Aksjon skolebibliotek vil ha mer informasjon om skolebibliotekene, men ingen tar ansvar for å samle inn statistikken. Bilde fra Årets bibliotek-nominerte skolebiblioteket ved Elvebakken VGS i Oslo.

Skolebibliotek uten statistikk

Ingen samler inn 2021-statistikken fra skolebibliotekene på videregående skole. Aksjon skolebibliotek og Norsk Bibliotekforening etterlyser at noen tar ansvar for disse tallene.

Publisert Sist oppdatert

– Denne situasjonen henger nok sammen med at skolebibliotek har alltid vært behandlet litt stemoderlig. Man kan få inntrykk av det er liksom ikke er så farlig, sier Ann Berit Hulthin.

Hun er generalsekretær i Norsk bibliotekforening og med i Aksjon skolebibliotek, hvor kampsaken er at alle elever skal ha tilbud om et godt skolebibliotek.

– Vi vet veldig lite om skolebibliotek i Norge og da er det vesentlig med statistikk for å få inn mer kunnskap, sier Hulthin.

– Meningsløs jobb

Det er formelt sett Nasjonalbibliotekets ansvar å ta imot statistikken fra skolebibliotekene, ifølge forskriften om bibliotekstatistikk fra 1987.

– Vi har sagt fra om at vi nå slutter å samle inn de tallene, sier Svein Arne Tinnesand, avdelingsdirektør for Bibliotekutvikling hos Nasjonalbiblioteket.

Grunnen er at etter omleggingen av tallgrunnlaget for bibliotekvederlaget, trenger ikke Nasjonalbiblioteket disse tallene,

– Her har folk gjort en stor og meningsløs jobb med tall som ingen egentlig har bruk for. Kunnskapsdepartementet har heller ikke spurt etter denne statistikken. Noen måtte skjære gjennom og si at dette kan vi ikke fortsette med, sier Tinnesand.

Uklar strategi

Videre forklaring på tallnekten er som følger: I den nasjonale bibliotekstrategien for 2020-2023 står det at forskriften om bibliotekstatistikk fra 1987 skal endres, slik at ansvaret for statistikken fra skolebibliotekene skal overføres fra Nasjonalbiblioteket til Utdanningsdirektoratet. Det er både Kulturdepartemenet og Kunnskapsdepartementet som står bak denne strategien.

Men – så kommer det kinkige: I bibliotekstrategien står det at spørsmål om skolebibliotek skal innlemmes i Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI). Grunnskolene er allerede i gang med å rapportere inn skolebibliotekstatistikken som en del av GSI, men de videregående skolene er naturlig nok ikke en del av statistikken for grunnskolen.

I praksis betyr dette at bibliotekene på videregående skoler for tiden ikke har noe sted å sende inn tallene sine.

– Hvis skolemyndighetene har behov for dette fra skolene, så må de samle det inn selv, sier Tinnesand.

Er det ikke litt tidlig å slutte å samle inn tallene før forskriften er endret?

– Nå måtte vi bare bestemme et tidspunkt hvor vi sluttet å gjøre det. Vi har lenge bedt Kulturdepartementet om å endre forskriften, sier Tinnesand.

Ansvarsfraskrivelse

Leder for Aksjon skolebibliotek, Mari Moen Holsve, mener dette talltrøbbelet er nok et tegn på at skolebibliotekene blir nedprioritert.

– Siden vi begynte å jobbe med skolebibliotek i 2017, så har vi møtt på ansvarsfraskrivelse. Vi har opplevd at alle vi snakker med mener dette er viktig, men at «noen andre» har ansvar for det, sier Holsve.

Hun påpeker at statistikken som samles inn om skolebibliotek allerede er mangelfull.

– Den bør si noe om tilbudet og hvor godt det følges opp i kommunene. Det handler om det vi mener er den demokratiske retten til likt tilbud om skolebibliotek uansett hvor du bor og hva slags bakgrunn du har, sier Mari Moen Holsve.

Forskriftsendring er på gang

Ifølge statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann tar Kulturdepartementet sikte på å sende et utkast til forskriftsendring på høring «i nærmeste fremtid».

– Vi avklarer samtidig med Kunnskapsdepartementet hva slags system som skal gjelde for innhenting av statistikk for videregående skoler, jamfør omtalen i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, skriver Odin Adelsten Aunan Bohmann i en e-post.

Både Aksjon skolebibliotek og Norsk Bibliotekforening er enige med Nasjonalbiblioteket om at ansvaret for statistikken bør ligge hos Kunnskapsdepartementet. De har vært i kontakt med departementet og etterlyst en avklaring på situasjonen.

– Det er noe vi har jobbet for. Det er logisk at alt som har med skole å gjøre hører hjemme hos Kunnskapsdepartmentet, sier Mari Moen Holsve.

– Skuffa

Ann Berit Hulthin håper at de som har ansvaret for skolebibliotek i Utdanningsdirektoratet snart inkluderer statistikken fra de videregående skolene.

– Det finnes mye forskning på hva skolebibliotek betyr for elever. Man blir litt skuffa over at man da ikke behandler dette ordentlig, sier Hulthin.

Bok og bibliotek har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsdirektoratet, som kommer med følgende kommentar: Det stemmer at Udir innhenter statistikk om skolebibliotek for grunnskolen i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Vi innhenter ikke statistikk om skolebibliotek for videregående.

 

 

Powered by Labrador CMS