Østfold fylkesbibliotek – et Miljøfyrtårn

Publisert Sist oppdatert

Det var først og fremst
Østfold fylkeskommune, som vedtok "Handlingsplan for miljøarbeid" med det store
ønske "om å feie for egen dør", som fikk oss på skinner i miljøarbeidet.

 

Av Anita Alfredsen, Østfold fylkesbibliotek
Det var først og fremst
Østfold fylkeskommune, som vedtok "Handlingsplan for miljøarbeid" med det store
ønske "om å feie for egen dør", som fikk oss på skinner i miljøarbeidet.

 

Av Anita Alfredsen, Østfold fylkesbibliotek

 

Østfold fylkesbibliotek har gjennomført en miljøanalyse og
laget en handlingsplan/rapport for å innfri bransjekravene i Miljøfyrtårn. En
rådgiver fra COWI as hjalp oss med kravene og Statusrapporten ble godkjent 18.
juni 2008. 3.september fikk vi tildelt beviset, et bilde som forteller at vi er
et Miljøfyrtårn sertifisert for 3 år. Den gang var Østfold fylkesbibliotek det
eneste biblioteket i Østfold, og er det eneste fremdeles, men det er nå
liknende initiativ på gang andre steder i fylket.

    En slik arbeidsprosess tar tid og ansatte må bevisstgjøres
på nye rutiner for avfall, innkjøp og energi, rutiner for rapportering og
nødvendigheten av en aktiv handlingsplan. I handlingsplanen fins oppgaver som
skal gjennomføres i egen virksomhet og mål om å påvirke andre. Her har Østfold
fylkesbibliotek vært på banen, men ikke lyktes med alt ennå.

    Eksempler på gjennomførte miljøtiltak i Østfold, som fylkesbiblioteket
har vært en pådriver for, er transporttjenesten mellom bibliotek i fylket. Det
er Norsk Bibliotek Transport as som frakter bøker i plastkasser, som kun har et
innstikk påført norsk biblioteknummer. Bøkene er selvfølgelig uten emballasje. Dette
var et stort tiltak som har spredd seg til andre fylker. Eksempel på et mindre,
men dog viktig tiltak: Hver ansatt ved Østfold fylkesbibliotek hadde hver sin
søpledunk. Slik er det ikke lenger. 10 søpledunker ble fjernet og 1500
plastposer spart i løpet av et år. Renholder ble veldig fornøyd og ansatte må
opp fra stolen og gå til nærmeste papir-/ plast- eller restavfalldunk for å
kaste eller sørge for gjenvinning av det som skal fjernes.

    Ved innkjøp velger Østfold fylkesbibliotek alltid varer som
er merket med Svane- eller EU-blomsten eller Fairtrade – alt av engangsartikler
er erstattet med varig servise. Som Miljøfyrtårn, prøver vi hele tiden å unngå
rød sone.

    På spørsmål om denne prosessen og endringen har påvirket oss
ansatte, er svaret: Ja, det har den. Vi liker ikke all den emballasjen som fins
på varer vi kjøper, vi prøver på forskjellig vis å bruke mindre strøm, bruker
leddlamper, installerer varmepumper, slår av lyset, sorterer avfall, sørger for
gjenvinning og komposterer, velger miljømerkede varer fremfor andre når vi
handler og vi er mer bevisst på å ta vare på den grønne sonen i miljøet vårt.

 

 

 

Powered by Labrador CMS