– UTSLAG AV IMPERIALISME

Publisert Sist oppdatert

– U-landenes språk diskrimineres, men situasjonen er også et utslag av imperialisme.

Av Hilde Matre Larsen

Dette sier professor Birgit Brock-Utne ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, i en kommentar til at norske og andre vestlige fagbibliotek er med på å usynliggjøre forskning som foretas i u-land (se motstående side).

Begrunnelsen for at dokumentasjon på forskning i u-land ikke blir presentert i vitenskapelige tidsskrifter med høy nivågradering, er språklig. Stemmer dette?

– Forlag blir gradert i nivåer. På øverste nivå finner vi overveiende engelske og amerikanske utgivere, som Stanford University Press. Ikke engang det norske Universitetsforlaget er med her. Slik sett blir dette først og fremst en diskriminering av språk, men ikke bare det. I de afrikanske landene blir det skrevet en hel del på de gamle kolonispråkene. Men i og med at det som blir skrevet ikke gis ut av et forlag på den foretrukne listen, gir det ingen uttelling. Og da blir dette er et utslag av imperialisme.

I tillegg kommer det problemet at vitenskapelig materiale fra u-land er vanskelig å få tak i fordi det ofte ikke er publisert. Det dreier seg i stor grad om såkalt ”grå litteratur”, seminarpapirer som ikke er trykt og offentliggjort fordi man ikke har penger til det eller tidsskrifter å publisere dem i.

I land som Tanzania og Sør-Afrika er det vanskelig å få utgitt bøker. Hvis man skal publisere noe der, må det være fullfinansiert. I tillegg må bøkene selges billig, fordi folk ikke har råd til å kjøpe dyre bøker.

Malaria og AIDS
Hva med de medisinske aspektene ved denne saken? Fokuset her blir jo også vestlig?

– Forskning på sykdommer som er interessante for Vesten, prioriteres på bekostning av alvorlige sykdommer i u-land. I Tanzania er det for eksempel flere som dør av malaria enn AIDS, mens forskning og fokus på malaria er underprioritert i forhold til HIV/AIDS.

Men ut fra dette vil vel forsknings- og publiseringstyngdepunktet i Vesten bare forsterkes ytterligere?

– Ja, det ser slik ut. Afrikanske forskere tror nok at det er lettest å få innpass i høygraderte tidsskrifter hvis de skriver om vestlige problemstillinger, og det har de stort sett rett i. Men det vi kunne lære av dem, er det de skriver om sin egen kultur. Dette er kunnskap som vi ikke har lett tilgang på her. Og det er jo ingen vits i at de blir dårlige kopier av vestlige forskere.

Jeg sitter i redaksjonen til The International Review of Education, og der gjøres alt online. Dette blir vanskelig å forholde seg til i et land som Tanzania, fordi det der tar tid bare å komme seg på nettet. Det er forståelig at de ikke orker.

 

Powered by Labrador CMS