UTELUKKER ET HELT KONTINENT

Publisert Sist oppdatert

Norske fagbibliotek undergraver forskning fra u-land

Av Hilde Matre Larsen

Dette kommer fram i en artikkel av universitetsbibliotekar Ingunn Rødland i dette nummeret av Bok og bibliotek (s 58).

Ifølge Rødland medvirker det faktum at norske og andre vestlige fagbibliotek ikke holder tidsskrifter fra bl.a. afrikanske land, til å undergrave forskningen som skjer på dette kontinentet. ”Det er likevel vanskelig å se at denne tendensen vil snu så lenge mye av dokumentasjonen av forskningsarbeidet i utviklingsland ikke foreligger på engelsk,” skriver Rødland.

Denne usynliggjøringen har altså sitt utgangspunkt i formelle kriterier. De tidsskriftene som har høyest impact factor (siteringsfrekvens), og som dermed er mest ettertraktede for forskere å publisere i, er overveiende vestlige og engelskspråklige. Strenge krav til utstyr, som forskere i u-land ofte ikke har råd til, er også medvirkende til at vitenskapelige artikler fra disse ikke antas av forskningstidsskrifter med høy impact factor. Og konsekvensene er alvorlige.

Konsekvenser
For når et helt kontinents forskning skyves ut på sidelinjen, får vi ikke kunnskap om fagområder som det ikke forskes på i andre deler av verden, for eksempel sjeldne planter og dyr som grunnet politisk uro i området ikke er tilgjengelige for andre enn lokalbefolkningen.

Det vestlige fokuset får også konsekvenser for medisinsk forskning. Forskningen foregår i Vesten, selv om det er i u-land de mest alvorlige helseproblemene forekommer. Behandlingsmetodene utvikles i som en følge av dette i Vesten, og kan bli for dyre til å tas i bruk for befolkningen i u-land. Fokuset på medisinsk forskning har også en tendens til å konsentreres om typisk vestlige sykdommer, som hjerte- og karsykdommer.

Objektivitet
Selv om naturvitenskapene søker objektiv sannhet, har også denne vitenskapen ”sosiale, politiske og økonomiske sider som (…)vil påvirke forskere med ulik bakgrunn i tolkningen av forskningsdata,” skriver Rødland. Nettopp derfor er det viktig å samle inn og sammenlikne forskningsresultater fra hele verden, slik at man ut fra dette kan søke å beskrive den objektive virkeligheten.

 

Powered by Labrador CMS