Leselyst er stikkordet for arbeidet i skolebiblioteket. Her er bibliotekpedagog Anne-Cathrine Nilsen (i midten), sammen med Yngvill Sandnes (skolebibliotekveileder ved Ringsaker bibliotek) og Mette Westgaard (biblioteksjef ved Ringsaker bibliotek) i skolebiblioteket til Mørkved skole i Brumunddal.

Styrker skolebiblioteket med utdanning

Et tilrettelagt videreutdanningsprogram og rekrutteringsturne, er Ringsaker kommune sin oppskrift på bedre skolebibliotek.

Publisert Sist oppdatert

-En vitamininnsprøytning. En genistrek. Slik er satsingen på videreutdanning av skolebibliotekarer i Ringsaker kommune i Innlandet, mener bibliotekpedagog Anne-Cathrine Nilsen.

Hun var en av 20 skolebibliotekarer som tok videreutdanningen «Skolebiblioteket i fagfornyelsen» i regi av Universitetet i Agder, spesielt tilrettelagt for Ringsaker-skolene. I juni var hun ferdig med studiet.

-Jeg har fått massivt faglig påfyll, slik at jeg kan gjøre en best mulig jobb. Min viktigste jobb er å skape leselyst hos elevene på skolen. Nå har jeg fått flere verktøy for å lykkes med den jobben, sier hun.

Vi møter Nilsen i skolebiblioteket til Mørkved skole i Brumunddal, hvor hun er bibliotekpedagog i 80 prosent stilling. Hun er i tillegg norsklærer og engelsklærer ved skolen.

Nettverk gir styrke

-Det å være skolebibliotekar er som regel en enmannsjobb, en ensom jobb på hver enkelt skole, sier Nielsen.

Men skolebibliotekarene i kommunen har i lang tid hatt et felles nettverk.

-Dette nettverket er mye sterkere etter videreutdanningen. Alle i nettverket har hevet seg opp på et høyere nivå, sier Nilsen.

Hun sier nettverket gjør at de kan få ideer fra hverandre, gi hverandre inspirasjon og pushe hverandre fremover for å utvikle denne delen av skolene.

-Når vi skal argumentere for skolebibliotekene våre overfor de andre lærerne og rektor, kan vi slippe oss mer løs. Vi er tryggere på vår rolle, sier hun.

Det er rektoren ved hver enkelt skole som bestemmer hvor mye penger skolebiblioteket skal få.

-Jeg er heldig som arbeider i Mørkved skole. Ledelsen satser på skolebiblioteket, både ved at jeg arbeider i 80 prosent stilling som bibliotekpedagog, og ved at de gir penger til innkjøp av bøker.

Nesten alle skolebibliotekarene i Ringsaker er lærere som har deler av sitt arbeid i skolebiblioteket. Ved enkelte store skoler kan det være ansatt en bibliotekar.

På frierferd

For å rekruttere skolebibliotekarer til videreutdanningen, reiste pådriverne på turne til alle de 20 grunnskolene i Ringsaker kommune. Nielsen var med, sammen med biblioteksjefen og skolebibliotekveileder ved folkebiblioteket, kommunens skolefaglige rådgiver og to andre skolebibliotekarer. Dette var en turne for å informere og motivere lærere og skoleledere til å bli med på prosjektet for å øke elevenes leselyst.

-Nå må vi gi skolebibliotekene et løft. Vi må gi elevene muligheten til å bli bedre til å lese. Vi må satse på leseglede. Det var vårt budskap. Budskapet nådde fram, sier folkebiblioteksjef Mette Westgaard.

Turnefølget er enige om å ta leselyst på dypeste alvor.

– Det handler om livsmestring, sier Westgaard.

Biblioteksjef Mette Westgaard og skolebibliotekveileder Yngvill Sandnes er viktige for satsingen på skolebibliotekene i Ringsaker kommune. Her er de i skolebiblioteket til Mørkved skole i Brumunddal.

Dypeste alvor

Forskning viser at mange elever har for dårlig ferdigheter i lesing, noe som fører til stort frafall på videregående skole, og som senere kan gi problemer i arbeidslivet – og livet i sin helhet.

-Når man blir bedre til å lese, blir det lettere å mestre livet. Vi skal legge så godt som mulig til rette for at elevene får leselyst og leseglede, slik at de blir best mulig til å lese, understreker biblioteksjefen.

Ringsaker kommune fikk midler til utdanningssatsingen fra Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i Norge.

-Vi fikk 1,2 millioner kroner i støtte i 2018 til vårt prosjekt «Lesestimulering i Ringsaker-skolen», sier skolefaglig rådgiver i kommunen, Arnstein Jensen.

Den største delen av beløpet ble brukt til å utdanne skolebibliotekarer. Kommunen har i tillegg til dette laget en skolebibliotekplan for første gang i historien. Den ble ferdig sommeren 2021.

Tilrettelagt studieløp

Det blir lettere for elevene å finne riktig bok, når de er sortert etter symboler og stikkord.

-For å få med flest mulig på studiet «Skolebiblioteket i fagfornyelsen», ba vi Universitetet i Agder om å få kjøpe et studium delvis lokalisert til Ringsaker, delvis over nett. Det fikk vi. Uten en slik ordning, kunne vi ikke fått med så mange som 20 lærere og bibliotekarer, sier Jensen.

Det var planlagt tre samlinger i Ringsaker, men det ble kun én på grunn av koronakrisa. Studiet ble ellers gitt over nettet. Studiet ga 15 studiepoeng. Fagfornyelsen er arbeidet med å fornye læreplanene i forbindelse med skolereformen Kunnskapsløftet. Nye læreplaner ble tatt i bruk i 2020.

-Med denne utdanningen har vi fått høyere basiskompetanse hos de som skal drive skolebibliotekene, sier Jensen.

«I fagfornyelsen skal elevene arbeide mer undersøkende og utforskende. De skal stille spørsmål, søke svar og vurdere ulike kilder. På studiet lærer studentene mer om informasjonssøk, kildevurdering og kildekritikk,» skriver Universitetet i Agder blant annet om studiet på sine hjemmesider.

Superviktig

Det er tett samarbeid mellom skolebibliotekene og folkebiblioteket i Ringsaker.

-Vårt samarbeid med folkebibliotekene er superviktig, understreker Nilsen.

Hva er essensen i det du har lært i studiet «Skolebiblioteket i fagfornyelsen»?

– Vi må satse mer på lystlesing. Leseglede. I skolen legges det for ensidig vekt på lesestrategier og leseteknikker. Pliktlesing.

Hun understreker at skolebiblioteket skal ha et bredt utvalg av fengende og relevant litteratur til elevene.

-Hver enkelt elev bør få riktig bok til rett tid, sier Nilsen.

Powered by Labrador CMS