelp som den bibliotekansatte ikke er i stand til å gi, sier Halleröd.

Bibliotekets rolle som serviceinstans har endret seg de siste årene.

– Bibliotekene har blitt et sted som folk kommer til for å få hjelp til å løse problemene sine. Vi blir nødt til å fungere som bankfolk, dataeksperter, fritidsledere, immigrasjonsveiledere, bidragsveiledere og så videre, sier Halleröd.

En løsning på den problematiske situasjonen kan være å innlemme andre faggrupper i bibliotekets virksomhet, mener hun.

– Det kan dreie seg om veiledere som er profesjonelle på å håndtere forskjellige spørsmålsstillinger fra besøkende, eller fritidspedagoger som er vant til å jobbe med ungdommer som ikke har det så lett. En avlastning er nødvendig for å gjenskape biblioteket som en trygg arbeidsplass.

«Besøkende urinerer på gulvet og i plantene»

– fra undersøkelsen blant bibliotekansatte

Utdanning

– Det er nødvendig innse at bibliotekenes faglige rolle er i endring, sier Jonna Ulin, avdelingsleder ved Göteborg bibliotek og kulturhus.
– Det er nødvendig innse at bibliotekenes faglige rolle er i endring, sier Jonna Ulin, avdelingsleder ved Göteborg bibliotek og kulturhus.

En av de vanlige konfliktsituasjonene på biblioteker er konflikter mellom besøkende. Opplæring i konflikthåndtering og kontinuerlig praktisk opplæring i konfliktløsning er innslag som Halleröd ser som nødvendige for å styrke personalets kompetanse slik at de er bedre rustet til å møte trusler og vold.

– Spørsmålet må nå tas på alvor. En måte å definere problembildet på er å øke viljen til å rapportere hendelser. I dag er det store mørketall. Dersom alle eksisterende trusler og alle voldsytringer anmeldes, skapes et grunnlag som beskriver hverdagen, og ut fra dette kan det utformes et handlingsprogram. I tillegg bør man fra et nasjonalt nivå også ta opp og håndtere problemet og på denne måten skape et felles syn samt en bredere håndtering av problemet, der vi kan dra nytte av hverandres erfaringer på en annen måte enn vi gjør i dag, avslutter Halleröd.

«Det er ekkelt når dophandelen skjer på biblioteket. Jeg er redd for at et barn ved en feil skal få i seg narkotika.»

Bygg relasjoner

Jonna Ulin er avdelingsleder ved Göteborgs bibliotek og kulturhus og er ansvarlig for virksomheten ved byens 25 folkebibliotek.

– Vi tar personalets bekymringer rundt utrygghet i arbeidshverdagen på alvor. Bibliotekene står ikke alene, men er en del av et samfunn som på mange måter går gjennom en urolig tid, sier hun.

Ambisjonen til bibliotekene i Göteborg er å skape en tryggere arbeidsplass ved hjelp av et nylig innført handlingsprogram.

– Det handler blant annet om å ta utgangspunkt i det fysiske rommet og sette inn trygghetsskapende tiltak gjennom møblering og innsikt i hvordan personalet skal bevege seg. Det har også vist seg effektivt å samarbeide med andre lokale instanser som fritidsledere, skoler og sosialtjenester. Ifølge Ulin er det også viktig å sette søkelys på relasjonsbyggende tiltak mellom ansatte og besøkende.

– En enkel og kort velkomst kan være med på å skape trygghet og forhindre unødvendige konflikter og krangler. Vi arrangerer nå opplæring for våre lokale biblioteksjefer og verneombud om hvor viktig det er med relasjonsbyggende tiltak, sier hun.

Samfunnet er i endring, og det samme er den tradisjonelle bibliotekvirksomheten.

– Jeg mener at de som utdanner seg til bibliotekarer, må danne seg en oppfatning av hva som venter på arbeidsplassen, i større grad enn tilfellet er i dag. Tjenestekonseptet er helt annerledes enn før, og relasjonsbygging har blitt viktigere. Jeg hadde gjerne sett at utdanninger som er knyttet til bibliotekområdet, la mer vekt på disse temaene og understreket hvor viktige de er i dagens bibliotek, avslutter Jonna Ulin.

Powered by Labrador CMS