Skilsmisse

Publisert Sist oppdatert

BOK OG BIBLIOTEK ABM- utviklings styre mener det er unaturlig at et fritt tidsskrift som Bok og bibliotek gis ut av et statlig organ som ABM-utvikling. I referat fra styremøte 10. mai heter det: "Bok og Bibliotek bør fortsatt være et redaksjonelt selvstendig tidsskrift under redaktørplakaten og Bok og Bibliotek bør derfor ikke utgis av ABM-utvikling."

Vedtaket bunner i at det i flere tilfeller har vært problematisk for ABM-utvikling at Bok og biblioteks innhold ikke har vært i samsvar med institusjonens offisielle mening. Styret mener imidlertid at ABM-utvikling fortsatt bør bidra økonomisk til Bok og Biblioteks drift, og i løpet av sommeren skal det innledes forhandlinger med aktuelle utgivere. Det er allerede tatt kontakt med flere ulike forlag og organisasjoner i den anledning. Forslag til løsning skal presenteres for styret på dets neste møte 20. september.

PRIVATISERING -Jeg tar det til etterretning, er det ikke det man pleier å si? kommenterer redaktør Chris Erichsen tørt. –La meg først si noe positivt; Det er fint at ABM-utvikling føler ansvar for at tidsskriftet videreføres. Jeg forholder meg derfor åpent, vennligsinnet, avventende og undrende til de alternativene som legges fram.

Erichsen er imidlertid ikke like imponert over ledelsens og styrets begrunnelser for å ville ”privatisere” utgivelsen av bladet:

-Bok og bibliotek har i prinsippet vært redaksjonelt uavhengig i mange år, men det var aldri noe problem før jeg faktisk begynte å praktisere denne uavhengigheten! Jeg anser ABM-utviklings holdning for å være gammeldags, et produkt av den tankegangen som rådde i partiavisenes tid. En konsekvent tankegang av samme type ville i dag gjort f.eks. den norske statskanalen NRK umulig. ABM-utvikling var til å begynne med veldig opptatt av å flagge at de skulle være policyutviklende, gå foran og være relativt selvstendige. Det er desverre ikke denne handlingen et uttrykk for, mener Erichsen.

HÅR I SUPPA -Logikken i styrets og ledelsens begrunnelse kan utelukkende forstås hvis man ikke tar dem på ordet. For de kan da ikke for alvor mene at redaksjonell uavhengighet kun er mulig og ønskelig under en privat utgiver med særinteresser og ikke med en statlig utgiver?

-Jeg har skjønt lenge at Bok og bibliotek er blitt et hår i suppa for ledelsen i ABMu. Men det er de som har et problem, ikke Bok og bibliotek. Etter godt og vel ett års eksistens har ABMu fortsatt ikke funnet seg selv. De består fortsatt av 3 parter som kjemper en innbitt kamp for sine egne sektorer. Det forkludrer hele intensjonen med dette organet. Det er det som er problemet, ikke at det finnes et tidsskrift som, i motsetning til utgiveren, har en klar og skarp profil. Å kvitte seg med tidsskriftet synes jeg er en ureflektert handling som mer avspeiler utgiverens egen usikkerhet enn deres evne til å ta velfunderte avgjørelser, sier Chris Erichsen.

SIK

Les også ABM-direktør Jon Birger Østbys skriftlige redegjørelse

Powered by Labrador CMS