Slettholm slår tilbake

Publisert Sist oppdatert

OPPHAVSRETT – EFN isolerer seg ved å propagandere for å trekke Norge ut av det internasjonale fellesskapet og skape en opphavsrettslig fristat.
-Eirik Newth raljerer over det han kaller ”et utidsmessig lovverk”, men har ikke selv lest lovforslaget ordentlig
-Bok og bibliotek driver en tendensiøs journalistikk hvor synspunkter blir presentert helt uten motforestillinger.
Dette er noe av essensen i et innlegg som statssekretær i Kultur-og kirkedepartementet, komponisten Yngve Slettholm, har i denne utgaven av Bok og bibliotek.

Mange innen biblioteksektoren reagerer på Kultur-og Kirkedepartementets nye lovforslag om endringer i Åndsverkloven. Bok og bibliotek ga i forrige nummer spalteplass til to av dem, Thomas Gramstad fra EFN (Elektronisk Forpost Norge) og Eirik Newth fra Norsk Bibliotekforening.

Kopisperrer
– EFN er en liten, men talefør interessegruppe. Mens andre ser behov for en moderne opphavsrett og en balanse opp mot brukernes interesser, mener EFN at opphavsrett tilhører fortiden. De står da også helt isolert i denne saken, hvor bl.a. organisasjoner som IKT Norge har støttet hovedlinjene i lovforslaget, skriver Slettholm som påpeker at Norge, i motsetning til flere land, har valgt å legge seg på en myk linje i forhold til kopisperrer.
– Ja, vi går faktisk lengre enn noe annet EU/EØS-land når vi vil tillate at man også kan lage en kopi dersom en CD ikke lar seg spille av på en CD-spiller, skriver han.
– Også i den digitale tidsalder må de som nedlegger ressurser i å skape og produsere åndsverk, kunne ha økonomiske inntekter av dette. Man kan ikke tvinges til å gi vekk sine verk, og man må også kunne ”låse butikken” når man vil. Heldigvis forstår de fleste dette, og er villige til å betale for musikk, film og annet materiale, skriver Slettholm som i det ”sivile” selv er komponist og har hatt en rekke framtredende verv i norsk musikkliv. Slettholm har blant annet vært president i Ny Musikk, viseformann i Norsk Komponistforening, styreformann i Komponistenes Vederlagsfond og styremedlem i TONO.
– Det hadde vært i alles interesse at meningsbærere etter hvert kunne gi en mer balansert og nyansert framstilling av hva opphavsretten faktisk dreier seg om, skriver Slettholm til slutt i en kommentar til Bok og biblioteks dekning avdepartementets lovforslag.

ce

Powered by Labrador CMS