-Vi kan bli bedre

Publisert Sist oppdatert

men kritikken er ikke representativ, mener Øivind Frisvold

Av Chris Erichsen

BIBLIOTEKUTDANNING-Kari Frodesen har et poeng; vi må bli flinkere til å trekke fram hvordan de ulike delene av faget henger sammen. Samtidig kan vi ikke tre sammenhenger og visjoner over hodet på studentene hele tiden. Dette er også noe de må finne ut av selv underveis. Bibliotekararbeid er ikke bare én ting. Det må vi avspeile.

Dekan Øivind Frisvold ved JBI (Journalistikk, bibliotek og informasjonsfag) på Høgskolen i Oslo liker engasjerte studenter. Men han mener ikke at Kari Frodesen (se motstående side) er representativ for hvordan studentene opplever faget. I en omfattende evaluering fra fjorårets studenter går det fram at de opplever at sammenhengen kommer fram etter hvert. – Og slik må det også være, enten du studerer medisin eller bibliotekfag, mener Frisvold. – Evalueringen viste ellers at studentene i hovedsak er godt fornøyd med undervisningen, selv om de også hadde kritikk å komme med, kritikk som jeg opplevde som konstruktiv, understreker han.

-Husk på at bibliotekstudiet er et komplisert, sammensatt fag. Vi er nødt til å dele opp, ellers blir alt sammen bare en salig grøt. Men dette er noe vi stadig jobber med. I innføringsfaget, Bibliotek og samfunn, har vi satt ekstra fokus på bibliotekets og bibliotekarens forskjellige roller. I år gir vi studentene tre fordypningsoppgaver med utgangspunkt i hovedtemaet forandring. Vi har også sanert en masse småfag i tredje studieår som gir færre valg, men mer fordypning. Til sammen bør dette stimulere til mer helhetstenkning.

-Kari Frodesen peker også på manglende prioritering av hva som er selve kjernen i faget, slik Danmarks biblioteksskole har gjort ved å definere Kunnskapsorganisasjon som det sentrale?

-Selv om vi ikke har gått ut og proklamert det, så er vår modell i praksis ganske lik den danske. Tyngden i våre studier ligger på kunnskapsorganisasjon, men vi må også gi relevante kunnskaper om hele den ”næringskjeden” som brukerne møter i kultur, litteratur- og kunnskapsformidling. Bibliotekarenes hovedoppgave, organisering og formidling av dokumenter må forstås med utgangspunkt i brukernes behov, bibliotekenes samfunnsoppdrag, dokumentenes innhold og form og hvordan tjenester forvaltes og organiseres. Fokus er altså ikke satt på isolerte kunnskapsorganisatoriske og teknologiske aspekter, men målet er å vise hvordan alle relevante ledd i formidlingsprosessen inngår i den kjernekompetansen som bibliotekarer må ha.

-Kari Frodesen etterlyser Bibliotekutdanninga i offentligheten, som et ”fyrtårn”?

-Det er klart vi kunne vært bedre til å markere oss. Samtidig vil jeg gi honnør til mine kolleger som bruker mye tid og energi til å profilere bibliotekene utad. Jeg kan jo i rask rekkefølge nevne Svanhild Aabø, hvis doktoravhandling sa noe oppsiktsvekkende om befolkningens holdning til bibliotekene, Ragnar Audunson, som stadig er ute med artikler og foredrag, Tord Høivik med sine bibliotekscenarier og bibliotekpolitiske initiativ, Jofrid Karner Smidt som jo Frodesen også nevner. Og det er langt fra alle! sier Øivind Frisvold.

Powered by Labrador CMS