På sightseeing i egen skalle.

Publisert Sist oppdatert

"Tvil aldri på at en liten gruppe bevisste mennesker kan forandre verden, de er de eneste som har gjort det"
Margaret Mead, filosof og pedagog

På sightseeing i egen skalle.

I november 2005 mottok Lucky Næroset (ja, L u c k y N æ r o s e t) Folkeopplysningsprisen fra Vokesnopplæringsforbundet fordi de har bygget en skole, Lucky School, for 200 barn i et av verdens fattigste land; Sierra Leone. Men hva i all verden er Lucky Næroset?

Si det… Etter et tankespringende opphold i Lucky Nærosets grenseløse omgivelser skjønner jeg at det mer dreier seg om en mental tilstand og en idé enn et fysisk sted på kartet. Men Næroset finner du – ei lita grend langt inne på Hedemarken, noen kilometer øst for Moelv. Og det er Næroset som er Lucky-variantens utgangspunkt.

Det begynte i 1999, med et forslag om nedleggelse av grendas egen barneskole, et forslag foreldrene likte dårlig. De valgte å ta saken i egne hender, men i stedet for å opprette et tradisjonelt vel eller bygdeutvalg, valgte de å opprette en egen fristat, Lucky (ikke Fucking) Næroset, bygd på fire grunnverdier: humor, galskap, mot og annerledeshet.

Ildsjelen bak, for det finnes alltid en ildsjel, var Hans Christian Medlien, fantasiminister i den sittende regjeringen.
– For Næroset var dårlig økonomi og lokale prioriteringer i Ringsaker kommune en negativ faktor vi måtte forholde oss til – eller heve oss over. Vi valgte det siste. Baktanken var å drive distriktsutvikling på en alternativ måte, snu nedgang til oppgang og slik få folketallet i bygda til å stige. Man ber ikke folk ombord i et synkende skip.
– Hvorfor fristat i stedet for bygdeutvalg?
– Vi jobber mye med ord. Vrir og vender på dem for å utvide dem. De fleste ord har en inngrodd betydning hos folk flest, og derfor trenger nye tider nye ord. Der har du fristat i stedet for bygdeutvalg. Fristat gir rom for visjoner og positiv tenkning, og vi  var lei av syting, klaging og konfliktorienterte prossesser fordi det sjelden kommer noe annet enn nye konflikter ut av denne typen dialog. Derfor valgte vi en annen vei enn den tradisjonelle,”det lucky vei”, og da måtte det bli fristat.
– Humor, galskap, mot og annerledeshet … Hvordan?
– Det handler om troen på enkeltindividet og en iboende menneskelig godhet koblet med disse verdiene. Det handler også om troen på å ta ansvar for sin egen verden og en felles framtid. Om troen på det salutogene perspektiv; fokus på å bli frisk heller enn å være syk – og om troen på at Lucky Næroset kan bli et riksanlegg for fantasi og handlekraft. Vi er opptatt av at vi alle har noe å bidra med, og at hvis vi begynner å dele det vi selv kan og ser som viktig, så vil inspirasjon, initiativ, begeistring og utvikling bli de ringvirkningene som tar oss et steg videre. Det er denne tankegangen som ligger til grunn for den nyopprettede skolen i Sierra Leone også. Og snur du den rundt enda en gang, har arbeidet med denne skolen også satt vårt eget liv i søkelyset ved å minne oss på hva vi her i verdens rikeste land har mistet på veien. Jeg tenker da på mellommenneskelighet, arbeidsomhet, nøysomhet og glede. Så slik kan du vel si at det vi driver med er folkeopplysning i utvidet forstand og i flere retninger, selv om vi ikke var helt klar over den innfallsvinklen før vi fikk prisen.

HC Medlien har bygget et tårn i skogen bak familiegården. Et lite eventyr mellom trestammene. I ”De utenkte tankers tårn”  er det rom for mentale sprang, innsyn og utsyn, så folk kommer nå fra hele landet for å la seg inspirere.
– Forleden hadde vi besøk fra Rogaland. Tre ordførerere, tre varaordførere og to rådmenn på inspirasjonstur. Og de er ikke enestående. Både offentlige og private institusjoner har vært her og hentet med seg en dose inspirasjon og galskap. Bondevik brukte faktisk Lucky Næroset som eksempel på hva som skal til for å få snudd negative trender til positiv vekst i nyttårstalen sin i 2004.

Et opphold i Lucky Næroset innebærer blant annet en mental sightseeng i Luckys nærmiljø der man ved hjelp av enkle virkemidler klarer å lose de besøkende videre – til stillheten i de slumrende delene av egen skalle, dit man faktisk må hvis inspirasjon og fantasi er det man søker. Følgende aktiviteter kan nevnes:
Maursafari, småsteinsparking, stolpelening, stubbebesitting, meitemarklytting, skydottstudier, gråsteinkosing, konglegolfing, m.m. Det er også mulig å få oppleve Den jordiske freds plass, … Luftslottparken … eller et virkelig kontorlandskap…
– Vi snakker om hørverdigheter. Men for at hørverdighenene skal bli ekte hørverdigheter må noen ha opplevet dem. Og det får de altså anledning til her i Næroset.
– Hva sier dere til andre som ønsker å gjøre som dere?
– Oppskriften for å komme i gang er veldig enkel: En tulling pluss to halvtullinger. Som tør. Det er nok. Da baller det på seg.
– Hvordan reagerte Ringsaker kommune på opprettelsen av fristaten?
– Med stor stillhet.
­– Og nå?
– Det mest målbare kvalititsbevis for vår rasjonelle del av verden er verdiskaping i form av for eksempel arbeidsplasser. Det å være lykkelig eller å ha det moro har ingen verdi i dette samfunnet. Kommentarer som ”skal det liksom bare være moro på dere da” er en interessant tankevekker. Men da kommunen hørte rykter om nye arbeidsplasser ble de såpass interesserte at de ba om en rapport. Vi fant da ut at det per i dag er ti personer som har sitt levebrød som direkte konsekvens av ideen Lucky Næroset – og det skjer stadig nye  ting.Vårt mål er å bli en mulighetenes kilde for Ringsaker kommune, og det målet har vi tenkt å nå, men det tar som kjent lengre tid å få aksept lokalt enn nasjonalt. I mellomtiden velger vi å bruke janteloven som en sunn motkraft i stedet for å sutre over den.

Kraftig villighet
På Næroset-tinget diskuterer man ikke, med begrunnelse i at hverken majoritet eller saklige innlegg er særlig medrivende. Istedet bruker man akklamasjonsmetoden  – altså klapping.
­– Jo hardere vi klapper desto mer enige er vi. Vi måler energien i desibel, og når vi passerer 100 går vi for forslaget. På tinget er vi rundt 100 personer, og som regel er det nok at vi er rundt 20 som vil noe for at det skal gå igjennom. 20 klappende inivider utgjør en gruppe som er kraftig villige. Og klapping sprer seg. Man  rives med, og gjennom begeistring kommer initiativ og ansvar. Dugnader driver vi ikke med. Det er mye mer fruktbart hvis alle bidrar til fellesskapet igjennom det de kan og bryr seg om. Det er der energien ligger.

Ellers har regjeringen møter ni ganger i året. Den består av blant annet statsminister (holder tømmene), fantasiminister (gjør ville tanker til virkelighet), innviklingsminister (alt til allmen forlystelse og undring), kankan-minister (hva kan du som ikke jeg kan) og ”helse”-minister (hilser på alle nykomlinger).
Statsminister Jan Arne Haukåssveen er stolt og glad på vegne av bygda som har vist at det umulige er mulig.
– Her er det lov å være så dum man bare vil. Vi gjør aldri narr, men prøver å backe alt som skjer. Vi vil hverandre vel og vektlegger hele tiden det faktum at et bærekraftig samfunn er avhengig av hvert enkelt individs handlinger og holdninger. Kong Olav sa en gang at ”Hvis begeistring ligger til grunn er intet umulig”. Den har vi med oss hele tiden.
– Hvordan er det å være statsminister i Lucky næroset?
Jeg pleier å si at det er mye morsommere å være statsminister i en fristat enn å være formann i bygdeutvalget. Det er morsommere å være finansminister enn å være kasserer, og det er lettere å få bidrag til statskassen enn noen kroner til velforeningen. De konsekvensene tenkte vi vel ikke så nøye over når vi startet, men vi ser nå at ordene man bruker er av stor betydning, og da blir det viktig å finne ord som skaper begeistring og initiativ.

I løpet av de siste par åra har Lucky Næroset fått tre priser. Distriktsprisen,
Næh!prisen (Foreningen for venn av Nøff) og nå Folkeopplysningsprisen.
– Vi er veldig glade for prisene. Det viser at tanken om at bittesmå tiltak kan få store ringvirkninger er gangbar mynt, selv i disse ulvetider, og det medvirker til at lokalmiljøet reagerer positivt på oss i større grad nå enn før. Vi er litt såre for at kommunen enda ikke har gratulert oss med noen av prisene, men vi velger en positiv innfallsvinkel til alt som skjer, og derfor lar vi være å gjøre noe stort nummer ut av det. Hvis vi begynner med oss selv – i det små, har jeg klokketru på at ei lita bygd på Hedemarken kan forandre verden. For det er enkeltindividene som er, som gjør noe, ikke Næroset eller Lucky Næroset. Hvis alle bidrar med sin skjerv for å forbedre vår verden, er det nødt til å spre seg.

 

LUCKY SCHOOL, MABAYA, SIERRA LEONE
Lucky School ble først og fremst bygd fordi fristaten ville hjelpe et annet lokalsamfunn som ikke har en skole i det hele tatt, og slik bidra til utdannelse, håp og virkeliggjøring av drømmer. Men også for å sette søkelyset på hva vi selv, i verdens rikeste samfunn, har mistet på veien; mellommenneskelighet, arbeidssomhet, nøysomhet og sann glede.
Både offentlige institusjoner, private og bedrifter har kjøpt andeler i Mu-ligaen (som jobber under mottoet ”alt er mulig”). Sekshundretusen kroner i løpet av et år, og for pengene har de bygget skolen, sikret lærerlønninger i et år, bygd latrine, brønn – og skolekjøkken, som legitimerer jentenes skolegang.
Under byggingen av Lucky School samarbeidet Lucky Næroset med Plan Norge. Informasjonssjef Birger Baug synes Lucky Næroset i høy grad fortjener Folkeopplysningsprisen.
– Bygda er et oppkomme av kreativitet, engasjement og humor. I tillegg finner de alltid en løsning om de står fast. Det har vært en udelt glede å jobbe med Medlien og co, og vi gjør gjerne flere samarbeidsprosjekter med Lucky Næroset, sier han.
————

 

Fra Kjell-Magne Bondeviks nyttårstale 2004:
«Optimismen er på vei tilbake. Skal vi forsterke denne positive trenden må vi alle bidra. Befolkningen i Næroset i Ringsaker er blant dem som har bestemt seg for å være med å snu negative trender. Folk bruker humor og fantasi for å løse problemer. De kan melde om økt optimisme. Fraflyttingen har stoppet i den lille bygda. Mange av de unge ønsker å bli boende. Næroset har  bl.a. en egen hilseminister som reiser rundt og hilser på innflytterne. Slik føler alle seg velkommen og verdsatt. Takk til bygdefolk i Næroset for nytenkning og kreativitet. Vi trenger slike initiativ som styrker samhold, optimisme og omsorg for hverandre.»

vil du vite mer om Lucky Næroset?
www.lucky-naeroset.net
eller søk dem opp på google

 

 

Powered by Labrador CMS