Temahefte som vedlegg til BoB nr 6/12

Publisert Sist oppdatert

Bibliotekets design forteller noe om hva som er formålet med det. Det klassiske biblioteket skulle skape «orden i kaos». Med det som motto bygde man biblioteket med henblikk på ro, orden og gjenfinning. Kortkatalogen, skranken, lesesalen og reolene var bærebjelkene og fortalte om hierarkier og enveisformidling der bibliotekaren var bindeleddet mellom «de lærde» og «allmuen».

       De tradisjonelle bibliotekene vil fortsatt eksistere en god stund framover. Men mye tyder på at det klassiske biblio-teket er i ferd med å bli historie. I dag er arkitekter, designere, byplanleggere og bibliotekarer mer opptatt av å skape et bibliotekrom som åpner for et mangfold av opplevelser og aktiviteter innenfor kulturelle, kunnskapsmessige og pedagogiske rammer.

       Dette har skapt en ny interesse for det fysiske biblioteket, og det stiller nye krav til hvordan bibliotekene blir utformet, både utvendig og innvendig. Vi gir i dette temaheftet (vedlegg til Bok og Bibliotek nr 6/12) noen glimt fra den nye bibliotekdesignen og håper det kan være til inspirasjon og gi faglig påfyll til en ellers travel bibliotek-hverdag.

 

Powered by Labrador CMS