Undersøkelse blant norske biblioteksjefer: Litteraturhus er et gode for bibliotekene, men kan svekke økonomien

Publisert Sist oppdatert

Etablering av litteraturhus vil svekke finansieringen av folkebibliotekene. Det frykter seks av ti norske biblioteksjefer, ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Bok og Bibliotek.

Undersøkelsen viser at biblioteksjefene ser både positive og negativer sider ved den økende interessen for litteraturhus. 59 prosent av biblioteksjefene mener at etablering av litteraturhus vil være et gode for folkebibliotekene, til tross for uroen for negative økonomiske konsekvenser. Kun 18 prosent mener at litteraturhus ikke vil være et gode for bibliotekene, mens 23 prosent ikke har tatt stilling til dette spørsmålet.

Biblioteksjefene er klare på at de ønsker nære relasjoner til et litteraturhus. Dersom et litteraturhus skulle bli etablert i kommunen, sier 81 prosent av biblioteksjefene at det bør være samlokalisert med folkebiblioteket. Det er et knapt flertall som mener biblioteket også bør ha det organisatoriske ansvaret for et litteraturhus, men her er meningene mer delte.

Undersøkelsen avdekker store forskjeller mellom små og store kommuner. Ikke overraskende er litteraturhus en mer aktuell problemstilling for de store kommunene:

• 65 prosent av biblioteksjefene i kommuner med over 25000 innbyggere har merket interesse for litteraturhus i sin kommune.

• I kommuner med under 5000 innbyggere er det bare 4 prosent av biblioteksjefene som har merket interesse.

• Biblioteksjefene i de store kommunene er også de mest positive til etablering av et litteraturhus.

Alle resultater fra undersøkelsen vil bli publisert i neste utgave av Bok og Bibliotek (nr 3/2011, utkommer ca 10. juni) og på tidsskriftets nettsted: www.bokogbibliotek.no.

Undersøkelsen ble gjennomført i april 2011. Alle landets i overkant av 400 biblioteksjefer ble invitert til å delta i den nettbaserte undersøkelsen. 158 biblioteksjefer besvarte spørsmålene.

– Av Odd Letnes, red.

Powered by Labrador CMS