Tiårsplan for full tilgang for alle

Publisert Sist oppdatert

-Om ti år skal alle ha reell tilgang til bøker. Og det koster ikke mer enn 1,8 millioner kroner!

Av Chris Erichsen

Anne Marit Godal i ”Leser søker bok” har løsningen på problemet med at ”noen” alltid faller utenfor. I løsningen inntar bibliotekene en sentral plass.
            Disse noen utgjør, bare i Norge, mer enn én million mennesker som i følge den OECD- initierte undersøkelsen SIALS 2000, har problemer med å få med seg innholdet i vanlig tekst. Mer enn noensinne er arbeidslivet og dagliglivet basert på utveksling av tekst – og mer enn noensinne skaper det et apartheidliknende system hvor noen er med på notene og andre ikke. ”Leser søker bok” jobber med å tilrettelegge bøker for disse gruppene.

Resultater
Og arbeidet deres gir resultater. En evalueringsrapport konkluderer med at Norge på kort tid har nådd lengre enn de fleste andre land i verden i å gjøre bøker tilgjengelige for alle. I Statsbudsjettet foreslås det at organisasjonen, etter prøveperioden som utløper i år, blir tilgodesett med en bevilgning på 4 millioner kroner for 2007. Organisasjonen er fornøyd med å ha fått denne anerkjennelsen, til tross for at beløpet er for lite til å opprettholde budsjettet som den har hatt i prøveperioden. Det viktigste ved denne bevilgningen er imidlertid, slik organisasjonen ser det, at tiltaket er forankret i det offentlige og at regjeringen erkjenner at det er et offentlig ansvar å finansiere bøker til alle.

Nettverk
Men fortsatt er det en lang vei å gå. På konferansen ”Bibliotek for alle” i regi av ”Leser søker bok” presenterte Godal løsningen på den manglende tilgangen til bøker for lesesvake grupper: Bibliotekene. Mange bibliotek har ikke råd til å bygge egne samlinger med tilrettelagt litteratur. Leser søker bok hjelper til ved å støtte bibliotek som vil satse på denne typen litteratur. Og sammen med bibliotekene bygger de opp et nettverk bestående av leseombud som reiser rundt og leser høyt for de som trenger det.
          -I dag er 63 bibliotek knyttet til prosjektet Bok til alle og vi har 400 leseombud. Det er likevel alt for lite. Disse tjenestene er skjevt fordelt. Det er for eksempel ingen i Finnmark, sier Godal, som har planen klar:
          -Vi har regnet ut at om vi knytter 40 nye bibliotek til oss hvert år fram til 2016 til en kostnad av 1,8 millioner kroner pr år, vil alle om ti år ha reell tilgang på bøker!

Det vrimlet ikke av politikere i salen som kunne ta imot budskapet. Bibliotekentusiast Trine Schei Grande fra Venstre var den eneste. Men om signalene fra statsbudsjettet skal tas bokstavelig er det bare for bibliotekene å ta kontakt med Leser søker bok.

les mer på: www.lesersoekerbok.no

 

Powered by Labrador CMS