Sakset fra forslag til statsbudsjett 2009

Publisert Sist oppdatert

"I 2008 gjennomførte Difi på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet en evaluering av ABM-utvikling. Difi konkluderer i rapporten med at det er oppslutning om institusjonen i sin nåværende form, og at både brukere og samarbeidspartnere finner det formålstjenlig med et felles utviklingsorgan for abm-sektoren. Rapporten konkluderer også med at ABM-utvikling har gjort et godt arbeid når det gjelder gjennomføringen av de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ble lagt til grunn for etableringen. Samtidig konstaterer departementet at store ressurser innenfor abm-feltet går til ABM-utvikling. Det vil derfor være naturlig å vurdere ABM-utviklings rolle i den kommende stortingsmeldingen om bibliotek. Rapporten ble sendt på høring i juli 2008 med høringsfrist 1. oktober, og høringsrunden vil være utgangspunktet for videre oppfølging av evalueringen."

 

(St. prp. nr 1, 2008-2009, s. 60)

 

"I 2008 gjennomførte Difi på oppdrag fra Kultur- og
kirkedepartementet en evaluering av ABM-utvikling. Difi konkluderer i
rapporten med at det er oppslutning om institusjonen i sin nåværende
form, og at både brukere og samarbeidspartnere finner det
formålstjenlig med et felles utviklingsorgan for abm-sektoren.
Rapporten konkluderer også med at ABM-utvikling har gjort et godt
arbeid når det gjelder gjennomføringen av de kulturpolitiske og
sektorfaglige intensjonene som ble lagt til grunn for etableringen.
Samtidig konstaterer departementet at store ressurser innenfor
abm-feltet går til ABM-utvikling. Det vil derfor være naturlig å
vurdere ABM-utviklings rolle i den kommende stortingsmeldingen om
bibliotek. Rapporten ble sendt på høring i juli 2008 med høringsfrist
1. oktober, og høringsrunden vil være utgangspunktet for videre
oppfølging av evalueringen."

 

(St. prp. nr 1, 2008-2009, s. 60)

 

Powered by Labrador CMS