Skolebiblioteket som motivator for læring!

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterer til debatt om
hvordan vi kan forhindre frafall i videregående opplæring. Mitt tips til henne
er å se på hvordan skolebiblioteket kan brukes til å skape gode læringsmiljø.

 

Av Birgithe Schumann-Olsen
leder NBF avd. Buskerud og bibliotekar på Lier vgs.

Illustrasjonsfoto: Trond Isaksen
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterer til debatt om
hvordan vi kan forhindre frafall i videregående opplæring. Mitt tips til henne
er å se på hvordan skolebiblioteket kan brukes til å skape gode læringsmiljø.

 

Av Birgithe Schumann-Olsen
leder NBF avd. Buskerud og bibliotekar på Lier vgs.

Illustrasjonsfoto: Trond Isaksen

 

Kristin Halvorsen inviterer til debatt om hvordan vi skal
forhindre frafall i videregående skole. Det er
mange grunner til frafall, og det er derfor flere tiltak som må utredes, men
ett tiltak er å øke elevenes motivering for læring. Mange ungdommer er
selektive i forhold til hva de vil lære, de vil slett ikke lære alt mulig og
helst bare det de føler de har nytte av "her og nå". Hvordan skal vi
stimulere elevenes lærelyst, opplevelse av mestring og ikke minst opplevelsen
av at det man lærer er nyttig og viktig?

Skolebiblioteket er en aktør i skolen,
som i debattene ofte havner litt i skyggen av det som foregår i klasserommet.
Men skolebiblioteket har en egenskap i forhold til å motivere for læring, som
med fordel kan styrkes. I følge Elisabeth Rafste (2001) har skolebiblioteket en
dobbel funksjon: det er både en aktiv læringsarena elevene oppsøker for å gjøre
lekser, finne informasjon til oppgaver og prosjekt og få hjelp og veiledning av
en bibliotekar. I tillegg har det en sosial funksjon, som en arena hvor elever
kan treffes på tvers av klasser, snakke om løst og fast eller bare
"henge", og der man kan forholde seg fritt og uavhengig til informasjon
og kulturuttrykk.

En slik dobbelt-funksjon er et viktig verktøy når man ønsker
å skape et godt læringsmiljø. Både i grunnutdanning og høyere utdanning er man
oppmerksomme på hvor viktig et godt læringsmiljø er. Et læringsmiljø er både
fysisk, psykososialt og pedagogisk, og det skal fremme helse, trivsel og
læring. Skolebibliotekets sosiale dimensjon er med på å fremme tilhørighet.
Både "ensomme svaler" og elever med større omgangskrets kan finne
tilhørighet i biblioteket. Som sosialt rom og timeout-arena kan
skolebiblioteket altså fremme det psykososiale læringsmiljøet. Forutsetningen
er at skolebiblioteket også har den andre funksjonen, som pedagogisk ressurs og
verktøy i den pedagogiske virksomheten.

Skolebibliotekarene har en rolle som
kunnskapsformidlere uten å være lærere. På flere videregående skoler i Buskerud
har bibliotekarene i samarbeid med pedagogisk personal utviklet
undervisningsopplegg i tilknytning til større oppgaver, prosjekt o.l. Et
eksempel kan være InnsIKT-prosjeketet ved
Drammen videregående
, hvor skolebibliotekarene samarbeider med lærere i
engelsk, norsk og spansk. Bibliotekarene underviser i informasjonskompetanse
(søking, kildekritikk og kildehenvisninger), og denne kunnskapen settes inn i
det enkelte fag. Erfaringen viser at elevene får større læringsutbytte når
informasjonskompetanse formidles på denne måten, i tillegg til at de setter
pris på å få inn andre fagpersoner.

Som en "fri aktør" kan skolebiblioteket holde
arrangement i skjæringspunktet mellom læring og underholdning. For eksempel har
skolebiblioteket på Sandvika videregående i Bærum satt i gang et forsøk med
"Bråk
i biblioteket
". Første tema ut var "Just war? – Finnes det
rettferdig krig?". To og to lærere utfordres til å ta en debatt, en elev
er ordstyrer. Arrangementet foregår i midttimen og elever som er interessert
kan komme å høre på og delta i ordskiftet. Her fristilles elever og lærere og
kan opptre på likefot. Mange elever er engasjert i samfunnsspørsmål og debatt,
her har de muligheten til å lytte eller delta. I tillegg fremmes det et
fellesskap på tvers mellom lærere og elever, som baserer seg på interesse og
engasjement.

Jeg oppfordrer skoleeiere og skoleledere
til å ta tak i sine skolebibliotek og se hvordan de kan brukes aktivt til å
skape gode læringsmiljø, motivere til læring og derigjennom forhindre
frafall.

– –

Rafste, Elisabeth (2001). Et sted å lære eller et sted å
være? : en case-studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket. Oslo,
UniPub

 

 

 

Powered by Labrador CMS