Vitenskapelig publisering: -Brukerne vil kreve tilgang

Publisert Sist oppdatert

-Tilgang til selve dokumentene og ikke bare informasjon om disse er noe som brukerne etter hvert vil forvente og kreve som standard, mener Kristine Abelsnes

Av Signy Irene Karlsen

Prosjektleder for Norsk Digitalt bibliotek, Kristine Abelsnes, sier seg dermed i prinsippet enig med Stevan Harnad, selv om hun kanskje ikke deler hans syn på det potensielle tempoet i de forandringene som må komme. Programmet ”Norsk Digitalt bibliotek”, som vil gå over flere år, skal gi brukere tilgang til de samlede digitale informasjonsressurser og tjenester i norske bibliotek. ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket har nå etablert et samarbeidsprosjekt for å få på plass rammeverket som skal gjøre det mulig å integrere tjenester, metadata og innhold fra mange leverandører.

Under seminaret på Universitetet i Oslo ble Norsk digitalt bibliotek nevnt som en viktig aktør i arbeidet med fri tilgang til norske vitenskapelige artikler. – Dette er naturlig, sier Kristine Abelsnes. – Enkel tilgang til innhold er en viktig del av det digitale biblioteket. I prosjektet vil vi følge nøye de aktiviteter som er på gang nasjonalt og internasjonalt på dette området. Imidlertid er det mange veier til målet, og open access er nok bare en av dem. I dag har open access-initiativene relativt beskjedent omfang i forhold til det kommersielle markedet, og det er en del ting som må på plass, ikke minst gode vurderingssystemer, før det eventuelt kommer til å bli en av de mer dominerende forretningsmodellene.

– Vi må satse på en kombinasjon av flere veier, sier Abelsnes. – Norsk digitalt bibliotek skal favne vidt. Jeg synes imidlertid at open access og kunnskapsalmenninger (Creative Commons) er svært interessante kanaler for forfattere som ønsker å gjøre sine verk tilgjengelige utenom de kommersielle kanalene. Norsk digitalt bibliotek er nok fortsatt på tegnebrettet og detaljerte planer på innholdssiden er ennå ikke lagt. Men det er helt klart at tilgang til selve dokumentene/informasjonen og ikke bare informasjon om disse er noe som brukerne etter hvert vil forvente og kreve som standard. Jeg synes bibliotekene har gjort mye på dette området allerede, og det er noe man ønsker å satse på. Men det er selvsagt mange både gode og dårlige grunner til at det er et stykke igjen. Norsk digitalt bibliotek vil ta fatt i både de dårlige, for eksempel manglende felles tenkning, og de gode grunnene, for eksempel at kostnadene ikke står i forhold til gevinsten.

 

Powered by Labrador CMS