Nytt statistikksystem

Publisert Sist oppdatert

STATISTIKK Folke- og skolebibliotek har allerede i 5 år kunnet levere statistikken til ABM-utvikling og tidligere Statens bibliotektilsyn elektronisk. Fagbibliotek og museer som hittil har måttet ta til takke med de klassiske papirskjemaene kommer endelig etter når ABM-utvikling nå setter i drift et splitter nytt elektronisk innsamlingssystem for statistikk fra flere av sektorene. – Vi regner med at så godt som alle institusjoner nå er knyttet til Internett, og det er dermed på tide å kvitte seg med resten av papiret, sier seniorrådgiver Jens Vindvad, prosjektleder for utvikling av systemet i ABM-utvikling. – Det gamle folkebiblioteksystemet som ble utviklet av Brodd i sin tid manglet imidlertid fleksibilitet nok til å videreutvikles. Skulle vi ha med fagbibliotek og museer var vi nødt til å starte på nytt, sier han. Vindvad kan også fortelle at arkivsektoren ennå ikke er omfattet, men at systemet er klargjort for en eventuell fremtidig felles ABM-statistikk.

Siden prosjektstart 15. november i fjor har utviklingen av statistikksystemet involvert rundt 25 personer og 5 ulike firma for å få det opp å gå i tide til årets innsamlingsrunde. Ca 6000 bibliotek- og museumsenheter skal avlevere data tidsnok til at det kan være Statistisk sentralbyrå i hende innen 1. mars i år.
– I praksis vil innsamlingen foregå ganske likt det folkebiblioteksektoren har vært vant til fra før, sier Vindvad. – Alle de aktuelle institusjonene vil motta et brev med brukernavn og passord som de kan bruke til å logge inn på websiden www.abmstatistikk.no. Her møtes man av en individuelt tilpasset webside, med mulighet for å rette opp adresseinformasjon o.l. for institusjonen, før turen går videre til ufylling av de ulike feltene i statistikkskjemaet. Veiledninger for utfylling ligger også tilgjengelig for nedlasting.

– Det nye systemet gir mange gode muligheter for uthenting av statistikkrapporter både internt og ekstern, sier Vindvad. – Kvaliteten på statistikken vil også bli bedre, vi har bl.a. lagt inn automatiske sammenligninger med tidligere års data, slik at man blir varslet hvis man taster inn noe som virker urimelig.

SIK

 

Powered by Labrador CMS