– Stortinget har ikke fulgt opp planene sine

Publisert Sist oppdatert

– Mange gode prosjekter hadde fortjent støtte. Når de ikke har fått det, er det fordi Stortinget ikke har fulgt opp sine egne planer.

Det er informasjonsdirektør Lars Egeland i ABM-utvikling som sier dette i en kommentar til den nylig offentliggjorte fordelingen av prosjektmidler.

– I følge den såkalte ABM-meldingen, som Stortinget stilte seg bak, skulle prosjektmidlene til ABM-utvikling trappes betydelig opp. Dette har ikke skjedd, sier Egeland.

Mangelen på prosjektmidler har skapt frustrasjon i bl.a. Norsk Bibliotekforening, som i en høringsuttalelse åpner for en nedbemanning av ABM-utvikling for derigjennom å frigjøre flere midler til prosjekter. I høringsuttalelsen til Kulturdepartementet om kulturmeldinga står det bl.a.: ”For ABM-utviklings del er det dessuten viktig å ha bevissthet om at dets primære funksjon er å yte tjenester til biblioteksektoren. Da må man bl.a. ha bevissthet om det er best å binde mest mulig av ABM-utviklings midler opp i lønnsmidler knyttet til ABM-utvikling selv, eller om det er gunstig å frigjøre midler for bruk i strategisk innsats ved å redusere bemanningen i ABM-utvikling”.

Baker for smed
– Vi forstår Norsk Bibliotekforenings frustrasjon, men her gjelder det å ikke rette baker for smed. Ansvaret ligger hos Stortinget, sier Lars Egeland.

Flere hundre prosjekter med tilknytning til arkiv-, bibliotek- og museumsvirksomhet har knivet om årets prosjektmidler fra ABM-utvikling. Like mange søkere har nylig fått brev. Om det har vært til jubel eller gremmelse for mottakerne avhenger først og sist av prosjektenes egenvekt, mener Lars Egeland.

-I behandlingen av søknadene har vi lagt vekt på prosjektenes innhold. Når det gjelder kulturnett-midlene er det nytt av året at vi har prioritert innholdsproduksjon til nettet, framfor portalbygging og avanserte teknologiske løsninger. Ellers er det tildelt midler til film og video, og til utviklingsprosjekter innen arkiv, bibliotek og museum. Store deler av midlene for bibliotekene, går til prosjekter med tilnytning til Norsk Digitalt Bibliotek, sier Egeland.

En tydelig tendens i årets søknadsbunke var ifølge Egeland at få prosjekter la opp til samarbeid mellom de tre ABM-sektorene. Han merker seg også at det var færre søknader fra biblioteksektoren enn tidligere.

-Det siste kan ha sammenheng med at fagbibliotek tradisjonelt har vært mindre orientert mot støtteordninger enn museer. Men det kan også være en reaksjon fra bibliotek som ikke har fått midler ved tidligere tildelinger. I tillegg gjør den dårlige kommuneøkonomien det vanskelig for bibliotekene å klare egenandelen, sier Egeland, som mener kvaliteten på årets søknader har vært høy, og at langt flere prosjekter enn de 86 ”vinnerne” hadde fortjent støtte.

Tarje Holtvedt og Chris Erichsen

 

Powered by Labrador CMS