– Vi trenger nye arenaer

Publisert Sist oppdatert

– Rekk opp hånda alle som har vært på et offentlig møte i løpet av de siste tolv månedene!

Av Chris Erichsen

En skog av hender skyter opp.
            – OK, rekk opp hånda alle som har vært med og organisere et offentlig møte eller begivenhet
Nesten like mange hender.
            – Jeg skjønner at jeg befinner meg i et eksklusivt hjørne av verden! utbrøt Robert Putnam.

Det var ellers et dystert bilde av verden den nordamerikanske samfunnsforskeren tegnet for tilhørerne under et seminar på Høgskolen i Oslo nylig. Vi besøker ikke hverandre lenger, går ikke på møter, stemmer ikke ved valg, drar ikke på piknik sammen og er ikke lenger medlemmer av frivillige organisasjoner. Kort sagt: Vi bowler aleine. ”Bowling alone” er da også tittelen på en bok av Putnam hvor han beskriver trender i USAs sosiale liv siden toppunktet på 60-tallet. Begrepet han bruker er ”Sosial kapital”, noe vi trenger mer og mer – og får mindre og mindre av. Men hva er sosial kapital?

-Baseballstjernen Yogi Berra har sagt det bedre enn noen: Hvis du ikke går i noens begravelse kommer ikke de i din.

Viktigere enn rikdom
-Sosial kapital er, når det kommer til stykket, viktigere for folk enn rikdom. Sosial isolasjon er livsfarlig. Det er sunnere å røyke sammen med noen enn å røyke aleine.

Så hvorfor har dette skjedd? Hvorfor bowler vi – eller i det minste nordamerikanerne – aleine?

Putnam resonnerte seg, i samarbeid med tilhørerne, fram til en rekke forslag: Internett, økt mobilitet, urbanisering, kvinner i arbeid og TV er en større eller kanskje helst mindre del av problemet.

Det Putnam imidlertid ser på som den vesentligste årsaken til tapet av sosial kapital er det flerkulturelle samfunnet.

Minefelt
-Jeg vet at jeg tråkker i et minefelt nå, derfor er det viktig for meg å markere så tydelig jeg kan, at jeg ser på det flerkulturelle samfunnet som en berikelse for menneskene. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på hvilke problemer det skaper underveis.

Putnams undersøkelser viser at jo mer multietnisk et samfunn er jo lavere sosial kapital har det. Putnam understreker imidlertid at dette ikke er et spørsmål om ”oss” kontra ”dem”. Mistilliten mennesker imellom er på vei ned like mye innenfor som mellom rasene og de etniske gruppene, selv om gettodannelser er en naturlig konsekvens av denne utviklingen.

-Når man flytter mister man sosial kapital og kompenserer ved å søke sammen med de som likner en selv. Dette gjelder oss alle. Det er viktig for at vi skal føle trygghet i møte med andre. Det er dette vi kaller ”bonding”. I tillegg er det viktig med ”bridging”, å søke broene over til ”de andre, sier Putnam.

-Det store Vi’et har i årenes løp skrumpet inn til et Jeg. Vi må igjen bygge opp et nytt og større Vi. Det er her jeg mener biblioteket innebærer en unik mulighet. Det er et sted med lav terskel som egner seg glimrende som en arena for å bygge sosial kapital på tvers av etniske og sosiale skiller, sa Robert Putnam. Denne mer positive problemstillingen følger han opp i den nyere boka Better Together.

Seminaret var en del av forskningsprosjektet PLACE (Public Libraries – Arenas for citizenship), ledet av Ragnar Audunson ved Høgskolen i Oslo, i samarbeid med bibliotekutdanningen i Tromsø og Arkitekthøgskolen i Oslo.

Se også Audunsons artikkel på side 34. Bok og bibliotek vil komme tilbake med nærmere omtale av Putnams bøker i neste nummer.

 

Powered by Labrador CMS