«u00c5, nu00e5 telte han deg ogsu00e5!»

Publisert Sist oppdatert

COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic
Resources) er en ikke-kommersiell organisasjon som har som mål å utvikle og vedlikeholde internasjonalt aksepterte retningslinjer for mer konsistent statistikkføring over bruken av elektroniske informasjonsprodukter og tjenester. Med dagens eksponensielle vekst i elektronisk informasjon sier det seg selv at det er en fordel om brukerstatistikken er pålitelig, forståelig og sammenlignbar på tvers av de ulike leverandørene. Bibliotekarer ønsker bl.a. å benytte statistikk som basis for innkjøpsbeslutninger. Informasjonsleverandører trenger på sin side å vite hvordan informasjonen de selger blir brukt, og hvordan de kan levere brukbare statistikkrapporter til sine kunder. COUNTERs retningslinjer støttes derfor av bibliotekarer, utgivere og mellommenn samt deres profesjonsorganisasjoner over hele verden.

COUNTER ble startet i mars 2002, og i desember kom release 1 av "Code of Practice" som fokuserer på tidsskrifter og databaser. Retningslinjene gir veiledning når det gjelder hvilken informasjon som skal registreres, definisjoner, innhold og format på statistikkrapporter og dataprosessering. Mye arbeid ligger bak konsolideringen av definisjoner som foreligger fra andre grupper, som NISO og ICOLC, og Hazel Woodward fra COUNTER Executive Committee forteller at dette er grunnsteinen i organisasjonens arbeid.

COUNTERs filosofi er at retningslinjene til å begynne med skal være enkle å følge også for leverandører med mindre ressurser/motivasjon. Når man har fått alle om bord og etablert en universell praksis kan man utvide kravene. Senere vil også andre typer innhold, som e-bøker, innarbeides.. Release 2 av retningslinjene planlegges annonsert i januar 2004 og skal implementeres i januar 2005.

Kjente navn som ISI og Blackwell har allerede sluttet seg til release 1, og Elsevier-ScienceDirect annonserte nylig at de også vil levere statistikk i henhold til COUNTERs retningslinjer. – Deltakelse i COUNTER vil hjelpe oss til å tilrettelegge brukerstatistikken slik at den blir mer meningsfull for bibliotekarer, uttaler Eefke Smit på vegne av Elsevier.

– Vi er glade for at Elsevier nå tilbyr statistikkrapporter i henhold til Code of Practice. Deres 1800+ tidsskrifter representerer en signifikant økning i antallet titler der COUNTERs retningslinjer følges ved levering av statistikk. Bibliotekarer vil ønske denne nyheten velkommen, sier Peter Shepherd, COUNTER Project Director.

Hazel Woodward forteller at et 15-talls andre leverandører har erklært intensjon om å bli "COUNTER compliant" i nærmeste framtid.

URL: www.projectCounter.org

SIK

 

 

Powered by Labrador CMS