Statsbudsjettet 2015: Ikke noe bibliotekløft

Publisert Sist oppdatert

{jcomments on}Etter at Kulturutredningen (Enger-utvalget) slo fast at bibliotekene var taperen i kultursektoren etter flere år med rød-grønt Kulturløft, hadde vi store forventninger til at det ville komme en betydelig styrking av bibliotekområdet. Vi kan slå fast at det dessverre ikke skjedde. Fasiten var 20 millioner i økte prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene da den blåblå regjeringen la fram sitt første Statsbudsjett. Det er riktig nok en betydelig økning fra dagens nivå på 27 millioner, men det betyr ikke noe løft for drift av de lokale folkebibliotekene.

Etter at Kulturutredningen (Enger-utvalget) slo fast at bibliotekene var taperen i kultursektoren etter flere år med rød-grønt Kulturløft, hadde vi store forventninger til at det ville komme en betydelig styrking av bibliotekområdet. Vi kan slå fast at det dessverre ikke skjedde. Fasiten var 20 millioner i økte prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene da den blåblå regjeringen la fram sitt første Statsbudsjett. Det er riktig nok en betydelig økning fra dagens nivå på 27 millioner, men det betyr ikke noe løft for drift av de lokale folkebibliotekene.

På kulturministerens pressekonferanse etter framleggingen av budsjettet sa kulturminister Torhild Widvey at bibliotekene er det viktigste kulturhuset vi har. Leder av Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide er glad for økningen i prosjektmidler, men minner treffende om at utviklingsmidler ikke løser problemet med flere års underfinansiering av folkebibliotekene. Schjeide oppfordrer derfor kommunene til å følge opp.

Det er en riktig adressat, men problemet har nettopp vært at med stram kommuneøkonomi, taper biblioteket. Kulturutredningen åpnet døra på gløtt for å øremerke statlige midler til bibliotek, noe som var god musikk i mine ører. Men den terskelen ser ut til å være høyere enn noen gang. Det er mye mindre forpliktende for staten å spe på med prosjekt- eller utviklingsmidler. Men disse midlene er ad hoc-pregede og de betinger at bibliotekene kan finansiere en egenandel samtidig som det ikke gir noen garanti for penger til drift når prosjektfasen er over. Det blir nå spennende å se om det kommer gode prosjekter.

Nasjonalbiblioteket som er ansvarlig for bibliotekutviklingen, oppfordres til å initiere gode prosjekter i samarbeid med den øvrige biblioteksektoren, slik at pengene ikke sløses bort på små og strategisk likegyldige prosjekter, som dunster bort idet
prosjektperioden løper ut.

– Odd Letnes, red.

 

 

Powered by Labrador CMS