Reoler ut – aktiviteter inn

Publisert Sist oppdatert

Storhetstiden for granitol og massive reoler er forbi. Nå er det biblioteket som møteplass, debatt-, formidlings- og læringsarena som står i fokus. Hva skal til for å utvikle et godt bibliotekrom som støtter opp under denne utviklingen?

Storhetstiden for granitol og massive reoler er forbi. Nå er det biblioteket som møteplass, debatt-, formidlings- og læringsarena som står i fokus. Hva skal til for å utvikle et godt bibliotekrom som støtter opp under denne utviklingen? 

Før var det de fysiske samlingene som var bibliotekets ryggrad: bøker, tidsskrifter, aviser, medier for musikk, mikrofilm og liknende. Ser vi på det fysiske bibliotekets framtid, tyder alt på at det er bibliotekrommet og de aktivitetene som finner sted der, som vil bli bibliotekets kjerne. Det betyr at arkitektur, interiør, design og inventar vil få økt betydning. Ja, i tillegg til det viktigste av alt da – de menneskene som jobber der.

Bok og Bibliotek kommer i framtiden til å se nærmere på bibliotekrommets utforming og innhold. Vi vil gjerne samle og dele eksempler på god bibliotekdesign, vi vil gjerne formidle suksesshistorier, vi vil gjerne drøfte hva som skal til for å utforme et bibliotek som fyller brukene med gode følelser og som innbyr til å komme igjen og igjen og igjen.

For å kunne lage spennende og relevant stoff om dette, trenger vi din hjelp – enten du jobber i bibliotek, er forsker eller bruker. Hva tenker du om framtidens bibliotek? Hva skal til for at biblioteket skal bli et attraktivt sted i en digital tid preget av en voksende oppleveleseskultur? Hva er det viktig å legge vekt på i utviklingen av bibliotekrommet? Hvilken rolle spiller de store linjene – og de små detaljene?

Hvis du har noen tanker om dette og har lyst til å være med på å utforme innholdet i Bok og Bibliotek på dette feltet, send meg gjerne en epost.

– Red.

 Powered by Labrador CMS