Utgave: 2/2021

Orden i kaos

– Rettsinfo.no samler norsk juridisk litteraturPå bibliotekarutdanningen på slutten av 80-tallet fikk Susanne Mysen raskt interesse for faget som handlet om offentlige publikasjoner. I dag har hun startet eget firma og laget et eget digitalt jusbibliotek for å skape orden i den uoversiktlige mengden av juridiske publikasjoner.

Viktig. Vi kan ikke overlate et så viktig felt til algoritmene i søkemotorene på nettet.
Bibliotek

– Dette er jo et veldig viktig fagområde. NOUer, Stortingsmeldinger, lovarbeider og liknende er selve grunnlagsdokumentene for samfunnet, kunne vi si.

Etter bibliotekarutdanningen hadde hun lyst til å jobbe videre med offentlige publikasjoner og var åtte år som bibliotekar i Næringsdepartementet og Utenriksdepartementet. Etter 19 år som bibliotekar og researcher i Advokatfirmaet Wiersholm var det de juridiske dokumentene som ble Mysens kjerneområdet.

– Men jeg erfarte hele tiden at området var veldig fragmentert, og man måtte gjøre søk i en rekke baser og bibliotek som Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata bare for å nevne noen. Dette er tidkrevende og vanskelig både for advokater og bibliotekarer. Jeg tenkte derfor: Her må det gå an å etablere et mellomledd som både forenkler og effektiviserer søkingen og gjenfinningen.

Dermed var grunnlaget lagt for firmaet Rettsinfo.no AS og etter hvert Norges digitale jusbibliotek, eller bare Jusbiblioteket.

– Hensikten med nettstedet er å gjøre litterære juridiske kilder, slik som artikler, tidsskifter, juridiske serier og bøker, lettere tilgjengelig. Vi har som mål å tilby en komplett base for norske rettskilder, som forenkler bruken av disse.

Tilgang til basen er abonnementsbasert, og en rekke advokatfirmaer er nå abonnenter.

– Gjennom Jusbiblioteket slipper man å søke i flere ulike kilder for å finne det man trenger, siden nettstedet linker til baser med bøker, tidsskrifter og annen juridisk litteratur. Å spare tid, samtidig som man får informasjon om ny litteratur, er viktig for advokater som vil holde seg oppdatert og dermed gjøre en god jobb.

Susanne Mysen er glødende engasjert i dette feltet og har opparbeidet seg solid kompetanse de siste 30 årene. Hun oppfordrer bibliotekarer omkring i landet om å sette seg grundig inn i området.

– Mange, både brukere og bibliotekarer, tror at dersom man ønsker å få oversikt over for eksempel en lov, dens intensjon, forarbeider, dommer og så videre, er det bare å søke på Google. Men vi snakker om et komplisert området, og her bør vi tenke at dette handler om kunnskapsorganisering og referansearbeid, noe vi bibliotekarer er spesialister på. Vi kan ikke overlate et så viktig feilt til algoritmene i søkemotorene på nettet.

– Vi må markere oss tydelig og formidle at hvis en bruker trenger veiledning inn i den juridiske litteraturen, så er det bibliotekarene man bør gå til, og ikke gjøre mer eller mindre tilfeldige søk på nettet, sier Susanne Mysen. Selv er hun stadig omkring og holder kurs om rettskilder og lovforarbeider for advokater, organisasjoner og andre interesserte. I januar holdt hun blant annet et Teams-seminar for Viken fylkesbibliotek.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å sende en takk til førsteamanuensis Øivind Frisvold (nå pensjonist) som i alle sine år ved bibliotekarutdanningen i Oslo holdt inspirerende forelesninger om offentlige publikasjoner. Uten Frisvold ville nok ikke Rettsinfo.no sett dagens lys, avslutter hun.

KONTAKTINFO – Rettsinfo.no

Susanne Mysen

Storgata 7

2000 Lillestrøm

Tlf: 99237071

Mail: post@rettsinfo.no

Powered by Labrador CMS