Vi trenger en bredere debatt

Publisert Sist oppdatert

Det kan være lurt å løfte debatten ut av Biblioteknorge-lista, slik at man kan få inn andre synspunkter og se saken fra vinkler utenfor egen sektor, mener bibliotekarstudentene Ida Corneliussen Moe (t.h.) og Toril Åbotnes Iversen.

Det kan være lurt å løfte debatten ut av Biblioteknorge-lista, slik at man kan få inn andre synspunkter og se saken fra vinkler utenfor egen sektor, mener bibliotekarstudentene Ida Corneliussen Moe (t.h.) og Toril Åbotnes Iversen.

Aktuelt fordi: Det har i høst gått en heftig debatten om bibliotekarrollen og kompetanse. Vi har snakket med to av deltakerne, Ida Corneliussen Moe og Toril Åbotnes Iversen, som bidro med en kronikk i Klassekampen. Begge er bachelorstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling ABI.

– Hva tenker dere er mest negativt ved høstens rolledebatt?

– Det er synd at den utdanningen vi er studenter på, undergraves av både folk utenfor og innenfor vår egen sektor. Det har kanskje ikke alltid vært tilsiktet, men vi som studenter har opplevd det slik flere ganger. Det er viktig for oss å promotere utdanningen vår, altfor få vet hva studieløpet faktisk innebærer. Vi føler at framtidens rekruttering og utvikling i bransjen er avhengig av at vi får fram fakta rundt utdanningen. Det stereotypiske synet på yrke vårt som framstilles fra noen sider i debatten, kan bidra til å gjøre oss til lite attraktive som arbeidssøkere i framtiden. Utfordringen ved debattarenaer som Biblioteknorge-lista er at den henvender seg mot et relativt lite publikum, i stor grad bestående av deltakere fra bibliotekfeltet. En debatt som dette bør i større grad foregå i det offentlige, også for å gi et mer nyansert bilde av saken. Med større innslag av debattanter utenfor sektoren, hadde vi sluppet denne interne kranglingen og uthengingen vi i det siste har vært vitne til.

– I de siste årene har flere stillingsannonser lagt vekt på andre kvalifikasjoner enn de bibliotekfaglige? Hva tenker dere om det?

– Bibliotekene trenger bred kompetanse – det ser vi også. Men dette må være et supplement, ikke vektlegges i så stor grad at det bibliotekfaglige står i fare for å bli utvannet. Vi mener at alle bibliotek må ha en bemanning med en grunnmur av stødig faglig kompetanse. Så er det ikke slik at det ene utelukker det andre. Mange på vår utdanning har studert mye før, eller har en annen yrkeserfaring. Det er mye kreativt og spennende å velge blant i våre rekker.

– Men er det ikke også naturlig at framtidens bibliotek trenger annen kompetanse enn den man får ved den tradisjonelle bibliotekarutdanningen?

– Vi tilhører det første kullet etter ny reform, utdanningen har allerede tatt på alvor de endringene som skjer i sektoren. Utdanningen inneholder et mangfoldig spekter av emner, og fokuset er definitivt ikke bare på det tradisjonelle planet. Som vi skrev i kronikken i Klassekampen, er vi svært åpne for at folk med annen bakgrunn og utdanning enn fra bibliotekfeltet skal ansettes. Samfunnet er i endring, og det påvirker også vår sektor. Men vi ønsker at det også skal være plass for bibliotekarer og den kompetansen vi innehar.

– Hva lærer dere ved utdanningen som gjør dere godt egnet til å utvikle bibliotekene i framtiden?

– Det er mye! For å begynne i én ende så har vi et fag som heter bibliotekutvikling. Faget inneholder organisasjonsutvikling, ledelse, markedsføring osv. Det er et veldig aktuelt fag hvor vi også for eksempel har hatt denne debatten som tema. I tillegg har vi gjennom flere semester lært formidling på mange forskjellige plan, hvor kreativitet har blitt vektlagt. Praksis og arbeidet med dette har også gitt oss stor innsikt i hva som allerede skjer i bibliotekene, og hva man kan tenke seg å utvikle i framtiden. Vi har også blitt inkludert i utviklingen i nye datasystemer for kunnskapsorganisering. Så lenge det fremdeles er bøker i biblioteket, vil man være avhengig av ansatte som kan håndtere disse systemene. Ny formålsparagraf er noe vi stadig har på dagsorden, den har på ingen måte gått oss hus forbi. Alt vi lærer tar utgangspunkt i at vi skal jobbe i – og drive framtidens bibliotek.

– Høstens debatt har blant annet vært preget av mange stemmer, og til dels hissige innlegg av typen «frende er frende verst». Har dere noen tanker om hva slags rolledebatt vi trenger i framtiden?

– For det første tror vi det kan være lurt å løfte debatten ut av Biblioteknorge-lista, slik at man kan få inn andre synspunkter og se saken fra vinkler utenfor egen sektor. I en slik debatt mener vi det vil være veldig interessant å få innspill fra flere enn de som er spesielt interesserte – ofte fordi de arbeider direkte i eller med bibliotek. Brukernes ønsker må også lyttes til når vi snakker om utvikling av bibliotek og bibliotekarrollen. Det er de som skal bruke tjenesten og deres behov vi skal imøtekomme.
For det andre ser vi at debatten har hatt ulike nivå, noen mer hissige enn andre. Høy temperatur er absolutt bra, men skal vi ha en konstruktiv debatt er det viktig å opptre ryddig. Rollen må diskuteres, men vi skulle ønske at den diskuteres også med bakgrunn i det vi studentene driver med. I tillegg håper vi at vi tar steget inn i en bransje som er flinke til å backe hverandre og løfte hverandre opp. Det må være stor takhøyde, da tror vi at vi får en god og konstruktiv debatt.

— Av Odd Letnes, redaktør

 

 

Powered by Labrador CMS