Stø kurs mot framtiden

Publisert Sist oppdatert

Glem rolledebatten, vis positive resultater, oppfordrer Liv Gjestrum, instituttleder ved bibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Av Odd Letnes, red.

Glem rolledebatten, vis positive resultater, oppfordrer Liv Gjestrum, instituttleder ved bibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Av Odd Letnes, red.

I 2011 ble Høgskolen i Oslo omorganisert. Det falt sammen med at Øivind Frisvold* gikk av som dekan for HiO/JBI — og Liv Gjestrum overtok i stillingen som leder for det instituttet som utdanner flertallet av landets bibliotekarer, som nå heter HiOA/ABI.

Gjestrum har dobbel bakgrunn, hun er både lektor og bibliotekar. Det mener hun kan være en fordel. På den ene siden kjenner hun biblioteksektoren og historikken fra innsiden, på den annen side kan hun også ta et skritt tilbake og frigjøre seg fra forventningene og se på sakene med friske øyne.

— Var det noe som overrasket deg da du for vel 10 år siden penset over fra skolesektoren til bibliotekvesenet?

— Det må ha vært rolledebatten og kampen mot bibliotekarmyten. Jeg tror ikke vi bør dvele ved disse diskusjonene, men i stedet jobbe konkret for å vise fram positive resultater i hverdagen.

— Bør den norske bibliotekarutdanningen fortsatt være en all round-utdanning?

— Vi har en blanding i dag, hvor de to første årene er felles, med spesialisering det tredje året. Vi diskuterer dette fortløpende. Fordelen med en så stor andel fellesundervisning, er at det gjør studentene i stand til å gå inn i ulike jobber. Det er de færreste som vet hvor i yrkeslivet de havner når de begynner på studiet. Men det et viktig å huske at det forgår en sterk spesialisering på masternivå, hvor vi i dag uteksaminerer cirka 15 kandidater i året.

— Bortimot halvparten av studentene  går inn i jobber utenfor biblioteksektoren. Er det greit?

— Før var utdanningen mer rettet inn mot arbeid i bibliotek. I dag er den mer en generell utdanning innenfor kunnskapsorganisering, informasjon og litteraturformidling. Vi synes det er positivt at den kompetansen vi gir studentene, de bibliotekariske ferdighetene, kan brukes mange steder i yrkeslivet. Men det oppleves som en fordel for mange at vi også gir profesjonsutdanning.

— Er du fornøyd med søkertallene?

— Interessen er stabil og vi har hatt mellom 230 og 300 søkere de siste 10 årene. Men vi skulle selvsagt gjerne hatt flere, og særlig med flerkulturell bakgrunn.

— Høgskolen i Oslo og Akershus har nesten monopol på bibliotekarutdanning. Frykter dere konkurranse?

— Det finnes jo to andre utdanninger, en i Tromsø og den forholdsvis nye skolebibliotekarutdanningen i Kristiansand. Det startet også opp et tilbud i Bergen for en tid siden, men det ble lagt ned. Dersom det skulle etableres flere, ville de nok møte en del utfordringer, noe som alle små utdanningstilbud gjør. Her i Oslo har vi en faglig stab på 40 personer, noe som gir mange fordeler for det faglige miljøet og for studentene, sier Gjestrum og legger til:

— Vi må utvikle studietilbud som gjør at våre kandidater vil være attraktive for biblioteksektoren også i framtiden. Jeg tror konkurransen om de framtidige bibliotekjobbene kan bli vel så sterk fra kandidater med andre typer utdanning enn bibliotekarutdanning.

Det et ikke så mange som vil bli skolebibliotekarutdanningen blant studentene deres?

— Nei, her har det vært sviktende interesse. Vi synes selv vi har et godt tilbud og får gode tilbakemeldinger fra dem som har tatt modulen. Det undrer meg at interessen er så lav. Kanskje skyldes det de negative signalene om kutt og nedleggelse og frustrasjon som ofte kommer i media. Kanskje skyldes det rett og slett at de andre valgfagene virker mer spennende.

— Hva ser du på som typiske utfordringer i framtiden?

— Selv om det etter hvert skulle bli færre fysiske bibliotek, vil det være behov for de bibliotekariske ferdighetene innenfor kunnskapsorganisering og formidling. Mengden av informasjon vil vokse enormt framover, men den vil alltid måtte tilrettelegges, settes inn i en sammenheng og formidles. Det er viktig for oss å henge med i utviklingen. Til høsten starter vi opp et nytt tilbud for barnebibliotek, og vi er i ferd med å gå gjennom fagene innenfor kunnskapsorganisering. Vi går nå også i gang med å se nærmere på e-bøkenes plass i den litterære institusjonen, avslutter Liv Gjestrum.

 

* I den trykte versjonen av dette intervjuet (nr 1/2012) kom vi i skade for å skrive at Øivind Frisvold «gikk av med pensjon». Det riktige skal være at han sommeren 2011 sluttet som dekan ved HiO/JBI og gikk tilbake til sin stilling som førsteamanuensis ved nåværende HiOA/ABI. Vi beklager feilen.Powered by Labrador CMS