Slår seg sammen i leseorganisasjon 

Leser søker bok og Foreningen !les slår seg sammen. En ny organisasjon er formelt gjeldende til neste år, fra 22. mai 2025.

Omforent: Styreleder i Leser søker bok, Lena Jensen; daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig; daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler og Styreleder i Foreningen !les, Gunnar Vilberg.

Leser søker bok

Leser søker bok (LSB) har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal formidles bredt. Hvert år støtter LSB mellom 12 og 15 bøker som er tilrettelagte for ulike målgrupper. Foreningen samarbeider med forfattere, tegneserieskapere, illustratører og forlag, og har støtteordninger for dem som ønsker å lage og gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne. LSB samarbeider med folke- og fengselsbibliotek over hele landet som inngår i et nettverk av Bok til alle-bibliotek. Bibliotekene koordinerer også leseombud – frivillige som leser høyt for mennesker som av ulike årsaker ikke kan lese selv. LSB jobber bredt med formidling og lesetiltak, og har utviklet tre digitale leselystiltak for skoler og bibliotek. LSB driver også den eneste søketjenesten for bøker som er litt enklere å lese – boksøk.no. Målet til Leser søker bok er et reelt, kulturelt demokrati. Alle uansett leseferdighet, skal få tilgang på gode leseopplevelser.

Leser søker bok har vært nominert til ALMA-prisen hvert år siden 2020.

Les mer Leser søker bok her

Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som skaper lesere og bygger lesekultur. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 500 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk, Bokstart og Les og lek. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. Foreningen !les ble tildelt LNU-prisen for 2021. I 2021 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang. I tillegg er Foreningen !les sitt prosjekt Uprisen – årets ungdomsbok nominert til ALMA 2023 og ALMA 2024.

Les mer om Foreningen !les her

– Lesingen er under press i Norge. Undersøkelser viser en nedgang i lesing og leseferdigheter. Det er særlig evnen til å konsentrere seg over tid, og fordype seg i litteratur som mange opplever som utfordrende, skriver lederne for de to organisasjonene som nå skal bli en Lena Jensen og Gunnar Vilberg i en pressemelding.

– Vi trenger et krafttak for lesing. En sterk leseorganisasjon kan utgjøre en forskjell og snu den negative tendensen. En ny, større leseorganisasjon blir en tydeligere og mer slagkraftig aktør, med et større faglig og kreativt miljø, og med større arbeidskapasitet og handlingsrom.

Enstemmige vedtake om sammenslåing av de to ble fattet på organisasjonenes årsmøtener i mai. 

Planlagt siden 2021

- Styret i Leser søker bok er glade for vedtaket. Det har vært jobbet godt med en sammenslåingsprosess siden høsten 2021. Vi skal være en organisasjon for alle lesere, også dem som leser i motvind. Det er jeg sikker på at alle vil merke når vi inkluderer kunnskapen fra begge organisasjonen og blir større, sier styreleder i Leser søker bok, Lena Jensen.

Styreleder i Foreningen !les, Gunnar Vilberg, ser det også som en fordel å samle kompetansen fra begge organisasjonene. 

- Det ligger et grundig arbeid bak vedtaket om en sammenslåing. Det å kunne lese og tolke tekst har både egenverdi, og er sentralt for å kunne bygge et sterkt demokrati og kunnskapssamfunn. Ved å samle kompetanse, vil den nye organisasjonen ha større mulighet til å arbeide helhetlig med å styrke lesingen i Norge, sier Vilberg ifølge pressemeldingen.

Samlingspunkt for lesetiltak

Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig, og daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, har ambisjoner om at den nye leseorganisasjonen skal være den sentrale organisasjonen for lesing og formidling i Norge. 

- Den skal være det ubestridte samlingspunktet for leselyststrategier og lesetiltak. Ved å forene erfaringer, kompetanse og nettverk, vil vi sikre en robust organisasjon som kan ta føringen i arbeidet for å skape leselyst og utvikle leseferdigheter hos barn, ungdom og voksne, uttaler de. 

Powered by Labrador CMS