Pasvik mot strømmen

Publisert Sist oppdatert

Den 21. februar 2004, åpnet Sør-Varanger bibliotek en ny filial i Svanvik. Helt mot strømmen, når man vet at Sør-Varanger kommune i løpet av de siste 20 åra har lagt ned syv av ti filialer.

Av Kristin von Hirsch

Biblioteksjef Vidar Lund forklarer det slik:
– I Sør-Varanger kommunes økonomiplan for 2003 ble biblioteket lovet ny filial på Svanvik. Bygdefolket i Pasvikdalen har, helt siden den gamle filialen ble nedlagt i 1998, kjempet for en ny ordning, og endelig så det ut til at alt klaffet. Men så kom regnskapstallene som satte ny dagsorden. Det viste seg at kommunen måtte kutte 23 millioner av sitt totale budsjett, og i den anledning lot man kultursiden ta 20 % av støyten. Dermed fikk biblioteket følgende retningslinjer å forholde seg til: Utsett den nye filialen, eller kutt et årsverk ved hovedbiblioteket i Kirkenes. I forhold til vedtaket bare noen måneder tidligere tilsvarte dette et kutt på 600 000 kroner.
For å kunne fortsette planleggingen av den nye filialen, valgte man stillingskutt og redusert åpningstid ved hovedbiblioteket.
– Med et budsjett som nå er litt lavere enn fjorårets, dreier det seg i realiteten om en omprioritering der 300 000 kroner overføres fra hovedbiblioteket til den nye filialen.
Innbyggerne i Pasvikdalen har virkelig stått på for å få tilbake biblioteket sitt. Samtidig har de jobbet for å få reist et nytt bygg som skulle huse flere av de funksjoner ei lita bygd trenger for å fungere, så for å slå to fluer i et smekk var det viktig å følge opp mens muligheten til alternative løsninger var tilstede.

Bibliotek i kafé
Resultatet av innbyggernes kamp for kultur ble altså Pasviktunet, som per i dag huser Coop-Finnmark, et pleie-og omsorgssenter, pluss galleri, kafé og bibliotek.
– Ideen om en kombinasjonsmodell med bibliotek i kafé sprang ut fra det faktum at 300 000 ikke rakk til mer enn husleie, utstyr og en 15% stilling. Det tilsvarer en åpningstid på fem-seks timer i uka og er veldig lite hensiktsmessig når man har et nytt og flott lokale. Derfor lar vi i stedet stillingsmidlene gå inn i kaféen, og slik danner vi et solid driftsgrunnlag for Kine Ollila, som skal drive kafeen og biblioteket som selvstendig næringsdrivende.Til gjengjeld får Svanvik bibliotek utvidet åpningstid – trettiåtte timer pr uke!
– Litt som post i butikk?
– Ja, på små plasser er det viktig å se de lokale ressursene i sammenheng, og denne ordningen gir oss en meget god utnyttelse av de midlene vi har til rådighet. Bibliotekets møteplassfunksjon blir jo også stor på denne måten, og ingenting er bedre enn det. Tenk deg et lite bygdesamfunn som får nyte godt av like god åpningstid som det hovedbiblioteket kan tilby sine brukere…

Livskraftig modell
Vidar Lund understreker at biblioteket på Svanvik ikke blir et fullverdig bibliotek i seg selv, men at Kine Ollila kommer til å få en grundig innføring i filialdrift, og at man derfor, med de sømløse ordningene som finnes i dag likevel kan gi brukerne et fullverdig bibliotektilbud.
-Så nå håper vi denne modellen kan bli en livskraftig modell for bibliotekdrift på små plasser, sier Vidar Lund.

 

Powered by Labrador CMS