Stockholm tar spranget ut på nettet

Publisert Sist oppdatert

Stadsbiblioteket i Stockholm har lagt ut sine nye websider. Det som nå møter brukerne, er et bibliotek på nettet fullt av spennende innhold og en rekke muligheter til brukermedvirkning.

– Av Odd Letnes 

Stadsbiblioteket i
Stockholm har lagt sine nye websider ut på nettet. Det som nå møter brukerne, er et bibliotek på nettet fullt av spennende
innhold og en rekke muligheter til brukermedvirkning.

 

Dersom biblioteket fortsatt
skal være en samfunnsinstitusjon, må det finnes der folk er. Medier og
kommunikasjonsformer digitaliseres i stadig raskere takt, brukerne beveger seg
over i digitale fora og kanaler og forandrer sine arbeidsmåter. Det må
bibliotekene også gjøre dersom vi skal kunne tilby relevante tjenester, mener Oskar
Andersson Laurin, prosjektmedarbeider i utviklingen av Biblioteket.se.

– Utviklingen av biblioteket.se er en en måte å
reformere biblioteket, med hovedmål å gjøre Stockholms biblioteker
brukervennlige og på sikt forsvare de verdiene bibliotekene er satt til å verne
om.

Prosjektet er egentlig ikke et resultat av en bred eller målbevisst
strategi, snarere av lykkelige omstendigheter. Det begynte som et forholdsvis
lite prosjekt for å bygge om bibliotekets gamle nettsted. Under veis reiste det
seg en rekke store spørsmål som Laurin og kollegene hadde behov for å svare på
– og ut i fra det vokste det nye nettstedet fram.

– Vi er en liten
gruppe med en felles visjon om hva et bibliotek på nettet kan være, som har
fått god støtte og forståelser fra ledelsen Stadsbiblioteket. Vi har også
lyktes å få finansiering ut over det ordinære budsjettet når det har oppstått
særskilte bejov.

 

Tre
hovdgrupper

Prosjektgruppen endte
opp med å ville bygge et bibliotek på nettet
– ikke bare et nettsted for biblioteket. I det ligger en stor forskjell. Til
det kreves en rekke funksjoner, som Laurin forenklet deler i tre hovedgrupper.
Den første kaller han "mediene i kontekst".

– Mediene (bøker, CD’er, tidsskrifter…) er fortsatt det sentrale i
bibliotekets virksomhet, det er dem vi tar utgangspunkt i og det er rundt dem vi vil møte brukerne. En bok skal
presenteres sammen med omtaler og aktuelle arrangementer. Klassifiseringen skal
være enkelt og forståelig og suppleres av bilder, bokomslag, lenker til andre
medier (om du likte denne, liker du kanskje også…), tagger, anmeldelser,
diskusjonsinnlegg og "karakterer", prisinformasjon og så videre.

Dessuten kommer flertallet av brukerne våre til å komme direkte til
bibliotekets katalog fra Google i og med at katalogen er indeksert der, på en
måte som gir godt synlige treff.

– Katalogsiden på webben blir brukernes startside. Det er derfor viktig
at vi samler mest mulig spennende og relevant informasjon akkurat på denne
siden.

Den neste hovedgruppen kaller han "engasjere biblioteket". Poenget her
er å løfte fram medarbeidernes kompetanse. De som ønsker det, kan skrive om
mediene og etablere temaer, lister og sammenhenger med andre medier.

– Webben blir et virksomhetssystem og vi bygger løpende opp et innhold
som så kobles til personalet. I dag er ca 80 av 450 ansatte allerede
skribenter. Vi ønsker at så mange som mulig skal jobbe med webben som verktøy i
sitt daglige arbeide.

Den tredje
hovdgruppen har fått etiketten "invitere inn brukerne". Vi lar brukerne få være
med å utforme nettstedet. De kan gi karakterer, skrive anmeldelser, tagge,
diskutere, kontakte andre brukere og så videre. Det handler om rene bibliotek
2.0-funksjoner, selv om det aldri har vært et særskilt tema i prosjektet.

– Vi har med andre
ord smeltet sammen vår gamle hjemmeside med åpningstider, kontaktinformasjon og
så videre med vår katalog på nettet. Videre har vi lagt til nye
funksjonaliteter for at personalet skal kunne være med og skrive for webben og
dessuten åpnet for en rekke nye muligheter for brukerne til å være med på å
produserer innhold til nettstedet.

 

Feil farge?

Biblioteket.se er et like stort organisatorisk
prosjekt som et teknisk, minst. Det krever en hel del nytenkning i
organisasjonen og utdanning av personalet, som må kunne håndtere nye verktøy
for å produsere redaksjonelt innhold. Og ikke minst gjelder det å våge å ta
spranget ut fra "tryggheten" bak skranken eller på kontoret.

Svaret på hva man
ønsker å oppnå, er enkelt: – Vi
ønsker å oppfylle målene til Stadsbiblioteket og utvikle en så god versjon av
virksomheten som mulig i de digitale kanalene. Vi ønsker å etablere et
bibliotek på nettet som kan tilby så mye som mulig av det fysiske bibliotekets
tjenester – pluss litt til.

– Det vi har gjort hittil er bare et første steg. Vi har skapt en
teknisk plattform og begynt å bygge opp den organisasjonen som kreves for å
jobbe på denne måten. Først nå kan vi begynne å utforske hvordan vi kan bruke
verktøyene fullt ut i forhold til hele biblioteket.

– Hvordan tror du brukerne vil oppleve Biblioteket.se?

– Vi kommer til å få en rekke reaksjoner – alt fra at endelig har
biblioteket begynt å jobbe seriøst med sitt "digitale oppdrag", til at
nettstedet har feil farger og færre "knapper" enn tidligere.

Brukerne er dessuten spredt over hele befolkningen. En mer sammensatt
målgruppe skal man lete lenger etter, mener Laurin. Blant annet kommer vi til å
få en del nye brukere, som ikke tidligere har vært blant de hyppigste gjestene
i biblioteket, først og fremst på grunn av bibliotekets synlighet på Google.
Han håper disse vil bli positivt overrasket over å besøke biblioteket på
nettet.

Samtidig innrømmer han villig at det ikke dreier seg om noen
revolusjonerende og kompliserte tjenester, i forhold til hva man er vant med som
regelmessig internettbruker.

– Vi har fortsatt vårt gamle biblioteksystem i bunnen, med sine gamle
begrensninger. Vi kommer nok derfor ikke til å få noen pris for avansert
teknologi, men kanskje for at vi i det minste makter å virkeliggjøre det
klassiske bibliotekkonseptet innenfor en digital, virtuell kanal.

Gå til biblioteket.se 

 

– Odd Letnes

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS