– Små bibliotek blir stående igjen på perrongen

Publisert Sist oppdatert

Kritikk av ABM-utvikling for mangel på helhetlige løsninger.

– Vi i de små fagbibliotekene blir nok en gang stående igjen på perrongen
med lang nese.

Det er hovedbibliotekar Line Arneberg ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
som sier dette i en kommentar til en nylig offentliggjort avtale som
ABM-utvikling har inngått med universitetsbibliotekene og systemleverandøren Bibsys om felles innkjøp av elektronisk informasjon.

-Det er i ferd med å utvikle seg et klasseskille i de akademiske
miljøene – mellom de som har og de som ikke har tilgang på viktige
vitenskilder, mener Arneberg.

Avtalen det er snakk om vil omfatte kjøp av elektroniske bøker,
elektroniske tidsskrifter og avtaler om bruk av databaser. Samarbeidet
har oppstått ut fra behovet for nasjonale tekniske løsninger, og ut fra
behovet om at kjøperne må stå sammen for å kunne få til rimeligere priser
fra utgiverne. "Ved å stå sammen håper man å få til billigere og bedre lisensavtaler med utgiverne, samtidig som informasjonen skal gjøres tilgjengelig gjennom
Bibsys som er biblioteksystemet som brukes av norske fag- og
folkebibliotek", heter det i en pressemelding fra ABM-utvikling.

– Nok en gang får vi et eksempel på mangel på fellesløsninger i fagbiblioteksektoren. Partnerskapet er sikkert utmerket for universitetsbibliotekene, men hva med bibliotekene i instituttsektoren som også har behov for disse ressursene, men ikke har samme tyngde i forhandlinger om lisensavtaler? spør Line Arneberg.

– Selv om ABM-utvikling nå foreslår at også små interessegrupper organiserer seg og bestiller drahjelp fra dem, vil disse gruppene bli for små. Hvorfor ikke tenke stort og gå inn for et partnerskap med alle akademiske fagbibliotek? spør hun og legger til: – Jeg håpet at ABM-utvikling hadde stått for en mer offensiv holdning til helhetlige løsninger mellom universitetene og instituttene.

 

– Skal også inkludere små bibliotek

-Det er viktig å være oppmerksom på at universitetsbibliotekene kan utgjøre en mektig og ekskluderende blokk. Det er nettopp derfor vi har engasjert oss, sier informasjonsdirektør Lars Egeland i ABM-utvikling. – Avtalen vi har inngått vil, når den er utviklet, inkludere også andre bibliotek som ønsker å være med.

-Så kritikerne har misforstått?

-Jeg synes det er bra at de mindre bibliotekene kommer på banen. Denne avtalen var universitetsbibliotekenes intiativ, og vi anså det for bedre at vi var med enn at vi lot dem mele sin egen kake. ABM-utvikling skal være et organ for hele biblioteksektoren, sier Egeland.

Chris Erichsen

 

Powered by Labrador CMS