– Vær dristige og modige!

Publisert Sist oppdatert

{jcomments on}– Den nye regjeringen er stolt over den nye nasjonale stimuleringen av folkebiblioteket som møteplass og debattarena, og vi gleder oss til å se resultatene av den, sier statssekretær Knut Olav Åmås.

 

– Den nye regjeringen er stolt over den nye nasjonale stimuleringen av folkebiblioteket som møteplass og debattarena, og vi gleder oss til å se resultatene av den, sier statssekretær Knut Olav Åmås.

Den nye regjeringen presenterte 8. november sitt tillegg til statsbudsjettet og på pressekonferansen sa kulturministeren at folkebiblioteket ville være et satsingsområde i årene som kommer. Bok og Bibliotek har bedt statssekretær Knut Olav Åmås å utdype dette.

– På hvilken måte vil vi merke denne framtidige støtten?

– Målet er at staten skal bidra til gode og fremtidsrettede bibliotektjenester. Jeg håper vår nasjonale stimulering av folkebibliotekene som møteplass og debattarena også vil inspirere kommunene til å satse friskt på sine biblioteker. De er terskelløse institusjoner som fortjener systematisk utvikling og satsing, sier statssekretær Knut Olav Åmås i en epost til Bok og Bibliotek.

– Vil det først og fremst være snakk om utviklings- og prosjektmidler?

– Det skal vi snakke med Nasjonalbiblioteket om. Det vil selvsagt være snakk om utviklings- og prosjektmidler. Men for de 12,1 millionene som gjelder folkebiblioteket som møteplass og debattarena er vi spesielt opptatt av konkrete resultater på ikke altfor lang sikt, som igjen kan inspirere andre. Så her tenker vi oss nok støtte til konkrete arrangementer. Bibliotekarene og bibliotekbrukerne skal merke disse midlene helt håndfast – de skal ikke brukes i kulissene.

– Kan man tenke seg en forsterkningsordning for bokbusser, hvor staten bidrar med en viss prosentandel i forhold til totalkostnaden?

– En spennende tanke, men vi har foreløpig ingen plan om å utvide gaveforsterkningsordningen innholdsmessig, sier Åmås.

– Kan man tenke seg en tilsvarende støtteordning til bibliotekbygg?

– Vi har ingen planer om det.

– Norsk bibliotekforening (NBF) og Venstre tok før valget til ordet for en egen “bibliotek-milliard”. Kunne man tenke seg en større rundsum som overføres sektoren via Nasjonalbiblioteket?

– Det er ikke aktuell politikk å overføre øremerkede midler i form av rundsum til kommunale folkebibliotek, det være seg i kommunenes rammetilskudd eller via Nasjonalbiblioteket. Vi vil se nærmere på alternative måter staten kan bidra til en styrking av sektoren, men statlige tilskudd vil være knyttet til utviklingsprosjekter, drift og utvikling av fellestjenester eller tilskuddsordninger. Foreløpig er den nye regjeringen stolt over den nye nasjonale stimuleringen av folkebiblioteket som møteplass og debattarena, og vi gleder oss til å se resultatene av den. Vær dristige og modige, bibliotekarer, oppfordrer statssekretær Knut Olav Åmås.

– Odd Letnes, redaktør

 

 

Powered by Labrador CMS