Tangokonferansen: Invasjon i argentinske bibliotek

Publisert Sist oppdatert

Krisen har gjort folk sultne på kunnskap og kultur

Av Eduardo Berezan

Bibliotekarene på de kommunale bibliotekene i Buenos Aires har hendene fulle. Skoleungdom bokstavelig talt invaderer bibliotekene på jakt etter kunnskap og nødvendig skolelitteratur.
Det er den økonomiske krisen som har gjort bibliotekene populære. I løpet av 2003 fikk bibliotekene 63 000 nye låntakere. Besøkstallet overskred 740 000, det vil si 35 prosent mer enn året før. Økningen ventes å fortsette også i år.
– Ungdommene låner flere bøker, men de kommer også til bibliotekene for å gjøre lekser og studere, sier Gustavo Lopez som er kultursekretær i Buenos Aires kommune.
Kommunen har flere kulturprosjekter på beddingen. Blant annet skal såkalte kulturagenter prøve å koordinere aktiviteter med andre kulturinstitusjoner på bydelsnivå. Det er planer om å starte bok- og filmklubber og å installere Internett på flere bibliotek.
– Vi må passe på å utnytte situasjonen. Vi vil gjøre vårt beste for å lokke til oss enda flere besøkere, sier Lopez.
Buenos Aires kommune administrerer 26 bibliotek rundt om i byen. En del bibliotek som Alvarro Yunque i bydelen Villa Lugano og Enrique Banchs i Parque Patricios har spesialisert seg på barne- og ungdomslitteratur. Også parlamentets eget store bibliotek byr på mye og god litteratur for barn og ungdom.
Sammenlagt er det 78 bibliotek i Buenos Aires. Mange av dem er såkalte ”Bibliotecas Populares” – folkebibliotek som administreres av enkelte organisasjoner eller kultursentra. ”Bibliotecas populares” får bidrag fra staten og dekkes også med avgift fra medlemmene.

Brukte bøker selger
I tillegg til bibliotekene er det muligheter til å få kjøpt brukte bøker billig. I Buenos Aires fins det flere markeder for brukte bøker, ett av dem er markedet i Parque Rivadavia i bydelen Caballito. Under krisen ble markedene viktige av økonomiske grunner, mange ville fortsette å lese bøker selv om ikke pengene strakk til.
Krisen har ført til konsumentbevissthet som ikke fantes tidligere i Argentina. Det som er dyrt, kjøper man ikke. De brukte bøkene koster halvparten av nye. Kundene kommer fra alle samfunnsgrupper, men særlig fra middelklassen.
De vanskeligstilte har helt sluttet å kjøpe bøker. Men det finns unntak, som Mari, 50 år, enslig mor med to barn. Hun kommer til bokmarkedet får å kjøpe skolebøker.
– Mine barn skal gå på skolen. Det er det jeg vil prioritere.
Mari er rengjøringshjelp og tjener ca. 300 pesos i måneden. Pengene rekker knapt til å betale husleie og gi barna mat. Barna går henholdsvis i grunnskolen og i videregående.
– Framtiden er usikker, sier hun, men kan barna fortsette med skole og studier, har vi i det minste et fnugg av håp.

Verste krise noensinne
I desember 2001 havnet Argentina i en dyp økonomisk krise. I løpet av noen måneder var halvparten av befolkningen under fattigdomsgrensen, seks av ti nyfattige kom fra middelklassen.
Demonstrasjoner mot den daværende regjeringen og politikerne avløste hverandre, og folk krevde ”que se vayan todos”, at alle skulle vekk. På bare noen få uker ble fire presidenter skiftet ut.
Nå har roen kommet tilbake til Argentina, og det er en påtagelig optimisme.
Grunnen er at den skakkjørte argentinske økonomien i fjor vokste med neste åtte prosent. Oppgangen kommer framfor alt av devalueringen av pesoen i begynnelsen av 2002. I år er det forventet at tilveksten er nesten like stor.
Den nye presidenten, peronisten Nestor Kirchner, er svært aktiv med å luke ut blant dommere, politi og konspiratoriske militære. Det bifalles i alle samfunnsgrupper. Hans popularitet er enorm, selv den har falmet noe. Han har støtte i nesten 75 prosent av befolkningen. Kirchner er akkurat nå den mest populære statslederen i Latin-Amerika.
Og visst har det skjedd forandringer. Investorene kommer sakte tilbake. Devalueringen gjorde at det ble billig å produsere varer i landet.
Argentinerne har også fått tilbake litt av sin fordums kjøpekraft. Kinoene i Buenos Aires går for fulle hus, og det gjør også teatrene. En del har også funnet tilbake til bokhandlerne. 14 000 nye titler i fjor vitner om en tiltagende optimisme i bokbransjen.
For tiden satser regjeringen sterkt på skolen. Nye skoler bygges i hele landet, og man har satt i gang et prosjekt for å øke lesingen blant barn og ungdom. ”Plan Nacional de Lectura” tar sikte på å distribuere en million nye bøker i alle argentinske skoler. Prosjektet ble nylig innviet på en skole i Buenos Aires av forfatteren Ernesto Sabato. Til skoleelevene sa han:
”Les, fordi én bok leder ufravikelig til en annen, og fordi når dere leser, kan dere lære å forkaste virkeligheten som et ugjenkallelig faktum.”

Norsk oversettelse: Astrid Holen

 

Biblioteca Nacional

Hovedbiblioteket i Buenos Aires er la ”Biblioteca Nacional”, nasjonalbiblioteket med hele 3 millioner bøker i samlingen. Biblioteket ligger i bydelen La Recoleta.

Bygningen er ikke spesielt vakker, men imponerende, nesten faraoisk. Den har tre enorme underjordiske depoter, og selve strukturen hviler på fire bastante søyler. Biblioteket huser også Bibliotekshøgskolen.

I øverste etasje er den store lesesalen med plass til 400 personer. Det fins også lokaler til forskere og rom der man tar imot besøkende.

Nasjonalbiblioteket har en brokete historie. Den ble grunnlagt i 1810, nesten samtidig som landet ble selvstendig. Den nåværende bygningen ble prosjektert i 1961, men sto først ferdig 32 år senere. I det politisk utstabile Argentina hadde hver ny regjering, militær som sivil, helt egne planer for biblioteket, noe som forsinket byggingen.

Biblioteket har en del interessante bøker, blant annet et eksemplar av Quastiones de Potentia Dei av Thomas Aquino (Venezia 1476), Divina Commedia av Dante Alighieri (Venezia 1486), og et eksemplar av Don Quijote, utgitt i Brussel i 1607.

 

Powered by Labrador CMS