Vekk med bibliotekene, ut med bibliotekarene!

Publisert Sist oppdatert

Nei til fysiske bibliotek. Ja til virtuelle bibliotek. Vekk med bibliotekarene. Inn med brukerne. Nei til innhold. Ja til tilgang og kontekst. Nei til konsortieavtaler. Ja til digitale markeder. Vekk med fulltekst. Inn med siteringer.

Slik ser bibliotekframtida ut, skal vi tro noen av de sentrale innlederne på konferansen ”The Money Trail: Cost and Value in Journal Information Provision” som ble avholdt i London i februar.

Et av verdens ledende forskningsbaserte farmasøytiske selskaper legger nå ned sine 14 forskningsbibliotek og erstatter tjenestene med ett virtuelt bibliotek. Roger Brown fra informasjonsavdelingen til GlaxoSmithKline (GSK), holdt et glødende innlegg for firmaets nye virtuelle satsning.

GSK har 100 000 ansatte på verdensbasis, 16 000 av dem jobber innen forskning og dokumentasjon. To fjernlånssentre med ikke-digitalt materiale er etablert for å betjene disse, et i USA og et i Storbritannia. Brown innrømmer at løsningen med sentrene ikke er ideell, de ikke-digitale dokumentene er nærmest utilgjengelige for brukerne. Men velger man å satse helelektronisk, må man ta konsekvensene.

Touchdown
Møteplassfunksjonen de 14 tidligere bibliotekene hadde, med avislesning og kaffedrikking, skal i følge Brown være ivaretatt gjennom etablering av såkalte touch down areas i alle forskningssentrene. På spørsmål fra salen om hva som har skjedd med alle GSK-bibliotekarene, hadde Hr. Brown ingen kommentar. Han fremhevet imidlertid de frigjorte 4.000 kvadratmeterne som en stor gevinst for selskapet.

En annen av innlederne på den to-dager lange konferansen var David Worlock, grunnleggeren og styreformann fra Electronic Publishing Services (EPS). EPS er et konsulentfirma med spesialområde forlagsindustrien. Worlock utfordret mange av tilhørerne med påstandene sine, bl.a. når det gjaldt såkalte konsortieavtaler, markedsstyrende sentrale avtaler som gir f.eks. et større antall bibliotek kvantumsrabatt på elektroniske tidsskrifter, leksika osv.

– Konsortieavtaler er et konsept fra fortiden med liten eller ingen overlevelsesdyktighet i tiden fremover, sa Worlock. – Bibliotekarene sitter ikke lenger med kontrollen, nå er det brukeren som står i sentrum. Worlock skisserte realitetene i det 21. århundre med hensyn til utgivere og forlagsvirksomhet – og mente at det å jobbe i et marked hvor mer enn 70 % av materialet er i digital form fører til at tilgang og kontekst er vel så viktig som innhold, brukerne vil ha tilgang på alt fra ett sted og digitale markeder tenderer mot duopoli (en situasjon hvor to selskaper eier hele eller nesten hele markedsandelen for et gitt produkt eller tjeneste). Som eksempel nevnte han jus (Westlaw/Lexis), finans (Bloomberg/Reuters) og sluttbrukersøk (Google/Yahoo)

Worlock oppsummerte sitt innlegg med følgende spissformulering: Er ikke det sentrale spørsmålet kontekst og siteringer – og ikke tilgang på lange tekster, i en tid når leserkretsen for fulltekst er i fritt fall.

Vilde Ronge

 

Powered by Labrador CMS