-Tar ikke kontakt

Publisert Sist oppdatert

ABM-utvikling virker fjernere enn sine forgjengere og er dårlig på utadrettet virksomhet. Dette er norske biblioteklederes dom over institusjonen, slik det framkommer i en hovedoppgave ved bibliotekutdanninga i Oslo ett år etter stiftelsen.

Bibliotekarstudentene Teena Østensen og Trude Songstad stilte en del spørsmål til samtlige ledere for fylkesbibliotekene, universitets-og høgskolebibliotekene, samt noen private høgskolebibliotek. Spørsmålene dreide seg om deres holdninger til og inntrykk av ABM-utvikling før og nå.

ABM-utvikling – som startet sin virksomhet 1. januar 2003 – er det organet som skal videreføre og utvikle den funksjonen som bl.a. Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten hadde i forhold til sektoren. Til tross for at disse også ble utsatt for massiv kritikk mens de eksisterte, er holdningen i dag at kommunikasjonen med dem var bedre. I dag er det færre kontaktpunkter. ABM-utvikling tar sjeldnere kontakt med biblioteklederne enn forgjengerne. Og dermed føles det heller ikke naturlig for biblioteklederne selv å ta kontakt. Spesiellt de små fagbibliotekene savner Riksbibliotektjenesten hvor de fikk utstrakt oppfølging.

Usikkerhet
En tredel av de spurte var kritiske til opprettelsen av ABM-utvikling, noe de fremdeles er. Og de færreste tror at ABM-utvikling kommer til å bestå om 20 år.

-Dette er uttrykk for en usikkerhet i forhold til det som er nytt, mener Teena Østensen. –Et godt samarbeid må bygges over tid. Før visste man hva man hadde. Nå er det plutselig tre organer som er blitt slått sammen til ett. Mange er nok redde for å drukne i dette nye, store ukjente, sier Teena Østensen som spesiellt har merket seg de små fagbibliotekenes stemme.

-Det er typisk at det er de små bibliotekene som føler seg mest utsatt. Det er de som har størst behov for kontakt og de som føler de har mest å tape. I dag kjenner mange av dem seg oversett.

Svarprosenten på undersøkelsen var 72, noe Østensen og Songstad er fornøyde med. De registrerte stort engasjement i løpet av den tida de jobbet med oppgaven.

-Det er tydelig at dette er et tema som opptar folk. Vi fikk mange innspill underveis som ikke var direkte knyttet til de spørsmålene vi sendte ut, sier Teena Østensen.

CE

Powered by Labrador CMS