Trøndere arbeider videre med litteraturhus

Publisert Sist oppdatert

Skrivende og lesende mennesker i
Trondheim arbeider videre med planene om å få et eget litteraturhus i byen. Før
sommerferien ble det sendt en søknad om forprosjektmidler til ABM-u, der det ble
avslag, men senere har Fritt Ord gitt positive signaler. Hvis alt går i orden,
kan byen ha sitt litteraturhus om fire år.

 

Av Reidar Jensen, frilansjournalist
Skrivende og lesende mennesker i
Trondheim arbeider videre med planene om å få et eget litteraturhus i byen. Før
sommerferien ble det sendt en søknad om forprosjektmidler til ABM-u, der det ble
avslag, men senere har Fritt Ord gitt positive signaler. Hvis alt går i orden,
kan byen ha sitt litteraturhus om fire år.

 

Av Reidar Jensen, frilansjournalist

 

– Vi har et hus i sikte som i dag
huser vitensenter, som ligger rett over gaten for hovedbiblioteket, og som vil
bli ledig i 2014. Målet er etter hvert å etablere et hus der det både er plass
for scene, kafé og kontorer for litteraturmiljøet. Dette tror vi at vi vil
klare, skriver en av dem som arbeider med prosjektet, biblioteksjef Berit
Skillingsaas Nygård ved Trondheim folkebibliotek, i en e-post til Bok og
Bibliotek.

 

Samarbeid i gang

Trondheim folkebibliotek, Trøndersk
Forfatterlag og flere andre lag og institusjoner tilbyr allerede arrangementer
under paraplyen Trondheim litteraturhus, og biblioteket gir samarbeidspartnerne
gratis leie av de formidlingsmulighetene som allerede finnes i
biblioteksbygningen. Det er sondert samarbeidsmuligheter med Adresseavisen og
Tapir Akademisk Forlag, som begge ga stor respons. Nylig ble det også nedsatt
en egen Facebook-gruppe som skal arbeide for et litteraturhus, og som nå ønsker
kontakt med personer og institusjoner som vil støtte prosjektet.

     Det
var Trøndelag Forfatterlag som i februar 2008 tok initiativet til et eget
litteraturhus og nedsatte en egen gruppe til å arbeide med prosjektet. Gruppen
mener at litterære arrangementer i Trondheim nå lever et nomadisk liv, men det
finnes mange institusjoner og organisasjoner som arbeider med litteratur, og
det er ingen mangel på entusiaster. Drøye to og et halvt år etter er den
endelige finansieringen likevel ikke avklart.

 

Mange vil ha litteraturhus

Trondheim er ellers ikke det eneste
stedet som ønsker seg et litteraturhus. Inspirert av suksessen i Oslo, har i
tillegg både Tromsø, Bergen, Grimstad, Bryne, Stavanger tatt mål av seg til å
få et eget litteraturhus, og på Skedsmo er det planer om å bygge et
litteraturhus for barn.

     Lengst
er planene kommet i Bergen, der et forslag om kommunal støtte kommer opp
allerede i høst. Finansbyråd Harald Victor Haave sier til Bergensavisa at
kommunen ønsker å finne en løsning for driften sammen med fylkeskommunen,
staten og private støttespillere, og at et litteraturhus vil styrke kulturbyen
Bergen vesentlig.

    
Det er funnet lokaler, men
kontrakten kan ikke underskrives før driften er sikret økonomisk. Planene er
imidlertid klare og hvis alt går som det skal, kan Litteraturhuset i Bergen
åpne i slutten av 2011. Prosjektet har foreløpig fått 4 millioner kroner fra
private sponsorer til drift og en forprosjektstilling.

 

Vil profilere seg

I Trondheim peker forfatterlaget på
at Sør-Trøndelag fylkeskommune har visjoner om å gjøre Midt-Norge til en av de
mest kreative regionene i Europa. Trønderske forfattere har markert seg de
siste årene, og et litteraturhus vil kunne bidra til at fylket og kommunen
profilerer seg ytterligere som litterært område.

     Forfatterlaget
ser gjerne et litteraturhus i nærheten av biblioteket. Laget mener at det,
dersom det kommer et litteraturhus, vil være mulig å holde minst ett offentlig
arrangement i uka.

 

 

Powered by Labrador CMS